Tisk

Centrum audiovizuálních studií

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
373TDMO1 3D modelování 1 česky Po
10:40–12:15
Učebna CAS 423
Z 1 2T Zapsat
373TDMO2 3D modelování 2 česky ZK 1 2T Zapsat
373TDUT1 3D pro uměleckou tvorbu 1
 
česky Z 1 2DT Předmět není vypsán
373TDUT2 3D pro uměleckou tvorbu 2
 
česky ZK 1 2DT Předmět není vypsán
373APR1 Absolventský projekt 1 česky Z 5 Předmět není vypsán
373APR2 Absolventský projekt 2 česky ZK 12 Zapsat
373AS1 Audiovizuální seminář 1 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 2ST Předmět není vypsán
373AS10 Audiovizuální seminář 10 česky Z 1 2ST Zapsat
373AS2 Audiovizuální seminář 2 česky Z 1 2ST Zapsat
373AS3 Audiovizuální seminář 3 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 2ST Předmět není vypsán
373AS4 Audiovizuální seminář 4 česky Z 1 2ST Zapsat
373AS5 Audiovizuální seminář 5 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 2ST Předmět není vypsán
373AS6 Audiovizuální seminář 6 česky Z 1 2ST Zapsat
373AS7 Audiovizuální seminář 7 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 2ST Předmět není vypsán
373AS8 Audiovizuální seminář 8 česky Z 1 2ST Zapsat
373AS9 Audiovizuální seminář 9 česky St
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 2ST Předmět není vypsán
373AVST1 Audiovizuální studie 1
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
373AVST2 Audiovizuální studie 2 česky Z 4 Zapsat
373AVST3 Audiovizuální studie 3 česky Z 4 Zapsat
373AP Autorské právo v umění česky Z 2 24S Zapsat
373FAE1 Avantgardní a experimentální film 1 česky ZK 3 4PT Zapsat
373FAE2 Avantgardní a experimentální film 2
 
česky ZK 3 4PT Předmět není vypsán
373BDI Bakalářské dílo česky ZK 9 Zapsat
373BAD Bakalářské dílo
 
česky ZK 8 200CS Předmět není vypsán
373BTCV1 Blok technických cvičení 1 česky Út
14:00–18:05
Z 3 5CT Zapsat
373BTCV2 Blok technických cvičení 2 česky Z 3 5CT Zapsat
373BTCV3 Blok technických cvičení 3 česky Út
14:00–18:05
Z 3 5CT Zapsat
373BTCV4 Blok technických cvičení 4 česky Z 3 5CT Zapsat
373BTCV5 Blok technických cvičení 5 česky Út
14:00–18:05
Z 3 5CT Zapsat
373BTCV6 Blok technických cvičení 6 česky Z 3 5CT Zapsat
373BTCV7 Blok technických cvičení 7 česky Út
14:00–18:05
Z 3 5CT Předmět není vypsán
373BTCV8 Blok technických cvičení 8 česky Z 3 5CT Zapsat
373CC1 Creative Coding 1 anglicky
Z 1 2ST Předmět není vypsán
373CC2 Creative Coding 2
 
anglicky Z 1 2ST Předmět není vypsán
373CAT1 Cvičení z audiovizuální techniky 1 česky Z 1 25CS Zapsat
373CAT2 Cvičení z audiovizuální techniky 2 česky Z 1 25CS Zapsat
373CAT3 Cvičení z audiovizuální techniky 3 česky Z 1 25CS Zapsat
373CAT4 Cvičení z audiovizuální techniky 4 česky Z 1 25CS Zapsat
373CAT5 Cvičení z audiovizuální techniky 5 česky Z 1 25CS Zapsat
373DSB Diplomový seminář Bc česky Z 3 2ST Zapsat
373DSM Diplomový seminář Mg česky Z 3 2ST Zapsat
373MDVR Dreaming in VR: the art of immersive storytelling anglicky, česky viz detail Z 2 10S Předmět není vypsán
373DV1 Dílna 1 česky viz detail Z 3 4T Předmět není vypsán
373DIL1 Dílna 1 česky viz detail Z 3 4DT Předmět není vypsán
373DIP1 Dílna 1. ročníku 1
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
373DIP2 Dílna 1. ročníku 2
 
česky Z 3 4T Předmět není vypsán
373DIL0 Dílna 10
 
česky Z 3 4DT Předmět není vypsán
373DV2 Dílna 2 česky Z 3 4T Zapsat
373DIL2 Dílna 2 česky Z 3 4DT Zapsat
373DV3 Dílna 3 česky viz detail Z 3 4T Předmět není vypsán
373DIL3 Dílna 3
 
česky Z 3 4DT Předmět není vypsán
373DV4 Dílna 4 česky Z 3 4T Zapsat
373DIL4 Dílna 4
 
česky Z 3 4DT Předmět není vypsán
373DV5 Dílna 5 česky viz detail Z 3 4T Předmět není vypsán
373DIL5 Dílna 5
 
česky Z 3 4DT Předmět není vypsán
373DV6 Dílna 6 česky Z 3 4T Zapsat
373DIL6 Dílna 6
 
česky Z 3 4DT Předmět není vypsán
373DV7 Dílna 7 česky viz detail Z 3 4T Předmět není vypsán
373DIL7 Dílna 7
 
česky Z 3 4DT Předmět není vypsán
373DV8 Dílna 8 česky Z 3 4T Zapsat
373DIL8 Dílna 8
 
česky Z 3 4DT Předmět není vypsán
373DIL9 Dílna 9
 
česky Z 3 4DT Předmět není vypsán
373DVU1 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 1
 
česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
373DVU2 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 2
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
373DVU3 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 3
 
česky Z 1 2PT Předmět není vypsán
373DVU4 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 4
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
373DVU5 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 5 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 2PT Předmět není vypsán
373DVU6 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 6 česky ZK 3 2PT Zapsat
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1
 
česky ZK 3 12PS + 12SS Předmět není vypsán
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2
 
česky ZK 3 12PS + 12SS Předmět není vypsán
373DNM1 Dějiny nových médií 1 anglicky, česky St
14:50–18:05
Učebna 6 (FAMU)
ZK 3 4PT Předmět není vypsán
373DNM2 Dějiny nových médií 2 česky ZK 3 4PT Zapsat
373EF Experimentální film
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
373FJG Film jako droga: mimořádné stavy vědomí ve filmu česky Z 1 2PO Zapsat
373FA Filmová avantgarda
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
373GE1 Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 česky Čt
09:50–13:05
Studio FAMU - VR LAB
Z 1 4SO Předmět není vypsán
373GE2 Game Engine pro uměleckou tvorbu 2 česky ZK 1 4SO Zapsat
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání česky ZK 2 2PT Zapsat
373IS1 Imaginární světy 1 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2PT Předmět není vypsán
373IS2 Imaginární světy 2 česky ZK 2 2PT Zapsat
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 6T Předmět není vypsán
373ITTE1 Intermediální tvorba a technologie 1
 
česky Z 2 4DT Předmět není vypsán
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky ZK 3 6T Zapsat
373ITTE2 Intermediální tvorba a technologie 2
 
česky Z 2 4DT Předmět není vypsán
373ITTE3 Intermediální tvorba a technologie 3
 
česky Z 2 4DT Předmět není vypsán
373ITTE4 Intermediální tvorba a technologie 4
 
česky Z 2 4DT Předmět není vypsán
373KP1 Klauzurní práce 1 česky Z 3 90CS Zapsat
373KP2 Klauzurní práce 2 česky Z 3 90CS Zapsat
373KP3 Klauzurní práce 3 česky Z 3 90CS Zapsat
373KLZK1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 1 6CS Zapsat
373KLZK2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 1 6CS Zapsat
373KLZK3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 1 6CS Zapsat
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 česky Z 1 12DS Z 1 12DS Zapsat
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 česky Z 1 9S Z 1 9S Zapsat
373KNM Kurz nekritického myšlení
 
česky Z 1 18S Předmět není vypsán
373NMNK Minimalismus v narativní kinematografii česky Čt
17:30–20:45
Projekce FAMU
ZK 2 4T Předmět není vypsán
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky St
16:30–18:05
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2T Předmět není vypsán
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2 česky ZK 2 2T Zapsat
373NMM1 Myšlení a média 1 česky Čt
14:00–15:35
Učebna 2 (FAMU)
Z 2 2ST Předmět není vypsán
373MM1 Myšlení a média 1
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
373NMM2 Myšlení a média 2 česky ZK 2 2ST Zapsat
373MM2 Myšlení a média 2
 
česky ZK 2 2ST Předmět není vypsán
373NSON1 NARRA - Struktury Otevřené narace v teorii a praxi 1
 
anglicky Z 2 4ST Předmět není vypsán
373NSON2 NARRA - Struktury Otevřené narace v teorii a praxi 2
 
anglicky Z 3 4T Předmět není vypsán
373PPM Pedagogická praxe CAS česky Z 5 20S Z 5 20S Zapsat
373PPB Pedagogická praxe CAS BC česky Z 2 50P Z 2 50P Zapsat
373PI1 Politiky infrastruktur 1 česky St
10:40–12:15
Učebna CAS 423
Z 2 2T Předmět není vypsán
373PI2 Politiky infrastruktur 2 česky Z 2 2T Zapsat
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba česky
09:00–12:00
Institut intermédií - Dejvice
Z 1 24CS Zapsat
373PRAVI Praxe v AV instituci česky Z 4 100P Z 4 100P Zapsat
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT Předmět není vypsán
373PD2 Projekce a dialogy 2 česky ZK 1 2PT Zapsat
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT Předmět není vypsán
373PD4 Projekce a dialogy 4 česky ZK 1 2PT Zapsat
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT Předmět není vypsán
373PD6 Projekce a dialogy 6 česky ZK 1 2PT Zapsat
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky viz detail ZK 3 6PT Předmět není vypsán
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 česky ZK 3 6PT Zapsat
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky St
09:00–13:55
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 6PT Předmět není vypsán
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky viz detail ZK 3 6PT Předmět není vypsán
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 česky ZK 3 6PT Zapsat
373PSVK1 Případové studie z historie vizuálních kultur 1 anglicky, česky Po
10:40–12:15
Učebna 6 (FAMU)
ZK 2 2ST Předmět není vypsán
373PSVK2 Případové studie z historie vizuálních kultur 2 anglicky, česky Z 2 2ST Zapsat
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky Čt
13:10–16:25
Seminární místnost KR 240
ZK 2 2PT Předmět není vypsán
373SD1 Semestrální dílo 1 česky Z 4 100CS Předmět není vypsán
373SD2 Semestrální dílo 2
 
česky Z 4 100CS Předmět není vypsán
373SD3 Semestrální dílo 3
 
česky Z 4 100CS Předmět není vypsán
373SD4 Semestrální dílo 4
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
373SD5 Semestrální dílo 5
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
373SAF Seminář analýzy filmu česky St
09:00–11:25
Učebna 2 (FAMU)
Z 1 33SS Z 1 33SS Předmět není vypsán
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy česky Po
12:20–13:55
Učebna 7 (FAMU)
ZK 3 2ST Předmět není vypsán
373SKS Seminář kritiky a stylistiky
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
373SKS1 Seminář kritiky a stylistiky 1 česky Po
14:00–15:35
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2T Předmět není vypsán
373SKS2 Seminář kritiky a stylistiky 2 česky ZK 2 2T Zapsat
373SKV Seminář kurátorství a vystavování česky Čt
14:00–15:35
Učebna CAS 423
Z 2 2ST Předmět není vypsán
373SS Sound Studies anglicky Po
16:30–18:05
Studio FAMU - VR LAB
Z 2 2T Předmět není vypsán
373SOS Sound on Screen anglicky, česky Z 1 25SS Z 1 25SS Zapsat
373SF1 Současná filosofie 1 česky Po
17:30–19:00
FF UK - učebna 217
Z 2 2T Předmět není vypsán
373SF2 Současná filosofie 2 česky Z 2 2T Zapsat
373TPS Theory and Practice of Sound for Moving Images anglicky Z 2 28SS Zapsat
373UPO Umění pohyblivého obrazu česky Z 2 2ST Zapsat
373VR1 Virtuální realita 1 česky Čt
09:50–13:05
Studio FAMU - VR LAB
Z 2 4O Předmět není vypsán
373VR2 Virtuální realita 2 česky ZK 2 4O Zapsat
373VVG1 Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 1 česky Z 5 Zapsat
373VVG2 Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 2 česky Z 5 Zapsat
373JAU Vybrané kapitoly z dějin japonského umění
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
373VU1 Výtvarné umění 1 česky Čt
12:20–13:55
Učebna 2 (FAMU)
ZK 2 2PT Předmět není vypsán
373VU2 Výtvarné umění 2 česky ZK 2 2PT Zapsat
373VRK Výzkum, reflexe, konference česky ZK 5 Předmět není vypsán
373MWMF Women Make Film anglicky Z 1 20S Zapsat
373ZP Základy programování anglicky, česky Z 2 2PT Zapsat
373ZSP1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
373ZAS1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1 česky Z 3 30DS Zapsat
373ZSP2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2 česky Z 1 3/D Zapsat
373ZAS2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2
 
česky Z 3 30DS Předmět není vypsán
373ZSP3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3 česky Z 1 3/D Zapsat
373ZAS3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3
 
česky Z 3 30DS Předmět není vypsán
373ZSP4 Závěrečné soustředění v Poněšicích 4 česky Z 1 3/D Zapsat
373ZAS4 Závěrečné soustředění v Poněšicích 4
 
česky Z 3 30DS Předmět není vypsán
373ZSP5 Závěrečné soustředění v Poněšicích 5 česky Z 1 3/D Zapsat
373ZAS5 Závěrečné soustředění v Poněšicích 5
 
česky Z 3 30DS Předmět není vypsán
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU česky Po
09:00–10:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 2PT Předmět není vypsán