Print study plan

Study plan Music Theory (Mg) – 2nd year

Study of qualification: Music Theory
Music Theory Department
Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Music Theory Text Analysis 186AHT9 Z 3 1T 186AHT0 Z 3 1T
Music Theory - Special Problems 186HTP9 Z 15 3T 186HTP0 Z 15 3T
Music Theory Seminar 186SHT9 Z 2 2T 186SHT0 Z 2 2T
Minimal number of credits per semester 20 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Music Theory - Diploma Seminar 186HTD2 Z 8 2T 186HTD3 Z 8 2T
Minimal number of credits per semester 8 8
Optional subjects
Selected Topics in Music Theory (Mg) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 28 28
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 2 2
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2016/17.

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.