First-Year Workshop 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373DIP2 Z 3 4T Czech summer

Subject guarantor

David KOŘÍNEK

Name of lecturer(s)

Martin BLAŽÍČEK, David KOŘÍNEK, Marie LUKÁČOVÁ, Eric ROSENZVEIG

Learning outcomes of the course unit

The workshop aim is the individual development of student creative work through workshop tasks, their review and review of supplementary experience.

Mode of study

  1. Práce na dílně je věnována především procesuální práci na praktických projektech. Ty mohou být ohraničeny výchozím pedagogickým zadáním anebo jejich východisko, rámce a výsledná podoba jsou určeny studentem (tzv. volné práce).
  2. Na poli umění obecně platí, že dílo může být materiální i imateriální povahy, nutnost jeho vnímání může být závislá na čase (díla temporální jako např. hudba, film či video) nebo atemporální (obrazy, tradiční sochy ap.). Tato dílna je zaměřena především na tvorbu s materiálním výstupem a především audio/vizuální mediaci - digitální a analogové video a zvuk.
  3. Optimální proces na dílně vyžaduje „přetlakový“ způsob práce - studenti přinášejí náměty, podněty, východiska, libovolně surový či zpracovaný materiál, zformulované koncepty, popis situace, obrazu či zvuk, který je předmětem zájmu, fascinace, nutnosti se jimi dále zabývat a podobně. Na jedné straně platí, že východiskem tvorby nemusí být vždy nějaký koncept, výchozí popis a pod. (byť z pedagogického hlediska je tato forma nejpřístupnější společnému sdílení), na druhé straně si zde zaveďme pravidlo, že každé z vážnějších průběžných východisek, kde padne rozhodnutí k realizaci, bude existovat minimálně ve formě stručného písemného popisu tohoto východiska a záměru jeho rozpracování.
  4. Přestože v 1. ročníku je kladen důraz zejména na výstupy v podobě videa, výsledná prezentace - která často spoluurčuje vlastní povahu díla - může být širší, a tak povinnou součástí úvahy o díle musí být úvaha o tom, zda dílo:

(v každém případě mít jasno v tom proč).

Prerequisites and co-requisites

A general requirement is preparedness for the work. It is helpful if the student throughout the semester directly gathers creative ideas which may subsequently be applied in the workshop working processes.

Course contents

The 1st year workshop in the first semester is focused on expanding contact with the environment of the entire school and audio-visual trade: We work on assignments from other studies and the students get to know work from previous years. At the same time, preparations begin for the summary task in the form of a small video-exercise (ex: My Day, Remix, a written essay, arranged clip).

In the second semester we work towards the summary exam when the start is three works with partially elective frameworks.

Summary Assignment:

  1. Transposition

2a. For photography: intermedia expansion of a fragmented representation of reality (video, photo series or interactive work based on photography / series photographs)

2b. Inspiration from a writing - audiovisual treatment of an epic or drama - free work

  1. Free work

Transposition + explication

The origin is an analysis of an audiovisual work, a fragment transformed into a new, higher whole. The work focuses on a combination of creative and analytical approaches. The result is, in principle, a 10 minute video or AV installation. The origin may be any audiovisual work, fragment (found footage) or AV media program (ex: TV broadcast). The resulting form transforms and reflects a selected motive, topic and origin contained in the orginal work.

For photography + explication

The work lies in the origins of „static“ photographs (or other static fragments of visual reality), whose concept is a creative separation of deeper layers or contextual links with that fragment into a new work. The result may be a 10 min. video or installation.

Text inspiration + explication

Differing from any other type of adaptation the is in this intertextual work or intermedial understanding of the original text (literature, poetry, drama, scientific, journalistic, etc.) as an inspirational original new work. The result may be, in principle, a 10 min. or installation.

Free work + explication

Any original work which the student wishes to present in gradual trials.

Explication

A review writing of at least 2700 characters including spaces (1.5 standard pgs.). A definition of the origin of the work, indication of original interpretation or other important factors for the rise or perception of the work.

Recommended or required reading

Study literature is recommended throughout according to student work.

Assessment methods and criteria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti a průběžného plnění úkolů, které jsou na závěr společně zrekapitulovány a zhodnoceny.

Note

-

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room 428
Room No. 428

(Lažanský palác)
BLAŽÍČEK M.
10:40–13:55
(parallel1)
room 423
Room No. 423

(Lažanský palác)
KOŘÍNEK D.
10:40–13:55
(parallel2)
room
()
ROSENZVEIG E.
10:40–13:55
(parallel3)
room
()
LUKÁČOVÁ M.
10:40–13:55
(parallel4)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 10:40–13:55 Martin BLAŽÍČEK Room No. 428
Lažanský palác
parallel1
Tue 10:40–13:55 David KOŘÍNEK Room No. 423
Lažanský palác
parallel2
Tue 10:40–13:55 Eric ROSENZVEIG
parallel3
Tue 10:40–13:55 Marie LUKÁČOVÁ
parallel4

The subject is a part of the following study plans