Print study plan

Study plan Sound Design (Mg)

Study of qualification: Sound Production
Sound Design Department
Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
171PZT* Sound Production Practical
ZK-8-2T
ZK-8-2T
ZK-8-2T
ZK-8-2T
32
171SZT* Sound Production Seminar
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
171TZT* Theory of Sound Production
ZK-2-1T
ZK-2-1T
4
Minimal number of credits 44
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
171HPA* Music and Psychological Acoustics
ZK-6-2T
6
171HPAK2 Music and Psychological Acoustics 2
ZK-6-2T
6
171LH Human voice
Z-2-2T
2
171RON* Selection of Recordings
ZK-4-12S
ZK-4-14S
ZK-4-12S
ZK-4-14S
16
171VZT* Free Sound Production
ZK-6-1T
ZK-6-1T
ZK-6-1T
ZK-6-1T
24
Minimal number of credits 60
Compulsory optional subjects
702CJN Foreign language (Mg) - required elective
Z-1-2/T
1 subject
ZK-2-2/T
1 subject
3
Minimal number of credits 3
Optional subjects
171ZT4N Selected Topics in Sound Design (Mg) - elective
0
703PRV Movement and Relaxation Training - elective
0
703TV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 107
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 13
Total number of credits 120
Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules