Audiovisual Studies 2

Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373AVST2 Z 4 Czech summer

Subject guarantor

Eric ROSENZVEIG

Name of lecturer(s)

Eric ROSENZVEIG

Learning outcomes of the course unit

Cílem je vytvořit větší prostor pro zapojení dalších aktivit studentů (v oblasti tzv. volných prací, či spoluprací na cvičeních studentů ostatních oborů) do regulérní oborové výuky.

Mode of study

On-going consultations on student work or collaboration on assignments.

Prerequisites and co-requisites

Hlavní předpokladem je předem dohodnuté zahrnutí volné práce či spolupráce studenta do tohoto předmětu a jeho průběžná konzultace s atestujícím pedagogem.

Course contents

Předmět vytváří prostor pro zpětnou vazbu vzhledem k průběžným, mimoklauzurním praktickým cvičením, které studenti buď sami vytvářejí, nebo participují na cvičení svých spolužáků ať již na vlastním, nebo na ostatních oborech.

Recommended or required reading

Study material is recommended by the instructor according to the form of the exercise.

Assessment methods and criteria

Hodnotí se míra participace, relevance východiska i realizace a celkový výsledek práce studenta.

Note

-

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans