Politics of infrastructures 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
373PI2 Z 2 2T English, Czech summer

Subject guarantor

Lukáš LIKAVČAN

Name of lecturer(s)

Lukáš LIKAVČAN

Learning outcomes of the course unit

Studentky a studenti budou mít po ukončení kurzu přehled o současné teoretické reflexi globálních i lokálních infrastruktur, a budou schopni samostatně rozvíjet svoji praxi pomocí metody uměleckého výzkumu. Kurz má rozvinout i schopnost samostatných interpretačních kompetencí a práci s informacemi.

Mode of study

Výuka je vedena formou textových seminářů doplněných úvodním výkladem, a praktických kolektivních workshopů. V rámci kurzu proběhne taky terénní výjezd a přednáška zahraničního hosta.

Prerequisites and co-requisites

The requirement for registration is completion of the Political Infrastructure I, independent creative activity, ability to link artistic work with theory review, courage to adopt new methods and desire to work in a group.

Course contents

This course covers visual practices of picturing the Earth as a map, diagram and physical or digital model. These practices are linked to today's ekological and (geo)political issues. The core of the course is a survey of 7 figures of the Earth which serve as navigational tools for understanding the relationship between visual culture, theory review and political realities.

Syllabus:

Digital infrastructure 1 - History of beginning planetary processes

Digital infrastructure 2 - Platforms and stacks

Urban Infrastructure 1 - Smart Cities and „La Circulation Habitable“

Urban Infrastructure 2 - Special economic zones

Duty Free Art Infrastructure of the artistic world

„Immaterial“ Infrastructure 1 - Finance and Insurance

„Immaterial“ Infrastructure 2 - Standards

Close: INfrastructures and geopolitics

Recommended or required reading

Giorgio Agamben: Homo Sacer

William Aspray (ed.): Computing Before Computers

Benjamin Bratton: Logistics of Habitable Circulation

Benjamin Bratton: The Stack

Benjamin Bratton: On Hemispherical Stacks

Keller Easterling: Extrastatecraft

Tung-Hui Hu: A Prehistory of the Cloud

Razmig Keucheyan: Nature is a Battlefield

Carl Schmitt: Political Theology

Carl Schmitt: The Nomos of the Earth

Nick Srnicek: Platform Capitalism

Hito Steyerl: Duty Free Art

Assessment methods and criteria

Předpokladem pro absolvování kurzu je schopnost porozumět anglicky psanému akademickému textu, pravidelná docházka, příprava výkazů z četby a samostatná umělecko-výzkumná činnost v rámci kurzu.

Hodnocení:

Docházka (min 80 %)

Aktivní účast

Příprava výkazů z četby

Závěrečný skupinový projekt

Note

Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Ve své práci se věnuje filosofii technologií a politické ekologii. Vystudoval filosofii na FF MU v Brně, studoval také sociologii na Boğaziçi University v Istanbule. Působil na Wirtschaftsuniversität Wien, The Hong Kong Polytechnic University, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht a BAK, basis voor actuele kunst Utrecht. Jako výzkumník a tutor je součástí spekulativního think-tanku The New Normal na Strelka Institute for Media, Architecture and Design v Moskvě.

Further information

This course is an elective for all students of this school

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room 423
Room No. 423

(Lažanský palác)
LIKAVČAN L.
10:40–12:15
(lecture parallel1)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 10:40–12:15 Lukáš LIKAVČAN Room No. 423
Lažanský palác
lecture parallel1

The subject is a part of the following study plans