Celoškolní nabídka volitelných předmětů

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
202DVP1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 česky Z 2 2T
202DVP2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 česky ZK 2 2T
204DJF1 Dramaturgie jako funkce 1 česky Z 1 2ST
204DJF2 Dramaturgie jako funkce 2 česky ZK 1 2ST
204LDD1 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1 česky ZK 1 2T
204LDD2 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 2 česky ZK 1 2T
204DES1 Dějiny scénografie 1 česky Z 1 2T
204DES2 Dějiny scénografie 2 česky ZK 1 2T
204KRI1 Kritický seminář 1 česky Z 1 2T
204KRI2 Kritický seminář 2 česky ZK 1 2T
204KRI3 Kritický seminář 3 česky Z 1 2T
204KRI4 Kritický seminář 4 česky ZK 1 2T
204LOL1 Loutkovost a loutkovitost 1 česky ZK 1 2T
204RUP1 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 1 anglicky, česky Z 1 3T
204RUP2 Rozšířené úhly pohledu - čas, prostor a improvizace 2 anglicky, česky Z 1 3T
204LDS1 Specifika loutkového divadla 1 česky Z 1 2T
202UDA1 Úvod do autorského herectví 1 česky Z 1 2PT
202UDA2 Úvod do autorského herectví 2 česky Z 1 2PT
204ELD1 Úvod do estetiky loutkového divadla 1 česky Z 1 2T
204ELD2 Úvod do estetiky loutkového divadla 2 česky ZK 1 2T