Print study plan

Study plan Percussion Instruments-Jazz (Mg) – 1st year

Study of qualification: Percussion - Jazz
Jazz Interpretation Department
Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Percussion Instruments-Jazz 174BJ7 Z 12 1T 174BJ8 ZK 12 1T
Jazz Instruments Seminar 174SJN7 Z 6 2T 174SJN8 Z 6 2T
Minimal number of credits per semester 18 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Ensemble Play 174AH7 Z 3 2T 174AH8 Z 3 2T
Concert Practical - Percussion Instruments-Jazz 174KPBJ3 Z 1
Minimal number of credits per semester 3 4
Compulsory optional subjects
Foreign language (Mg) - required elective Z 1 2/T ZK 2 2/T
Minimal number of credits per semester 1 2
Optional subjects
Movement and Relaxation Training - elective
Physical Education - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 22 24
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 8 6
Total recommended number of credits per semester 30 30
Selected Topics in Percussion Instruments-Jazz (Mg) [174BJ3N]

101ISH1,2-The condition of this course is a min.of 5 stud.regist.,otherwise the classes are canceled

Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.