English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Eric ROSENZVEIG

Email:
eric.rosenzveig@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • BcA.MgA. Jindřichová Markéta – Noc
  • MgA. Kaya Akile Nazli – Lidé, kteří se snaží zachránit svět
  • MgA. Kindernay Michal – Camera Altera
Platnost dat k 22. 6. 2018