Documentary rough-cut workshop dok.incubator

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
306MDRW Z 2 2/D English winter

Subject guarantor

Tomáš DORUŠKA

Name of lecturer(s)

Tomáš DORUŠKA

Learning outcomes of the course unit

Understanding of distribution of documentaries and how Czech films can be viewed from an international perspective. Becoming acquainted with four different documentary films at various stages of editing, their creative teams, and international tutors who will work intensively on the films during the module.

Mode of study

seminar, active participation

Prerequisites and co-requisites

none

Course contents

Garant předmětu: MgA.Tomáš Doruška

Přednášející/Lecturer: Gesa Marten, Giles Gardner, Madeline Robert a Vadim Jendreyko a další

Termíny a místo konání/Date and time:

Pátek / Friday 18.10. 2019

9:30-12:30 – EDISON Filmhub (Jeruzalémská 1321/2, Praha 1): panel o distribuci dokumentárních filmů / panel discussion about the distribution of documentaries in Czech Republic (v češtině / in Czech)

14:00-19:30 – projekce FAMU + U2 (in English)

Sobota / Saturday 19.10. 2019

9:00-17:30 – projekce FAMU + U2 (in English)

Podmínky atestace/Assignement: zá/2 – 100% attendance

Kapacita/Capacity: 7

Volitelný pro/Optional for: modul je vhodný pro studenty střihové skladby, dokumentární tvorby a produkce / students of editing, documentary and production (FAMU International will have their own module)

Jazyk výuky/Language of teaching: česky a anglicky / Czech and English

Obsah předmětu/Content of object:

Studenti se nejprve zúčastní debaty o možnostech distribuce dokumentárních filmů v ČR (česky). Dalé se budou jako pozorovatelé účastnit projekcí a následných analýz čtyř dokumentárních projektů letošního ročníku workshopu dok.incubator CZ (anglicky). Za přítomnosti tvůrčích týmů a lektorů budou mít možnost sledovat práci na projektech, a to z pohledu vztahu tématu, obsahu a dramaturgie filmu s jeho strategickým umístěním s ohledem na české i zahraniční diváky. / The module starts on Friday 18th with the panel discussion about the current situation in Czech distribution of documentary films (in Czech). After that, students are invited to participate in the screenings and subsequent analysis of four documentary projects from this year's doc.incubator CZ workshop (in English). Together with the creative teams and tutors, they will work on the participating films and will have the opportunity to understand the relationship between the topic, story and dramaturgy and the strategic positioning of the film towards the local and international audience.

Recommended or required reading

Studijní materiály/Study sources:

katalog workshopu / workshop catalogue

www.dokincubator.net│www.facebok.com/DokIncubator

Assessment methods and criteria

100% attendance

Note

none

Further information

Course may be repeated

This course is an elective for all students of this school

Schedule for winter semester 2019/2020:

Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
18.10.2019 09:30–19:30 Tomáš DORUŠKA
lecture parallel1
19.10.2019 09:00–17:30 Tomáš DORUŠKA
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans