Graduate Project 2

Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373APR2 ZK 12 Czech summer

Subject guarantor

David KOŘÍNEK

Name of lecturer(s)

David KOŘÍNEK

Learning outcomes of the course unit

The aim is to motivate the student, under instructional guidance, to create a relevant piece and other necessary items which are for the subsequent defense at the final exam.

Mode of study

On-going class consultations in the workshop with a final colloquium assessment.

Prerequisites and co-requisites

Zadání projektu vychází z průběžné práce v dílně, příp. koreluje s magisterským projektem.

Course contents

Závěrečný tvůrčí projekt magisterského studia.

Recommended or required reading

The work lead will recommend study writings according to the nature of the project.

Deans decrees and other announcements containing all information for the bachelor's work:

http://www.amu.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-prace/

Useful bibliography and writings database links:

http://www.famu.cz/knihovna-famu-a-dalsi-informacni-baze/zdroje-na-internetu/

Umberto Eco: Jak napsat diplomovou práci, Votobia Olomouc 1997

Jadviga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, SLON Praha 2007

Assessment methods and criteria

Svým rozsahem i relevancí musí projekt odpovídat tradičnímu pojetí tohoto typu projektů v rámci celé školy, hodnocení probíhá formou dialogu nad projektem a jeho explikací a může být doplněno posudky.

Note

-

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans