Print study plan

Study plan Dance Theory (Mg) – 2nd year

Study of qualification: Dance Theory
Dance Department
Study programme: Art of Dance
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Dance Sociology 107STA1 Z 3 2T 107STA2 ZK 3 2T
Minimal number of credits per semester 3 3
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Příprava diplomové práce 107PDPR3 Z 15 107PDPR4 Z 15
Minimal number of credits per semester 15 15
Compulsory optional subjects
Dance Scholarship Seminar C 107SVC1 Z 2 2T 107SVC2 Z 2 2T
Selected in Topics in History of Dance D 107VD1 Z 3 2T 107VD2 ZK 3 2T
Selected Topics from Dance Scholarship 107VTV1 Z 3 2T 107VTV2 ZK 3 2T
Minimal number of credits per semester 8 8
Optional subjects
Selected Topics in Dance Theory (Mg) - elective
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 26 26
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 4 4
Total recommended number of credits per semester 30 30
Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.