History and Theory of Visual Arts and Architecture 3

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373DVU3 Z 1 2T Czech winter

Subject guarantor

Vladimír CZUMALO

Name of lecturer(s)

Vladimír CZUMALO

Learning outcomes of the course unit

The aim of the course in not only to present a basic picture of the given part of the development of European visual culture and provide a basic collection of works and style attributes which are an expression of our collective visual memory but also to give and cultivate the instruments of understanding and comprehension of historical visual artifacts, their relations and contexts.

Mode of study

Lecture + screenings

Prerequisites and co-requisites

This course presumes a fundamental orientation in the history of art and European cultural history, and a visual sensitivity required of FAMU students.

Course contents

I. THE BAROQUE AND CLASSICISM

 1. The change in the image of the world
 2. Baroque religiosity
 3. The Reformation and Counter-Reformation.
 4. The Baroque and Classicism as cultural types.
 5. Classicism and its opponency
 6. Contact with non-European cultures and its visual reflections.
 7. Architecture - a new understanding of space, material and construction
 8. Dynamism and its classicizing tendencies.
 9. Constructors and building blocks, designing and executing practices.
 10. Sculpture - drawnings, sketches, models, workshops.
 11. Gesamtkunstwerk as a program
 12. Architecture and exterior sculptures and statues as space and landscape creating phenomena.
 13. New aesthetics of city and country spaces.
 14. Baroque transformation of the Medieval countryside.
 15. New approaches in the relationship of the sacred and the profane.
 16. Baroqu iconography
 17. Marketing art, collecting and the media image of art heritage.
 18. Trade organizations and workshop practices.
 19. Art Classicism aesthetics and theory
 20. Baroque principles and Baroquization of the Baroque.

II. NEOCLASSICISM AND ROMANTISM

 1. The end of the Baroque and the new period of art.
 2. Birth of the history of art and visual criticism.
 3. The continuity of the aesthetics of Classicism and its opposition.

Recommended or required reading

Seznam povinné literatury:

Umberto Eco (ed.): Dějiny krásy. Praha 2005.

Jacek Debicki - Jean-François Favre - Dietrich Grünewald - Antonio Filipe Pimentel: Dějiny umění. Malířství - sochařství - architektura. Praha 2001.

Ernst Hans Gombrich: Příběh umění. Praha 1992, 2. vyd. Praha b. r.

Wilfried Koch: Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.

Gérard Legrand: Romantismus. Praha - Litomyšl 2001.

Nicole Tuffelliová: Umění 19. století. Praha - Litomyšl 2001.

Seznam doporučené literatury:

Jan Baleka, Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997.

Barokní člověk a jeho svět (ed. R. Villarri). Praha 2004.

Oldřich J. Blažíček: Umění baroku v Čechách. Praha 1971.

Dějiny architektury (ed. M. Reaburn). Praha 1993.

Dějiny českého výtvarného umění III (ed. T. Petrasová - H. Lorenzová). Praha 2001.

Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004.

Wolfhart Henckmann - Konrad Lotter, Estetický slovník. Praha 1995.

Mojmír Horyna: Jan Blažej Santini - Aichel. Praha 1998.

Zdeněk Hrbata - Martin Procházka: Romantismus a romantismy. Praha 2005.

Zdeněk Kalista: Tvář baroka. Praha 1992.

Ivo Krsek - Zdeněk Kudělka - Miloš Stehlík - Josef Válka: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1995.

Jiří Kuthan - Ivan Muchka: Aristokratická sídla období klasicismu. Praha 1999.

Jiří Kuthan: Aristokratická sídla období romantismu a historismu. Praha 2001.

Helena Lorenzová: Hra na krásný život. Estetika v českých zemích mezi léty 1760 - 1860. Praha 2005.

Pavla Machalíková: Objevování středověku. Praha 2005.

Jaromír Neumann: Český barok. Praha 1969.

Nová encyklopedie českého výtvarného umění (ed. A. Horová). Praha 1995.

Pavel Preiss: Italští umělci v Praze. Praha 1986.

Dušan Prokop: Obecná uměnověda. Praha 1994.

Oldřich Ševčík: Architektura - historie - umění. Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. Praha 2002.

Jindřich Vybíral: Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století. Praha 2002.

Jindřich Vybíral: Století dědiců a zakladatelů. Architektura jižních Čech v období historismu. Praha 1999.

Pavel Zatloukal: Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750 - 1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 2002.

Obrazový materiál k přednáškám je v digitální podobě k dispozici u vyučujícího.

Assessment methods and criteria

Attendance at lectures + completion of assignments. Completed assignments to be sent to: czumalo@gmail.com

Note

This course is scheduled once every three years.

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room 344
Room No. 7

(Lažanský palác)
CZUMALO V.
17:20–18:55
(lecture parallel1)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 17:20–18:55 Vladimír CZUMALO Room No. 7
Lažanský palác
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans