Úvod do produkce animace

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
305MUA Z 1 4S Czech

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Karla STOJÁKOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Modul se pokusí přiblížit studentům dnešní pozici animace z producentského hlediska. Představí studentům škálu dnes nejpoužívanějších animačních technik a nejčastějších formátů animovaných AVD. Shrne základní produkční specifika konkrétních animačních technik a producenstké a distribuční možnosti jednotlivých formátů. Na příkladu konkrétních českých AVD z posledních let ukázat anabázi a producentský model jejich vzniku. Cílem je dát studentům prvotní impuls pro spolupráci s autory animovaných filmů.

Mode of study

modul

Prerequisites and co-requisites

žádné

Course contents

Producent mezinárodních projektů celovečerního formátu a nedávná absolventka KP - producentka krátkých filmů přiblíží studentům producentství animovaného filmu (včetně přesahů do jiných žánrů např. animovaného dokumentu). Modul jim dá základní přehled o situaci animace v ČR/Evropě a představu o distribučních možnostech animovaných AVD. Modul představí dnes nejpoužívanější animační techniky: kreslenou, ploškovou, loutkovou a 3D animaci na konkrétních formátech AVD: krátký film, celovečerní film a seriál. Stručně představí okolnosti jejich vzniku, produkční specifika, producenstký přístup a distribuční strategie na jejich konkrétním příkladu. Vladimír Lhoták bude část modulu věnovat case study svého celovečerního filmu Myši patří do nebe. Modul zakončí projekce současného celovečerního filmu pro dospělé.

Recommended or required reading

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-26/mapping_the_animation_industry_in_europe_16280.pdf

https://www.filmcenter.cz/cs/novinky/1565-ceske-filmy-na-festivalu-v-annecy-2019 https://www.filmcenter.cz/cs/novinky/1518-katalog-czech-animation-2018-2019

Assessment methods and criteria

100% účast, vypracovaná práce o rozsahu 1-2 NS na téma „Láká mě produkovat animovaný film - jaký, jak a proč?“

Note

žádné

Schedule for winter semester 2019/2020:

Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
22.11.2019 10:00–14:30 Karla STOJÁKOVÁ
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans