Print study plan

Study plan Saxophone-Jazz (Mg) – 2nd year

Study of qualification: Saxophone - Jazz
Jazz Interpretation Department
Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Saxophone Playing-Jazz 174SXJ9 Z 13 1T 174SXJ0 Z 13 1T
Jazz Instruments Seminar 174SJN9 Z 6 2T 174SJN0 Z 6 2T
Minimal number of credits per semester 19 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Ensemble Play 174AH9 Z 3 2T 174AH0 ZK 3 2T
History 174HNJ1 Z 4 2T 174HNJ2 ZK 4 2T
Concert Experience 174KPSJ4 Z 1
Minimal number of credits per semester 7 8
Optional subjects
Movement and Relaxation Training - elective
Physical Education - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 26 27
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 4 3
Total recommended number of credits per semester 30 30
Selected Topics in Saxophone-Jazz (Mg) [174SJ3N]

101ISH1,2-The condition of this course is a min.of 5 stud.regist.,otherwise the classes are canceled

Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.