Costume design as a complex discipline

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
311MCDCD Z 1 7S English winter

Subject guarantor

Ondřej ZACH

Name of lecturer(s)

Ondřej ZACH

Learning outcomes of the course unit

The student has a general idea about the importance of costuem design and its use in the film art.

Mode of study

Lecture, seminar.

Prerequisites and co-requisites

-

Course contents

Simona Rybáková: Costume design as a complex discipline

Blok čtyř přednášek a praktických cvičení cílených primárně na studenty katedry kamery, ale vhodné i pro jiné obory.

Two lectures out four lectures series, prepared for cinemtographers

Úvodní přednáška ve formě pptx presentace s množstvím obrazového materiálu se bude zabývat kostýmem a kostýmním výtvarnictví v širším kontextu, jako významné umělecké disciplíně současnosti ve filmu, divadle a živé akci a bude fokusována na barevný film.

Druhá přednáška se bude zabývat kostýmem v černobílém filmu, specifiky výtvarnými, materiálovými a strukturálními.

Praktický seminář ve filmové kostymérně ukáže práci s konkrétními materiály, strukturou, vzorem, barvou, světlem i problému interference. Stejně tak i důležitost patiny a přeměny nově vyrobeného kostýmu v autenticky filmový.

Závěrečný seminář je určen společné práci s materiály získanými v celém bloku, diskusi, zhodnocení a pochopení daného oboru a praktické využití v další práci studentů.

Recommended or required reading

-

Assessment methods and criteria

100% attendance

Note

-

Schedule for winter semester 2019/2020:

Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
09.10.2019 15:40–18:05
Room: KK 230 lecture parallel1
13.11.2019 15:40–18:05
Room: KK 230 lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans