Print study plan

Study plan Music Production (Mg) - 2016/17 – 1st year

Study of qualification: Music Management
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Structure and Operation of Musician's Life 110SFHZ ZK 3 2T
Minimal number of credits per semester 3 0
Required subjects
English in the Music Industry
 
702HAP1 Z 5 4ST 702HAP2 ZK 5 4ST
Minimal number of credits per semester 5 5
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Music Production Organization 110HPOP7 Z 4 20S 110HPOP8 Z 4 20S
Music Management in Entertainment Industry 110HMZP1 Z 2 2T 110HMZP2 ZK 2 2T
Communication Skills-Human Resource 110KDP1 Z 2 2T 110KDP2 Z 2 2T
Marketing 110MAR1 Z 2 2T 110MAR2 ZK 2 2T
Written Master Work 110PMG1 Z 2 1T 110PMG2 Z 2 1T
Music Production Seminar 110SHP7 Z 4 2ST 110SHP8 Z 4 2ST
Fundamental Programming - Distribution of Music via Internet
 
110ZPID ZK 3 2T
Minimal number of credits per semester 16 19
Compulsory optional subjects
Foreign language (Mg) - required elective Z 1 ZK 2
Minimal number of credits per semester 1 2
Optional subjects
Selected Topics in Music Production (Mg) - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 25 26
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 5 4
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Selected Topics in Music Production (Mg) - elective [110HP4N]

110HP4N - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.