Print study plan

Study plan Composition-Specialization Film Music (Mg)

Study of qualification: Composition
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
101TFHS* Theory of Film Music and Soundtracks
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
12
101PMSP* Advanced methods studio work for composer
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
10
101INF* Scoring for Film Music
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
6
101S* Composition
Z-5-3T
ZK-5-3T
Z-10-3T
Z-10-3T
30
101SSK* Composition Seminar
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
8
Minimal number of credits 66
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
206ATR1 Copyright Law 1
Z-2-2PT
Subject is not scheduled
Z-2-2PT
Subject is not scheduled
2
101DS* Diploma Seminar
Z-3-2T
Z-3-2T
6
186SSS* Compositions Study for Composition
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
186TS* Theory of Composition
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
Minimal number of credits 22
Compulsory optional subjects
101SFI3N Academic Subject for Composition (Mg) film music - required elective
Z--
2 subject
Z,ZK--
2 subject
Z--
2 subject
Z,ZK--
2 subject
0
Minimal number of credits 0
Optional subjects
101SFI4N Selected Topics in Composition-film music (Mg)-elective
0
101MOD Modules for Mg Composition
--blok
--blok
--blok
--blok
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 88
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 32
Total number of credits 120

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2017/2018

Modules for Mg Composition [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Academic Subject for Composition (Mg) film music - required elective [101SFI3N]

101SFI3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapsat opakovaně.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules