Audiovisual Studies 1

Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373AVST1 Z 4 Czech summer

Subject guarantor

Eric ROSENZVEIG

Name of lecturer(s)

Eric ROSENZVEIG, Miloš VOJTĚCHOVSKÝ

Learning outcomes of the course unit

Cílem je vytvořit větší prostor pro zapojení dalších aktivit studentů (v oblasti tzv. volných prací, či spoluprací na cvičeních studentů ostatních oborů) do regulérní oborové výuky.

Mode of study

On-going consultations on student work or collaboration on assignments.

Prerequisites and co-requisites

Hlavní předpokladem je předem dohodnuté zahrnutí volné práce či spolupráce studenta do tohoto předmětu a jeho průběžná konzultace s atestujícím pedagogem.

Course contents

Předmět vytváří prostor pro zpětnou vazbu vzhledem k průběžným, mimoklauzurním praktickým cvičením, které studenti buď sami vytvářejí, nebo participují na cvičení svých spolužáků ať již na vlastním, nebo na ostatních oborech.

Recommended or required reading

Study materials are recommended by the consultant according to the nature of the assignment.

Assessment methods and criteria

Graded are: amount of participation, relevance of the start and implementation, and overal results of the student's work. For confirmation, a work, or its documentation (according to CAS summary standards) will be submitted.

Note

-

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans