Tisk

Centrum audiovizuálních studií

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
373TDU1 3D pro uměleckou tvorbu 1
 
česky Z 2 2DT zimní Předmět není vypsán
373TDUT1 3D pro uměleckou tvorbu 1 česky Z 1 2DT zimní
373TDUT2 3D pro uměleckou tvorbu 2 česky Čt
15:40–18:55
Učebna CAS 423
ZK 1 2DT letní
373TDU2 3D pro uměleckou tvorbu 2
 
česky ZK 2 2DT letní Předmět není vypsán
373APR1 Absolventský projekt 1 česky Z 5 100CS zimní
373APRO1 Absolventský projekt 1
 
česky Z 5 100CS zimní Předmět není vypsán
373APR2 Absolventský projekt 2 česky ZK 12 letní
373APRO2 Absolventský projekt 2
 
česky ZK 10 200CS letní Předmět není vypsán
373MGAI Archeology of Generative AI anglicky 10:00–17:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 9S letní
373ATC Ateliérové cvičení česky
Z 2 12CS letní
373AC Audiovizuální cvičení česky Z 3 24DS zimní
373AS1 Audiovizuální seminář 1 česky Z 1 2ST zimní
373AS10 Audiovizuální seminář 10 česky St
19:00–20:35
Projekce FAMU
Z 1 2ST letní
373AS2 Audiovizuální seminář 2 česky St
19:00–20:35
Projekce FAMU
Z 1 2ST letní
373AS3 Audiovizuální seminář 3 česky Z 1 2ST zimní
373AS4 Audiovizuální seminář 4 česky St
19:00–20:35
Projekce FAMU
Z 1 2ST letní
373AS5 Audiovizuální seminář 5 česky Z 1 2ST zimní
373AS6 Audiovizuální seminář 6 česky St
19:00–20:35
Projekce FAMU
Z 1 2ST letní
373AS7 Audiovizuální seminář 7 česky Z 1 2ST zimní
373AS8 Audiovizuální seminář 8 česky St
19:00–20:35
Projekce FAMU
Z 1 2ST letní
373AS9 Audiovizuální seminář 9 česky Z 1 2ST zimní
373AVST3 Audiovizuální studie 3
 
česky Z 4 letní Předmět není vypsán
373AP Autorské právo v umění
 
česky Z 2 24S letní Předmět není vypsán
373FAE1 Avantgardní a experimentální film 1 česky St
14:50–18:05
Projekce FAMU
ZK 3 4PT letní
373FAE2 Avantgardní a experimentální film 2
 
česky ZK 3 4PT letní Předmět není vypsán
373BAD Bakalářské dílo česky ZK 8 200CS letní
373BTCV1 Blok technických cvičení 1 česky Z 3 5CT zimní
373BTCV2 Blok technických cvičení 2 česky Út
14:30–17:30
Z 3 5CT letní
373BTCV3 Blok technických cvičení 3 česky Z 3 5CT zimní
373BTCV4 Blok technických cvičení 4 česky Út
14:30–17:30
Z 3 5CT letní
373BTCV5 Blok technických cvičení 5 česky Z 3 5CT zimní
373BTCV6 Blok technických cvičení 6 česky Út
14:30–17:30
Z 3 5CT letní
373BTCV7 Blok technických cvičení 7 česky Z 3 5CT zimní
373BTCV8 Blok technických cvičení 8 česky Út
14:30–17:30
Z 3 5CT letní
373CC1 Creative Coding 1 anglicky Z 1 2ST zimní
373CRC1 Creative Coding 1
 
anglicky Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
373CC2 Creative Coding 2 anglicky
10:00–15:00
Učebna TR-336
Z 1 2ST letní
373CRC2 Creative Coding 2
 
anglicky Z 2 2ST letní Předmět není vypsán
373CAT1 Cvičení z audiovizuální techniky 1 česky Z 1 25CS letní
373CAT2 Cvičení z audiovizuální techniky 2 česky Z 1 25CS letní
373CAT3 Cvičení z audiovizuální techniky 3 česky Z 1 25CS letní
373CAT4 Cvičení z audiovizuální techniky 4 česky Z 1 25CS letní
373CAT5 Cvičení z audiovizuální techniky 5 česky Z 1 25CS letní
373DSB1 Diplomový seminář Bc 1 česky Z 1 2SO zimní
373DSB2 Diplomový seminář Bc 2 česky Po
17:20–18:55
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2ST letní
373DSM Diplomový seminář Mg česky Po
17:20–18:55
Učebna 7 (FAMU)
Z 3 2ST letní
373DSM1 Diplomový seminář Mg 1
 
česky Z 1 2SO zimní Předmět není vypsán
373DSM2 Diplomový seminář Mg 2
 
česky Z 2 2ST letní Předmět není vypsán
373DIL1 Dílna 1 česky Z 3 4DT zimní
373DIL0 Dílna 10
 
česky Z 3 4DT letní Předmět není vypsán
373DL0 Dílna 10
 
česky Z 4 4DT letní Předmět není vypsán
373DIL2 Dílna 2 česky viz detail Z 3 4DT letní
373DIL3 Dílna 3 česky Z 3 4DT zimní
373DIL4 Dílna 4 česky viz detail Z 3 4DT letní
373DIL5 Dílna 5 česky Z 3 4DT zimní
373DIL6 Dílna 6 česky viz detail Z 3 4DT letní
373DV7 Dílna 7 česky Z 3 4T zimní
373DIL7 Dílna 7 česky Z 3 4DT zimní
373DL7 Dílna 7
 
česky Z 4 4DT zimní Předmět není vypsán
373DV8 Dílna 8 česky viz detail Z 3 4T letní
373DIL8 Dílna 8 česky viz detail Z 3 4DT letní
373DL8 Dílna 8
 
česky Z 4 4DT letní Předmět není vypsán
373DIL9 Dílna 9
 
česky Z 3 4DT zimní Předmět není vypsán
373DL9 Dílna 9
 
česky Z 4 4DT zimní Předmět není vypsán
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1
 
česky ZK 3 12PS + 12SS zimní Předmět není vypsán
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2
 
česky ZK 3 14PS + 14SS letní Předmět není vypsán
373DNM1 Dějiny nových médií 1 anglicky, česky ZK 3 4PT zimní
373DNM2 Dějiny nových médií 2 česky St
14:50–18:05
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 4PT letní
373ENS Estetika neuronových sítí
 
česky Z 3 4ST letní Předmět není vypsán
373FV Film a video v současném umění
 
česky Z 1 2ST zimní Předmět není vypsán
373FJG Film jako droga: mimořádné stavy vědomí ve filmu
 
česky Z 1 2PO letní Předmět není vypsán
373FC Filmové cvičení česky Z 3 24DS zimní
373GAE1 Game Engine pro uměleckou tvorbu 1
 
česky Z 2 4SO zimní Předmět není vypsán
373GE1 Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 česky Z 1 4SO zimní
373GE2 Game Engine pro uměleckou tvorbu 2 česky Čt
09:30–12:30
Učebna CAS 423
ZK 1 4SO letní
373GAE2 Game Engine pro uměleckou tvorbu 2
 
česky ZK 2 4SO letní Předmět není vypsán
373MHNWE Her Name Was Europa: znovuvynalézt zvíře anglicky, česky Z 1 5S zimní
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání česky Po
16:30–18:00
ZK 2 2PT letní
373IS1 Imaginární světy 1 česky ZK 2 2PT zimní
373IS2 Imaginární světy 2 česky Čt
17:20–18:55
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2PT letní
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1 česky ZK 3 4DT zimní
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2 česky
12:45–16:00
Institut intermédií - Dejvice
ZK 3 4DT letní
373MIED Introducing Edd Dundas: Mezi San Franciscem, Tokiem a queer filmem česky Z 1 6S zimní
373MRWF Jiný Rainer Werner Fassbinder česky Z 1 6PS zimní
373KP1 Klauzurní práce 1 česky Z 3 90CS letní
373KP2 Klauzurní práce 2 česky Z 3 90CS letní
373KP3 Klauzurní práce 3 česky Z 3 90CS letní
373KLZK1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 1 6CS letní
373KLZK2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 1 6CS letní
373KLZK3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 1 6CS letní
373KD1 Konzultační dílna CAS 1 česky Z 1 12DS zimní i letní
373KOD1 Konzultační dílna CAS 1
 
česky Z 1 12DS zimní i letní Předmět není vypsán
373KD2 Konzultační dílna CAS 2 česky Z 1 12DS zimní i letní
373KOD2 Konzultační dílna CAS 2
 
česky Z 1 12DS zimní i letní Předmět není vypsán
373KDAP1 Konzultační dílna audiovizuální postprodukce 1
 
česky Z 1 12SS letní Předmět není vypsán
373KDAP2 Konzultační dílna audiovizuální postprodukce 2
 
česky Z 1 12SS letní Předmět není vypsán
373KT Kulturní techniky: čtení dveří a luštění pohledů česky Z 1 2ST zimní
373MMPM Masterclass Pabla Marína a jeho vhled do argentinského experimentálního filmu anglicky 21:00–23:55
Bio Konvikt
Z 1 5S letní
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky Z 2 2T zimní
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2
 
česky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
373MM1 Myšlení a média 1 česky Čt
14:00–15:35
Učebna 2 (FAMU)
Z 2 2ST letní
373MM2 Myšlení a média 2
 
česky ZK 2 2ST zimní Předmět není vypsán
373NSON1 NARRA - Struktury Otevřené narace v teorii a praxi 1 anglicky Z 2 4ST zimní
373NSON2 NARRA - Struktury Otevřené narace v teorii a praxi 2 anglicky Čt
15:40–17:15
Učebna CAS 428
Z 3 4ST letní
373PPM Pedagogická praxe CAS česky Z 5 20S zimní i letní
373PPB Pedagogická praxe CAS BC česky Z 2 50P zimní i letní
373PEPB Pedagogická praxe CAS BC
 
česky Z 2 50P zimní i letní Předmět není vypsán
373PPMG Pedagogická praxe CAS MG česky Z 4 100P zimní i letní
373PEPM Pedagogická praxe CAS MG
 
česky Z 2 50P zimní i letní Předmět není vypsán
373PSMI Practice of Sound for Moving Image anglicky Po
15:40–17:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 24SS letní
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba česky Z 1 24CS zimní
373PRAX Praxe v AV instituci česky Z 1 30S zimní i letní
373PR Profesní rozvoj anglicky, česky Z 3 48SS zimní
373MPS Programming Sound anglicky 14:00–19:00
Z 1 12S letní
373PD1 Projekce a dialogy 1 česky ZK 1 2PT zimní
373PD2 Projekce a dialogy 2 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT letní
373PD3 Projekce a dialogy 3 česky ZK 1 2PT zimní
373PD4 Projekce a dialogy 4 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT letní
373PD5 Projekce a dialogy 5 česky ZK 1 2PT zimní
373PD6 Projekce a dialogy 6 česky Po
19:00–21:25
Městská knihovna - velký sál
ZK 1 2PT letní
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 česky ZK 3 6PT zimní
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 česky viz detail ZK 3 6PT letní
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 česky ZK 3 6PT zimní
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 česky ZK 3 6PT zimní
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 česky viz detail ZK 3 6PT letní
373PTDP Příprava teoretické diplomové práce
 
česky Z 5 150S letní Předmět není vypsán
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu česky ZK 2 2PT zimní
373SD1 Semestrální dílo 1 česky Z 4 100CS zimní
373SD2 Semestrální dílo 2 česky Z 4 100CS zimní
373SD3 Semestrální dílo 3 česky Z 4 100CS zimní
373SD4 Semestrální dílo 4 česky Z 4 100CS zimní
373SD5 Semestrální dílo 5
 
česky Z 4 100CS zimní Předmět není vypsán
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy česky ZK 3 2ST zimní
373SEKS Seminář kritiky a stylistiky česky ZK 3 2ST zimní
373SKS1 Seminář kritiky a stylistiky 1 česky ZK 2 2T zimní
373SKS2 Seminář kritiky a stylistiky 2 česky Po
15:40–17:15
Učebna 7 (FAMU)
ZK 2 2T letní
373SKV Seminář kurátorství a vystavování česky Z 2 2ST zimní
373SS Sound Studies
 
anglicky Z 2 2ST zimní Předmět není vypsán
373MSOSC Sound on Screen
 
anglicky, česky Z 1 25SS zimní i letní Předmět není vypsán
373SF1 Současná filosofie 1 česky Z 2 2PT zimní
373SF2 Současná filosofie 2 česky Po
14:10–15:45
Z 2 2PT letní
373TSMI Theory of Sound for Moving Image anglicky Z 2 24SS zimní
373UA Uchovávání audiovize a nových médií česky St
10:40–12:15
Učebna CAS 428
ZK 2 2ST letní
373UV Umělecký výzkum
 
česky ZK 5 24SS+26CS zimní Předmět není vypsán
373UMV Umělecký výzkum
 
česky ZK 3 2ST zimní Předmět není vypsán
373UI Umělá inteligence v umělecké praxi
 
česky ZK 3 24SS zimní Předmět není vypsán
373UPO Umění pohyblivého obrazu česky Čt
14:00–15:35
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2ST letní
373VR1 Virtuální realita 1 česky Z 2 4DO zimní
373VR2 Virtuální realita 2 česky Čt
09:30–12:30
Učebna CAS 423
ZK 2 4DO letní
373VP1 Volná práce ve veřejném prostoru 1 česky Z 5 30DS+70P zimní i letní
373VVG1 Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 1
 
česky Z 5 30DS+70P letní Předmět není vypsán
373VVG2 Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 2 česky Z 5 letní
373VU1 Výtvarné umění 1 česky ZK 2 2PT zimní
373VU2 Výtvarné umění 2 česky Čt
12:20–13:55
Učebna 2 (FAMU)
ZK 2 2PT letní
373VRK Výzkum, reflexe, konference
 
česky ZK 5 zimní Předmět není vypsán
373ZF Základy fotografie česky Po
09:50–13:05
Učebna TR-336
Z 3 28CS letní
373ZP Základy programování anglicky, česky Po
13:10–15:35
Učebna CAS 423
Z 2 2PT letní
373ZAS1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1 česky Z 3 30DS letní
373ZAS2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2 česky Z 3 30DS letní
373ZAS3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3 česky Z 3 30DS letní
373ZSP4 Závěrečné soustředění v Poněšicích 4
 
česky Z 1 3/D letní Předmět není vypsán
373ZAS4 Závěrečné soustředění v Poněšicích 4 česky Z 3 30DS letní
373ZSP5 Závěrečné soustředění v Poněšicích 5 česky Z 1 3/D letní
373ZAS5 Závěrečné soustředění v Poněšicích 5
 
česky Z 3 30DS letní Předmět není vypsán
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU česky Z 2 2PT zimní