Print study plan

Study plan Voice (Bc) - from 2022/23

Specialization: Voice
Study type: Bachelor's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | 3rd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year 3rd year ECTS
WS SS WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
103POS* Practical in Opera Studio
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
Z-3-4ST
18
103ZPE* Vocal
Z-5-2CT
ZK-5-2CT
Z-5-2CT
ZK-5-2CT
Z-7-2CT
Z-9-2CT
36
Minimal number of credits 54
Required subjects
103DLIZ* History and Literature of Voice
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
8
Minimal number of credits 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108DHB* History of Music
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
108HUES* Aesthetics of Music
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
103JER* Stage Expression
Z-1-2CT
Z-1-2CT
2
108PTKP Music Theory Pre-seminar of Making Theses
Z-1-1PT
1
103SZOR* Voice and Opera Directing Seminar
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-4-2ST
Z-4-2ST
20
103ASZ* Ensemble Singing in Opera Studio
Z-2-1CT
Z-2-1CT
Z-2-1CT
Z-2-1CT
Z-2-1CT
Z-2-1CT
12
702IPZ* Italian for Opera Singers
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
6
103JP* Stage movement
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
6
103JER* Stage Expression
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
4
103KP* Concert Practice - Voice
Z-1-14CS
Z-1-14CS
2
108RSPZ* Compositions Analysis for Voice
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
8
103SBOZ* Choir Singing
Z-3-3CT
Z-3-3CT
Z-3-3CT
Z-3-3CT
12
103SK* Solo Coaching
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
6
103SR* Repertoire Study
Z-1-1CT
Z-1-1CT
2
103VI* Vocal Intonation
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
4
Minimal number of credits 110
Compulsory optional subjects
103ZORBCPV Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia In this group you have to obtain at least 2 credits
2
Minimal number of credits 2
Optional subjects
100MODHAMU Modules for HAMU
0
103ZPM Voice - pedagogic minimum
0
103ZORBZVV Selected Topics in Voice (Bc) - elective
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 174
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 6
Total number of credits 180
② Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia [103ZORBCPV]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět ve kterém pokračuje i v letním semestru.

④ Voice - pedagogic minimum [103ZPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Practical in Opera Studio 3 (103POS3) PS Graduate performance
Practical in Opera Studio 4 (103POS4) PS Graduate performance
Practical in Opera Studio 5 (103POS5) PS Graduate performance
Practical in Opera Studio 6 (103POS6) PS Graduate performance
Practical in Opera Studio 1 (103PO1) PS Graduate performance
Practical in Opera Studio 2 (103PO2) PS Graduate performance
Vocal 1 (103ZPE1) PS Graduate performance
Vocal 2 (103ZPE2) PS Graduate performance
Vocal 3 (103ZPE3) PS Graduate performance
Vocal 4 (103ZPE4) PS Graduate performance
Vocal 5 (103ZPE5) PS Graduate performance
Vocal 6 (103ZPE6) PS Graduate performance
History and Literature of Voice 1 (103DLIZ1) BS Vocal Literature and History (S103DLIZ)
History and Literature of Voice 2 (103DLIZ2) BS
History and Literature of Voice 3 (103DLIZ3) BS
History and Literature of Voice 4 (103DLIZ4) BS