Teoretical preparation of daguerrotypic picture

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
307MPPD Z 4 Czech

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Zhotovená daguerrotypie se stálým obrazem.

Mode of study

Seminář

Prerequisites and co-requisites

Nejsou

Course contents

Modul seznamuje jeho posluchače s praktickou přípravou daguerrotypického obrazu v laboratorních podmínkách a upozorňuje na jednotlivé technologické rozdíly v historicky užívaných technikách.

Recommended or required reading

Není

Assessment methods and criteria

Zhotovený kus a pohovor.

Note

Nejsou

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans