Celoškolní nabídka volitelných předmětů

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
300MEK Ester Krumbachová a film jako magické médium česky Z 1 7h
703AER Aerobik česky Po
16:30–18:00
Pohybové studio AMU
Z 1 2T Z 1 2T
703AKR Akrobacie česky viz detail Z 1 2T Z 1 2T
703ADC7 Akrobacie, úpoly - volitelné česky Z 1 2T Z 1 2T
373MAS Albert Sackl with Henry Hills anglicky viz detail Z 1 10S
301AS Analýza scénáře česky Út
17:20–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2T
702SAJK1 Anglický jazyk - konverzace (mírně pokročilí) anglicky St
14:15–15:45
Učebna CJP 231
702SAJK3 Anglický jazyk - konverzace (pokročilí) anglicky Po
12:30–14:00
Učebna CJP 219
Z 1 Z 1
702SAJK2 Anglický jazyk - konverzace (stř. pokročilí) anglicky viz detail Z 1 Z 1
702SAA21 Angličtina - mírně pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SAA22 Angličtina - mírně pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SAB21 Angličtina - pokročilí česky
Z 1 2T Z 1 2T
702SAB22 Angličtina - pokročilí česky viz detail ZK 2 2T ZK 2 2T
702SAB11 Angličtina - středně pokročilí česky viz detail Z 1 2T Z 1 2T
702SAB12 Angličtina - středně pokročilí česky viz detail ZK 2 2T ZK 2 2T
702SAA12 Angličtina - úplný začátečník česky ZK 2 2T
303MARDF Architektura v dokumentárním filmu česky 10:00–17:00
Projekce FAMU
Z 1 7S
308MAI Artificial intelligence for art and music anglicky 11:00–18:00
Učebna TR-336
Z 1
305AP1 Autorské právo 1 česky Z 2 2T
305AP2 Autorské právo 2 česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 2T
703BAS Basketbal česky St
18:30–20:00
Sokol Tyršův dům
Z 1 2T Z 1 2T
703BOS Bojové sporty česky Út
19:00–20:30
ČOS Žižkov
Z 1 2T Z 1 2T
311CEW Central European Cinemas within the Context of the World Cinema anglicky ZK 3 5T ZK 3 5T
311MCDMP Cinema and Digital Media Program Pitching Forum anglicky 13:00–16:00
Učebna 3 (FAMU)
Z 1 3S
373MCCWP Creative Coding with Python anglicky Z 2 45S
373MCCWP2 Creative coding with Python 2 anglicky viz detail Z 2 3/D
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1 anglicky Z 1 30S
311CTP2 Cultural Topography of Prague 2 anglicky Z 1 25S
107CT Cunningham technika česky St
14:15–15:45
černý sál
Z 2 2T Z 2 2T
703MCTK Cykloturistický kurz česky viz detail Z 1 24S
202DKO2 Dialogické jednání kondiční 2 česky Z 2 2T
202DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky Z 2 2T
207DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky Z 2 2T
202DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky viz detail ZK 2 2T
207DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky Út
10:00–11:30
ZK 2 2T
304EDW2 Digital Workflow 2 česky ZK 2 2T
301DAS1 Dramaturgická analýza scénáře 1 česky Z 2 26S
301DRAS2 Dramaturgická analýza scénáře 2 česky St
09:50–13:05
Učebna KSD 432
Z 2 26S
204DJF1 Dramaturgie jako funkce 1 česky Z 1 2T
204DJF2 Dramaturgie jako funkce 2 česky Út
13:00–14:30
Hallerův sál
ZK 1 2T
309DAS3 Dílna (scénář) 3 česky Po
13:10–14:45
Učebna KAT 420
Z 1 3T
309DAS5 Dílna (scénář) 5 česky Po
13:10–15:45
Učebna KAT 420
Z 1 3T
309DAS7 Dílna (scénář) 7 česky Po
13:10–15:45
Učebna KAT 420
Z 1 3T
204DHP1 Dílna s hostujícím pedagogem 1 anglicky, česky viz detail Z 1 15S Z 1 15S
204DHP2 Dílna s hostujícím pedagogem 2 anglicky, česky viz detail Z 1 15S Z 1 15S
204DHP3 Dílna s hostujícím pedagogem 3 anglicky, česky viz detail Z 1 15S Z 1 15S
307DT1 Dějiny a teorie fotografie 1 česky ZK 4 4T
307DT2 Dějiny a teorie fotografie 2 česky St
14:50–18:05
Projekce FAMU
ZK 4 4T
373DVU1 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 1 česky Z 1 2T
373DVU2 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 2 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 7 (FAMU)
ZK 3 2T
308DH1 Dějiny hudby 1 česky Z 1 2T
308DH2 Dějiny hudby 2 česky St
14:50–16:25
Seminárka KZT
ZK 2 2T
204LDD1 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1 česky ZK 1 2T
204LDD2 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 2 česky ZK 1 2T
373DNM1 Dějiny nových médií 1 anglicky, česky St
14:50–18:05
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 4T
204DES1 Dějiny scénografie 1 česky Z 1 2T
204DES2 Dějiny scénografie 2 česky Čt
13:30–15:00
Učebna R210 (DAMU)
ZK 1 2T
206URD1 Ekologie a udržitelný rozvoj v divadle anglicky, česky Z 2
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 330
ZK 2 2T
940EZP Etika - základní přístupy a vztahy k umění česky viz detail ZK 6 12S
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry česky St
12:20–13:55
Učebna KDT 217
Z 2 16S
373MFB Field-recording and Sound Creation for Film, Video-art and Sound-works anglicky viz detail Z 2 2/D
303MFSFV Film sobě – film všem česky Z 2 12S
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Z 1 16S
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2 česky Út
17:20–18:55
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 14S
305FIPR2 Filmová produkce 2 česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 330
Z 2 2T
304FITE Filmová technika a technologie česky ZK 2 2T
302FR1 Filmová řeč 1 česky Z 1 2T
302FR2 Filmová řeč 2 česky Po
17:20–18:55
Seminární místnost KR 240
Z 1 2T
305FM1 Filmový marketing 1 česky Z 2 2T
305FM2 Filmový marketing 2 česky Út
09:50–12:15
Učebna KP 330
Z 2 12S
303MFHZP Filmy Hanzelky a Zikmunda postkoloniální perspektivou česky viz detail Z 1 7S
303MFSKV Filmy Jany Ševčíkové, Jaromíra Kačera a Alana Vitouše česky 10:00–17:00
Projekce FAMU
Z 1 7S
703FIB Fit-ball česky viz detail Z 1 2T Z 1 2T
703FLO Florbal česky viz detail Z 1 2T Z 1 2T
303MFOFO Found footage aneb umění druhé ruky česky Z 1 7S
702SFK Francouzština - konverzace česky Po
16:00–17:30
Místnost 412 zasedací místnost
Z 1 2T Z 1 2T
702SFA21 Francouzština - mírně pokročilí česky Z 1 2T
702SFA22 Francouzština - mírně pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SFB21 Francouzština - pokročilí česky
Z 1 2T
702SFB22 Francouzština - pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SFB11 Francouzština - středně pokročilí česky Z 1 2T
702SFB12 Francouzština - středně pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SFA11 Francouzština - úplný začátečník česky Z 1 2T
702SFA12 Francouzština - úplný začátečník česky viz detail ZK 2 2T
311GL1 Guest Lecture 1 anglicky Z 1 18S
311GL2 Guest Lecture 2 anglicky Po
15:40–18:05
Projekce FAMU
Z 1 21S
311GL3 Guest Lecture 3 anglicky Z 1 18S
703GYM Gymnastika česky Po
18:00–19:30
ČOS Žižkov
Z 1 2T Z 1 2T
309HM1 Herectví 1 - Řeč těla česky viz detail Z 1 3/D
309HM2 Herectví 2 - Tvorba charakteru česky Z 1 25/s
309HM3 Herectví 3 - Maska česky viz detail Z 1 3/D
309HM4 Herectví 4 - Stavba gagu česky Z 1 3/d
309HM5 Herectví 5 - Animace a herectví česky Z 1 3/D
107HT1 Historické tance 1 česky Z 2 2T
107HT2 Historické tance 2 česky Út
16:00–17:30
bílý sál
Z 2 2T
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů česky St
15:40–17:15
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 24S
311HAN History of Animation anglicky Po
10:40–12:15
Učebna 3 (FAMU)
ZK 3 2T ZK 3 2T
703HOR Horolezectví česky Čt
18:00–20:00
Horolezecká stěna
Z 1 4T Z 1 4T
186HAS2 Hudba a slovo česky Po
16:30–18:00
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T
186HAS3 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS5 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS4 Hudba a slovo česky Po
16:30–18:00
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T
186HAS6 Hudba a slovo česky Po
18:00–19:30
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T
186HAS1 Hudba a slovo česky Z 1 2T
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání česky Po
16:30–18:00
ZK 2 2T
303MHDK Hudba jako dokument (konfliktů v dnešním světě) česky Z 1 7S
308MHSF Hudební skladatel a jeho úloha při tvorbě filmu česky Z 1 8S
186HTD1 Hudební teorie - diplomní seminář 1 česky Z 2 2T
373IS1 Imaginární světy 1 česky ZK 2 2T
373IS2 Imaginární světy 2 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T
205IKD1 Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 1 česky Z 1 30S
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6T
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 6T
303IPD Investigativní postupy a dokumentární film česky Z 3 2T
702SIK Italština - konverzace česky Čt
14:15–15:45
Učebna CJP 219
Z 1 2T Z 1 2T
702SIA21 Italština - mírně pokročilí česky Z 1 2T
702SIA22 Italština - mírně pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SIB21 Italština - pokročilí česky Z 1 2T
702SIB22 Italština - pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SIB11 Italština - středně pokročilí česky Z 1 2T
702SIB12 Italština - středně pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SIA11 Italština - úplný začátečník česky Z 1 2T
702SIA12 Italština - úplný začátečník česky viz detail ZK 2 2T
303MJSBB Jeden svět 2019 - Bezpečná blízkost anglicky, česky 14:00–16:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 8S
373MJL Johann Lurf: Masterclass anglicky Z 1 2/D
703JOG Jóga česky viz detail Z 1 2T Z 1 2T
304KO Kamera - oko česky Po
19:00–20:35
Sborovna KK
Z 1 2T
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1 česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2 česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSS 311
Z 2 2T
306KDSS3 Kapitoly z dějin střihové skladby 3 česky Čt
18:10–19:45
Učebna KSS 311
Z 2 2T
703KCV Kompenzační cvičení česky viz detail Z 1 2T Z 1 2T
703KOC Kondiční cvičení česky viz detail Z 1 2T Z 1 2T
204KRI1 Kritický seminář 1 česky Z 1 2T
204KRI2 Kritický seminář 2 česky
17:00–18:00
ZK 1 2T
204KRI3 Kritický seminář 3 česky Z 1 2T
204KRI4 Kritický seminář 4 česky
17:00–18:00
ZK 1 2T
206KPL1 Kulturní politika ČR 1 česky ZK 3 2T
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2 česky Čt
14:15–15:45
černý sál
Z 2 1T
703LKA Letní kurz česky viz detail Z 1 KURZ
171LH Lidský hlas česky Z 2 2T
301LF1 Literatura ve filmu 1 česky Z 1 3T
301LF2 Literatura ve filmu 2 česky Čt
15:40–18:05
Učebna KSD 432
ZK 2 3T
204LOL1 Loutkovost a loutkovitost 1 česky St
14:00–15:30
Atelier
ZK 1 2T
308MLP MUSIC LIVE PERFORMANCE česky 10:00–18:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 11S
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky ZK 3 2T
305PD Mediální management česky St
09:50–13:05
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 28S
185MMIDV Mikrotonalita inspirovaná Dálným východem anglicky 09:00–13:00
Učebna 2026 (HAMU)
Z 1
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky Z 2 2T
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2 česky St
16:30–18:05
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2T
301MCL1 Moderní literatura 1 česky Po
10:40–12:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 1 2T
301ML2 Moderní literatura 2 česky Z 2 2T
702SNK Německá konverzace-pokročilí česky Út
10:45–12:15
Učebna CJP 231
Z 1 2T Z 1 2T
702SNA21 Němčina - mírně pokročilí česky Z 1 2T
702SNA22 Němčina - mírně pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SNB21 Němčina - pokročilí česky Z 1 2T
702SNB22 Němčina - pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SNB11 Němčina - středně pokročilí česky Z 1 2T
702SNB12 Němčina - středně pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SNA11 Němčina - úplný začátečník česky Z 1 2T
702SNA12 Němčina - úplný začátečník česky viz detail ZK 2 2T
305OVFD1 Obchodní vztahy ve filmové distribuci 1 česky ZK 3 2T
301OSSD6 Oborový seminář KSD 6 česky St
18:10–20:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 4T
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Z 1 2T
303OS0 Otevřený seminář 10 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2T
303OS2 Otevřený seminář 2 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2T
303OS3 Otevřený seminář 3 česky Z 1 2T
303OS4 Otevřený seminář 4 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2T
303OS5 Otevřený seminář 5 česky Z 1 2T
303OS6 Otevřený seminář 6 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2T
303OS7 Otevřený seminář 7 česky Z 1 2T
303OS8 Otevřený seminář 8 česky Út
19:00–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 2T
303OS9 Otevřený seminář 9 česky Z 1 2T
171MPHEM Percepční hodnocení jako experimetnální metoda česky Z 1 BLOK
304PD1 Photoshop - základy digitálních triků 1 česky Z 2 2T
304PD2 Photoshop - základy digitálních triků 2 česky Po
15:40–17:15
Laboratoř dig. kinematogr.
Z 2 2T
703PIL Pilates česky viz detail Z 1 2T Z 1 2T
703PLA Plavání česky viz detail Z 1 2T Z 1 2T
703MPVP Pobyt a výchova v přírodě česky viz detail Z 1 24S
703POD Pohybové divadlo česky Čt
18:00–19:30
ČOS Žižkov
Z 1 2T Z 1 2T
703POS Posilovna česky Čt
10:30–12:00
Pohybové studio AMU
Z 1 2T Z 1 2T
702SFPC1 Praktická cvičení francouzština 1 česky St
12:30–14:00
Učebna PC centra AMU
Z 1 2T Z 1 2T
702SFPC2 Praktická cvičení francouzština 2 česky St
10:45–12:15
Učebna PC centra AMU
Z 1 2T Z 1 2T
306PD1 Praktická dramaturgie 1
 
česky Z 1 26S
306PD2 Praktická dramaturgie 2 česky Út
13:10–16:25
Učebna KSS 311
ZK 2 26S
302FR Praktická filmová řeč česky Z 1
373MPAD Procedural audio design for soundtracks and immersive audio anglicky viz detail
301PD Producentská dramaturgie česky St
10:40–13:05
Učebna KSD 434
Z 2 2T
305PEZ Produkce virtuální tvorby česky Z 2 2T
303MPOMP Profesní organizace - manuál na ochranu vašich práv česky 10:00–16:00
Učebna KDT 217
Z 1 6S
305PO Programování a obchod česky ZK 3 2T
302PRO1 Projekce KR 1 česky Z 2 26S
302PRO10 Projekce KR 10 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S
302PRO2 Projekce KR 2 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S
302PRO3 Projekce KR 3 česky Z 2 26S
302PRO4 Projekce KR 4 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S
302PRO5 Projekce KR 5 česky Z 2 26S
302PRO6 Projekce KR 6 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S
302PRO7 Projekce KR 7 česky Z 2 26S
302PRO8 Projekce KR 8 česky Út
18:10–20:35
Projekce FAMU
Z 2 26S
302PRO9 Projekce KR 9 česky Z 2 26S
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky ZK 1 3T
373PD2 Projekce a dialogy 2 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3T
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky ZK 1 3T
373PD4 Projekce a dialogy 4 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3T
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky ZK 1 3T
373PD6 Projekce a dialogy 6 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 3T
206PJE1 Projekt V. 1 česky Z 1 Z 1
303MPASF Práce s archivy na střihovém filmu o Miloši Formanovi česky viz detail Z 1 7S
305PR1 Právo 1 česky ZK 3 2T
305PR2 Právo 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 24S
305PR3 Právo 3 česky ZK 3 2T ZK 3 2T
305PUBR1 Public Relations 1 česky Z 2 24S
305PUBR2 Public Relations 2 česky Út
17:20–18:55
Z 2 28S
307HP1 Přednášky hostů 1 česky Z 2 13S
307HP10 Přednášky hostů 10 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP2 Přednášky hostů 2 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP3 Přednášky hostů 3 česky Z 2 13S
307HP4 Přednášky hostů 4 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP5 Přednášky hostů 5 česky Z 2 13S
307HP6 Přednášky hostů 6 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP7 Přednášky hostů 7 česky Z 2 13S
307HP8 Přednášky hostů 8 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 13S
307HP9 Přednášky hostů 9 česky Z 2 13S
373DSK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky ZK 2 6T
373DSK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 česky viz detail ZK 2 6T
373DSK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky ZK 2 6T
373DECK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky ZK 2 6T
373DECK2 Přehled dějin české kinematografie 2 česky viz detail ZK 2 6T
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky ZK 2 2T
306RMK1 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 1 česky Z 2 24S
306RMK2 Reflexe multikulturality a náboženské plurality v současné filmové tvorbě 2 česky Út
13:10–16:25
Kancelář vedoucího KSS
ZK 2 24S
201ERP1 Rozhlasová praxe 1 anglicky Z 2 3T
204RUP1 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 1 anglicky, česky Z 1 3T
204RUP2 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 2
 
anglicky, česky Z 1 3T
702SRVZ1 Ruský jazyk – nácvik výslovnosti při zpěvu 1 česky
14:15–15:45
Učebna CJP 219
702SRA21 Ruština - mírně pokročilí česky Z 1 2T
702SRA22 Ruština - mírně pokročilí česky Po
12:30–14:00
Učebna 2026 (HAMU)
ZK 2 2T
702SRB21 Ruština - pokročilí česky Z 1 2T
702SRB22 Ruština - pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SRB11 Ruština - středně pokročilí česky Z 1 2T
702SRB12 Ruština - středně pokročilí česky
12:30–14:00
Učebna CJP 219
ZK 2 2T
702SRA11 Ruština - úplný začátečník česky
Z 1 2T
702SRA12 Ruština - úplný začátečník česky Po
10:45–12:15
Učebna 2026 (HAMU)
ZK 2 2T
101MSBM Sample-based Music anglicky Z 2 BLOK Z 2 BLOK
302SVK1 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1 česky Z 1 21S
302SAV2 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 2 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21S
302SVK3 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 3 česky Z 1 21S
302SAV4 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 4 česky Út
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 2 21S
309SOS Seminář: Obrázkový technický scénář česky ZK 2 2T
703TRA Skoky na trampolíně česky Čt
18:00–19:30
ČOS Žižkov
Z 1 2T Z 1 2T
204LDS1 Specifika loutkového divadla 1 česky Z 1 2T
703STE1 Step 1 česky Z 1 2T
703STE2 Step 2 česky
11:00–12:30
Pohybové studio AMU
Z 1 2T
703STT Stolní tenis česky Čt
09:00–10:30
ČOS Žižkov
Z 1 2T Z 1 2T
301SVL1 Světová literatura 1 česky Z 1 2T
301SVL2 Světová literatura 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2T
301SVL3 Světová literatura 3 česky Z 1 2T
301SVL4 Světová literatura 4 česky Čt
14:00–15:35
Učebna KSD 432
ZK 2 2T
703TAI Tchaj-či česky viz detail Z 1 2T Z 1 2T
305TST1 Televizní seminář a trendy televizních formátů 1 česky ZK 3 2T
306TETE Televizní technika a technologie česky Út
09:00–10:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T
380MVT The vegetable transfer. Plants, crops and the photographic surface anglicky Z 1 5S
202NEJ1 To nejlepší z českého divadla 1 anglicky Z 2 2T
202NEJ2 To nejlepší z českého divadla 2 anglicky Z 2 2T
380MTPA Towards a Practical Aesthetics anglicky Z 1 5S
207TPA1 Tvůrčí psaní I. 1 česky ZK 4 2T
301TCP Tvůrčí čtení a psaní česky 10:30–12:00
Učebna KSD 434
Z 1 2T
204TLH1 Tělo v historii 1 česky Z 1 2T
204TLH2 Tělo v historii 2 česky Út
15:00–16:30
Učebna R210 (DAMU)
ZK 1 2T
373MUGE1 Unity Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 anglicky, česky Z 2 40S
300MVPA Vliv psychomotorických aspektů na odolnost organismu vůči stresu česky
703VOL Volejbal česky St
13:00–14:30
Sokol Malá Strana
Z 1 2T Z 1 2T
300MVPP Vstupní projekce prvního ročníku česky Z 1 6/H
301DL1 Vybrané kapitoly světové literatury 1 česky Z 2 2T
301DD Vybrané kapitoly z dějin divadla česky Z 2 2T
301DD2 Vybrané kapitoly z dějin divadla 2 česky Z 2 2T
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2T
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 česky Po
15:40–17:15
Sborovna KDT 211
ZK 2 2T
373VU1 Výtvarné umění 1 česky ZK 2 2T
373VU2 Výtvarné umění 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T
301VD Vývoj a dramaturgie TV forem česky Z 2 2T
940VPM Výzkumné a publikační metody česky ZK 6 20S
703ZKA Zimní kurz česky Z 1 KURZ
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla česky viz detail ZK 2 2T
171ZAK1 Základy akustiky 1 česky ZK 2 2T
308ZH Základy hudby česky ZK 2 2T
703ZSE Základy sebeobrany česky Čt
13:00–14:30
Sokol Tyršův dům
Z 1 2T Z 1 2T
107ZM1 Základy tanečního managementu 1 česky Z 3
107ZM2 Základy tanečního managementu 2 česky Čt
09:00–10:30
učebna počítačová
Z 3
202UAH Úvod do autorského herectví anglicky, česky Z 2 2T
204ELD1 Úvod do estetiky loutkového divadla 1 česky Z 1 2T
101UMAX Úvod do programování MAX česky Po
14:30–16:00
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 1 2T Z 1 2T
702SCA21 Čeština pro cizince - mírně pokročilí česky Z 1 2T
702SCA22 Čeština pro cizince - mírně pokročilí česky
10:45–12:15
Učebna CJP 204
ZK 2 2T
702SCB21 Čeština pro cizince - pokročilí česky Z 1 2T
702SCB22 Čeština pro cizince - pokročilí česky St
10:45–12:15
Učebna CJP 219
ZK 2 2T
702SCB11 Čeština pro cizince - středně pokročilí česky Z 1 2T
702SCB12 Čeština pro cizince - středně pokročilí česky
12:30–14:00
Učebna CJP 204
ZK 2 2T
702SCA11 Čeština pro cizince - úplný začátečník česky
09:00–10:30
Učebna CJP 204
Z 1 2T
702SCA12 Čeština pro cizince - úplný začátečník česky St
09:00–10:30
Učebna CJP 219
ZK 2 2T
703SEM Šerm česky viz detail Z 1 2T Z 1 2T
702SSK Španělština - konverzace česky
12:30–14:00
Učebna CJP 231
Z 1 2T Z 1 2T
702SSA21 Španělština - mírně pokročilí česky Z 1 2T
702SSA22 Španělština - mírně pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SSB21 Španělština - pokročilí česky Z 1 2T
702SSB22 Španělština - pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SSB11 Španělština - středně pokročilí česky Z 1 2T
702SSB12 Španělština - středně pokročilí česky viz detail ZK 2 2T
702SSA11 Španělština - úplný začátečník česky Z 1 2T
702SSA12 Španělština - úplný začátečník česky viz detail ZK 2 2T
305SAT2 Šíření audiovizuální tvorby 2 česky ZK 3 24S
308ZAF1 Žánrové filmy 1 česky ZK 2 26S
308ZAF2 Žánrové filmy 2 česky viz detail ZK 2 26S
303ZSD1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2T
303ZSD2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2T