Print study plan

Study plan Music Production (Mg) - 2016/17 – 2nd year

Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
English in the Music Industry 702HAP3 Z 5 24S 702HAP4 Z 5 24S
European /EU/ Support Funds 110EPF ZK 3 2T
Music Entrepreneurship 110ZPHZ1 Z 2 2T 110ZPHZ2 ZK 2 2T
Minimal number of credits per semester 10 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Music Production Organization 110HPOP9 Z 6 20S 110HPOP0 Z 8 20S
Communication Skills-Human Resource 110KDP3 ZK 2 2T
Written Master Work 110PMG3 Z 4 1T 110PMG4 Z 6 1T
Music Production Seminar 110SHP9 Z 4 2T 110SHP0 Z 4 2T
Minimal number of credits per semester 16 18
Optional subjects
Selected Topics in Music Production (Mg) - elective
Movement and Relaxation Training - elective
Physical Education - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 26 25
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 4 5
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Selected Topics in Music Production (Mg) - elective [110HP4N]

110HP4N - Další výběr je v celoškolní nabídce předmětů

Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.