Print study plan

Study plan Saxophone-Jazz (Mg)

Study of qualification: Saxophone - Jazz
Jazz Interpretation Department
Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
174SXJ* Saxophone Playing-Jazz
Z-12-1T
ZK-12-1T
Z-13-1T
Z-13-1T
50
174SJN* Jazz Instruments Seminar
Z-6-2T
Z-6-2T
Z-6-2T
Z-6-2T
24
Minimal number of credits 74
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
174AH* Ensemble Play
Z-3-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
12
174HNJ* History
Z-4-2T
ZK-4-2T
8
174KPSJ* Concert Experience
Z-1-
Z-1-
2
Minimal number of credits 22
Compulsory optional subjects
702CJN Foreign language (Mg) - required elective
Z-1-2/T
1 subject
ZK-2-2/T
1 subject
3
Minimal number of credits 3
Optional subjects
174SJ3N Selected Topics in Saxophone-Jazz (Mg)
0
703PRV Movement and Relaxation Training - elective
0
703TV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 99
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 21
Total number of credits 120
Selected Topics in Saxophone-Jazz (Mg) [174SJ3N]

101ISH1,2-The condition of this course is a min.of 5 stud.regist.,otherwise the classes are canceled

Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules