Print study plan

Study plan Music Production (Mg) - 2016/17 – 1st year

Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
English in the Music Industry 702HAP1 Z 5 24S 702HAP2 ZK 5 24S
Structure and Operation of Musician's Life 110SFHZ ZK 3 2T
Minimal number of credits per semester 8 5
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Music Management in Entertainment Industry 110HMZP1 Z 2 2T 110HMZP2 ZK 2 2T
Music Production Organization 110HPOP7 Z 4 20S 110HPOP8 Z 4 20S
Communication Skills-Human Resource 110KDP1 Z 2 2T 110KDP2 Z 2 2T
Marketing 110MAR1 Z 2 2T 110MAR2 ZK 2 2T
Written Master Work 110PMG1 Z 2 1T 110PMG2 Z 2 1T
Music Production Seminar 110SHP7 Z 4 2T 110SHP8 Z 4 2T
Fundamental Programming - Distribution of Music via Internet 110ZPID ZK 3 2T
Minimal number of credits per semester 16 19
Compulsory optional subjects
Foreign language (Mg) - required elective Z 1 2/T ZK 2 2/T
Minimal number of credits per semester 1 2
Optional subjects
Selected Topics in Music Production (Mg) - elective
Movement and Relaxation Training - elective
Physical Education - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 25 26
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 5 4
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Selected Topics in Music Production (Mg) - elective [110HP4N]

110HP4N - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.