English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Centrum audiovizuálních studií

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
373APR1 Absolventský projekt 1 česky Z 5 Zapsat
373APR2 Absolventský projekt 2
 
česky ZK 12 Předmět není vypsán
373AM Archeologie médií
 
anglicky, česky ZK 2 3/T Předmět není vypsán
373AS1 Audiovizuální seminář 1 česky Z 1 2/T Zapsat
373AS10 Audiovizuální seminář 10
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS2 Audiovizuální seminář 2
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS3 Audiovizuální seminář 3 česky Z 1 2/T Zapsat
373AS4 Audiovizuální seminář 4
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS5 Audiovizuální seminář 5 česky Z 1 2/T Zapsat
373AS6 Audiovizuální seminář 6
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS7 Audiovizuální seminář 7 česky Z 1 2/T Zapsat
373AS8 Audiovizuální seminář 8
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS9 Audiovizuální seminář 9 česky Z 1 2/T Zapsat
373AVST1 Audiovizuální studie 1
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
373AVST2 Audiovizuální studie 2
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
373AVST3 Audiovizuální studie 3
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
373APU Autorské právo v umění
 
česky Z 3 24/S Předmět není vypsán
373BDI Bakalářské dílo
 
česky ZK 9 Předmět není vypsán
373BTC1 Blok technických cvičení 1 česky Z 2 4/T Zapsat
373BTC2 Blok technických cvičení 2
 
česky Z 6 4/T Předmět není vypsán
373BTC3 Blok technických cvičení 3 česky Z 4 4/T Zapsat
373BTC4 Blok technických cvičení 4
 
česky Z 6 4/T Předmět není vypsán
373BTC5 Blok technických cvičení 5 česky Z 4 4/T Zapsat
373BTC6 Blok technických cvičení 6
 
česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
373CAT1 Cvičení z audiovizuální techniky 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373CAT2 Cvičení z audiovizuální techniky 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373CAT3 Cvičení z audiovizuální techniky 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373CAT4 Cvičení z audiovizuální techniky 4
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373CAT5 Cvičení z audiovizuální techniky 5
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373DV1 Dílna 1 česky Z 3 4/T Zapsat
373DPR1 Dílna 1. ročníku 1 česky Z 4 4/T Zapsat
373DPR2 Dílna 1. ročníku 2
 
česky Z 4 4/T Předmět není vypsán
373DV2 Dílna 2
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
373DV3 Dílna 3 česky Z 3 4/T Zapsat
373DV4 Dílna 4
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
373DV5 Dílna 5 česky Z 3 4/T Zapsat
373DV6 Dílna 6
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
373DV7 Dílna 7 česky Z 3 4/T Zapsat
373DV8 Dílna 8
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
373DVU1 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 1
 
česky Z 1 2/T Zapsat
373DVU2 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373DVU3 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 3
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373DVU4 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 4
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1 česky ZK 3 2/T Zapsat
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373DNM1 Dějiny nových médií 1 anglicky, česky ZK 3 4/T Zapsat
373DNM2 Dějiny nových médií 2
 
anglicky, česky ZK 3 4/T Předmět není vypsán
373EF Experimentální film
 
česky ZK 3 4/T Předmět není vypsán
373FTV Film a TV mezi realitou a fikcí
 
česky ZK 2 3/T Předmět není vypsán
373FOFM Film: Odbočky, fragmenty, mezery
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373IS1 Imaginární světy 1 česky ZK 2 2/T Zapsat
373IS2 Imaginární světy 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 6/T Zapsat
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2
 
česky ZK 3 6/T Předmět není vypsán
373KZK1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 4 Předmět není vypsán
373KZK2 Klauzurní zkouška 2
 
česky ZK 4 Předmět není vypsán
373KZK3 Klauzurní zkouška 3
 
česky ZK 4 Předmět není vypsán
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 česky Z 1 9/S Zapsat
373KD2 Konzultační dílna CAS 2
 
česky Z 1 9/S Předmět není vypsán
373KD3 Konzultační dílna CAS 3 česky Z 1 9/S Zapsat
373KD4 Konzultační dílna CAS 4
 
česky Z 1 9/S Předmět není vypsán
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky Z 2 2/T Zapsat
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373NONS NARRA - Struktury Otevřené narace v teorii a praxi
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373FS1 Otevřený filosofický seminář 1 česky Z 2 2/T Zapsat
373FS2 Otevřený filosofický seminář 2
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373PPM Pedagogická praxe CAS česky Z 5 20/S Z 5 20/S Zapsat
373PPB Pedagogická praxe CAS BC česky Z 2 8/S Z 2 8/S Zapsat
373PPW Postprodukční workflow
 
anglicky, česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373PAS Praktika oboru audiovizuální studia česky Z 1 16/S Zapsat
373PRAVI Praxe v AV instituci česky Z 4 10/D Z 4 10/D Zapsat
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky ZK 1 3/T Zapsat
373PD2 Projekce a dialogy 2
 
česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky ZK 1 3/T Zapsat
373PD4 Projekce a dialogy 4
 
česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky ZK 1 3/T Zapsat
373PD6 Projekce a dialogy 6
 
česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373DSK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky ZK 2 6/T Zapsat
373DSK2 Přehled dějin světové kinematografie 2
 
česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373DSK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky ZK 2 6/T Zapsat
373DECK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky ZK 2 6/T Zapsat
373DECK2 Přehled dějin české kinematografie 2
 
česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373DECK3 Přehled dějin české kinematografie 3
 
česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373RTP1 Real-time programování v umělecké praxi 1
 
anglicky, česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
373RTP2 Real-time programování v umělecké praxi 2
 
anglicky, česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky ZK 2 2/T Zapsat
373RKV1 Reálie a kontexty vizuální kultury 1 česky Z 2 2/T Zapsat
373RKV2 Reálie a kontexty vizuální kultury 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373SFA Seminář filmové analýzy
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373SKS1 Seminář kritiky a stylistiky 1
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373SKS2 Seminář kritiky a stylistiky 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373SPH Seminář o počítačových hrách
 
anglicky, česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373SVK Seminář vystavování a kurátorství
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373SF1 Současná filosofie 1 česky Z 2 2/T Zapsat
373SF2 Současná filosofie 2
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373SUF1 Současný umělecký film 1 anglicky, česky ZK 3 4/T Zapsat
373SUF2 Současný umělecký film 2
 
anglicky, česky ZK 3 4/T Předmět není vypsán
373TPS Theory and Practice of Sound for Moving Images
 
anglicky Z 2 24/H Předmět není vypsán
373UPO Umění pohyblivého obrazu česky Z 2 2/T Zapsat
373VVG1 Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 1
 
česky Z 5 Předmět není vypsán
373VVG2 Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 2
 
česky Z 5 Předmět není vypsán
373VPH Vývoj počítačových her česky Z 2 4/T Zapsat
373VRK Výzkum, reflexe, konference
 
česky ZK 5 Předmět není vypsán
373ZSP1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
373ZSP2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
373ZSP3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
373ZSP4 Závěrečné soustředění v Poněšicích 4
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
373ZSP5 Závěrečné soustředění v Poněšicích 5
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
373UVU1 Úvod do výtvarného umění 1 česky ZK 2 2/T Zapsat
373UVU2 Úvod do výtvarného umění 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
Platnost dat k 20. 9. 2017