Restaurování fotografie (8204T049)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Martin STECKER

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.