Print study plan

Study plan Composition-Specialization Film Music (Mg) – 2nd year

Study of qualification: Composition
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Theory of Film Music and Soundtracks 101TFHS3 Z 3 2T 101TFHS4 Z 3 2T
Advanced methods studio work for composer 101PMSP3 Z 3 2T 101PMSP4 ZK 3 2T
Composition 101S9 Z 10 3T 101S0 Z 10 3T
Composition Seminar 101SSK9 Z 2 2ST 101SSK0 Z 2 2ST
Minimal number of credits per semester 18 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Copyright Law 1 206ATR1 Z 2 2PT Register
Diploma Seminar 101DS3 Z 3 2T 101DS4 Z 3 2T
Minimal number of credits per semester 3 3
Compulsory optional subjects
Academic Subject for Composition (Mg) film music - required elective Z Z,ZK
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Selected Topics in Composition-film music (Mg)-elective
Modules for Composition blok blok
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 21 21
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 9 9
Total recommended number of credits per semester 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2017/2018

Modules for Composition [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Academic Subject for Composition (Mg) film music - required elective [101SFI3N]

101SFI3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapsat opakovaně.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.