Print study plan

Study plan Double Bass-Jazz (Mg)

Study of qualification: Double Bass - Jazz
Jazz Interpretation Department
Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
174KBJ* Double-bass Playing-Jazz
Z-12-1T
ZK-12-1T
Z-13-1T
Z-13-1T
50
174SJN* Jazz Instruments Seminar
Z-6-2T
Z-6-2T
Z-6-2T
Z-6-2T
24
Minimal number of credits 74
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
174AH* Ensemble Play
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
12
174HNJ* History
Z-4-2T
ZK-4-2T
8
174KPKJ* Concert Practical
Z-1-
Z-1-
2
Minimal number of credits 22
Compulsory optional subjects
702CJN Foreign language (Mg) - required elective
Z-1-2/T
1 course
ZK-2-2/T
1 course
3
Minimal number of credits 3
Optional subjects
174KJ3N Selected Topics in Double Bass-Jazz (Mg)
0
703PRV Movement and Relaxation Training - elective
0
703TV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 99
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 21
Total number of credits 120
Selected Topics in Double Bass-Jazz (Mg) [174KJ3N]

101ISH1,2-The condition of this course is a min.of 5 stud.regist.,otherwise the classes are canceled

Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules