Print study plan

Study plan Operatic Directing (Mg) – 2nd year

Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Opera Direction 103RO9 Z 15 2T 103RO0 Z 15 2T
Opera Direction Seminar 103SOR9 Z 2 2T 103SOR0 Z 2 2T
Practical in Opera Studio 103POS9 Z 3 4T 103POS0 Z 3 4T
Organization aand System of the Artistic Management 103ORU1 Z 1 1T 103ORU2 ZK 2 1T
Poetics of Interpretation Performance 108PIV3 Z 2 BLOK 108PI4 Z 4 BLOK
TV and Film Opera Direction 103TFO9 Z 4 1T 103TFO0 ZK 4 1T
Minimal number of credits per semester 27 30
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Selected Topics in Operatic Directing (Mg) - elective
Foreign language - elective
Movement and Relaxation Training - elective
Physical Education - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 27 30
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 3 0
Total recommended number of credits per semester 30 30
Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.