Praxe v AV instituci

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373PRAX zápočet 1 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Obsah

Každý studující je tímto předmětem motivován k získání praxe v různorodém spektru audiovizuálních a/nebo jiných uměleckých institucí (filmový archiv nebo archiv médií, filmový časopis, distribuční společnosti, filmová produkce, obrazová či zvuková postprodukce, galerie, muzeum nebo kulturní centrum, apod.). Rozsah praxe je určen minimálně na 10 dnů, místo a způsob realizace praxe může navrhnout i studující, ale vždy podléhá schválení vedoucího oboru.

Praxe podporuje sebezdokonalování prostřednictvím nezávislého uplatňování získaných dovedností - jde o přechod studujících z bezpečného prostředí vzdělávací instituce do světa. Studující si musí vybrat, zorganizovat a splnit úkoly, které budou použitelné v jejich umělecké praxi nebo při tvorbě audiovizuálních materiálů v široké škále kontextu

Výsledky učení

Cílem je poskytnout studujícím přehled o fungování a praxi různých kulturních institucí a získat audiovizuální zkušenosti. Praktické pracovní zkušenosti mohou také ukázat potenciální možnosti zaměstnání na plný nebo částečný úvazek v odvětví audiovize.

Předpoklady a další požadavky

Předem dohodnuté místo a způsob realizace praxe, průkazné doložení realizované praxe.

Literatura

Doporučeno v závislosti na charakteru díla

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena po kontrole realizace předem dohodnuté praxe. Vyžaduje souhlas garanta, aby potvrdil, že jde o dostatečný výstup, který musí být doložen ve formě shrnutí (minimálně jedné strany A4) s relevantními informacemi: datum, místo, povinnosti, podepsané potvrzení od odpovědných osob v instituci, a podpořen odkazem na www stránky.

Poznámka

Na schůzce garant kurzu navrhne možné instituce s příslušnými kontakty.

Studující může absolvovat předmět kdykoli během bakalářského studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů