English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Centrum audiovizuálních studií

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
373APR1 Absolventský projekt 1
 
česky Z 5 Předmět není vypsán
373APR2 Absolventský projekt 2
 
česky ZK 12 Předmět není vypsán
373MAWAG American Women Avant-Garde Filmmakers
 
anglicky Z 1 12/S Předmět není vypsán
373AM Archeologie médií
 
anglicky, česky ZK 2 3/T Předmět není vypsán
373AS1 Audiovizuální seminář 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS10 Audiovizuální seminář 10
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS2 Audiovizuální seminář 2
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS3 Audiovizuální seminář 3
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS4 Audiovizuální seminář 4
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS5 Audiovizuální seminář 5
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS6 Audiovizuální seminář 6
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS7 Audiovizuální seminář 7
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS8 Audiovizuální seminář 8
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AS9 Audiovizuální seminář 9
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373AVIS1 Audiovizuální studie 1
 
česky Z 3 Předmět není vypsán
373AVST1 Audiovizuální studie 1
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
373AVIS2 Audiovizuální studie 2
 
česky Z 3 Předmět není vypsán
373AVST2 Audiovizuální studie 2
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
373AVIS3 Audiovizuální studie 3
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
373AVST3 Audiovizuální studie 3
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
373APU Autorské právo v umění
 
česky Z 3 24/S Předmět není vypsán
373BDI Bakalářské dílo
 
česky ZK 9 Předmět není vypsán
373BTC1 Blok technických cvičení 1
 
česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
373BTC2 Blok technických cvičení 2
 
česky Z 6 4/T Předmět není vypsán
373BTC3 Blok technických cvičení 3
 
česky Z 4 4/T Předmět není vypsán
373BTC4 Blok technických cvičení 4
 
česky Z 6 4/T Předmět není vypsán
373BTC5 Blok technických cvičení 5
 
česky Z 4 4/T Předmět není vypsán
373BTC6 Blok technických cvičení 6
 
česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
373MCSC Continuing Selected Classics of American Avant-Garde Film
 
anglicky Z 1 10/S Předmět není vypsán
373CAT1 Cvičení z audiovizuální techniky 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373CAT2 Cvičení z audiovizuální techniky 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373CAT3 Cvičení z audiovizuální techniky 3
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373CAT4 Cvičení z audiovizuální techniky 4
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373CAT5 Cvičení z audiovizuální techniky 5
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
373MDA Distributing the Archive: The Futures of Cinema on the Internet
 
anglicky Z 1 8/S Předmět není vypsán
373DV1 Dílna 1
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
373DPR1 Dílna 1. ročníku 1
 
česky Z 4 4/T Předmět není vypsán
373DPR2 Dílna 1. ročníku 2
 
česky Z 4 4/T Předmět není vypsán
373DV2 Dílna 2
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
373DV3 Dílna 3
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
373DV4 Dílna 4
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
373DV5 Dílna 5
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
373DV6 Dílna 6
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
373DV7 Dílna 7
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
373DV8 Dílna 8
 
česky Z 3 4/T Předmět není vypsán
373DVU1 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 1
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373DVU2 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373DVU3 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 3
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373DVU4 Dějiny a teorie výtvarného umění a architektury 4
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373DFT2 Dějiny audiovizuálních teorií 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373DNM1 Dějiny nových médií 1
 
anglicky, česky ZK 3 4/T Předmět není vypsán
373DNM2 Dějiny nových médií 2
 
anglicky, česky ZK 3 4/T Předmět není vypsán
373EF Experimentální film
 
česky ZK 3 4/T Předmět není vypsán
373FTV Film a TV mezi realitou a fikcí
 
česky ZK 2 3/T Předmět není vypsán
373FOFM Film: Odbočky, fragmenty, mezery
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373HV Hudba a vizualita: kapitoly z dějin hudby na pozadí vývoje vnímání
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373IS1 Imaginární světy 1
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373IS2 Imaginární světy 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373ITT1 Intermediální tvorba a technologie 1
 
česky ZK 3 6/T Předmět není vypsán
373ITT2 Intermediální tvorba a technologie 2
 
česky ZK 3 6/T Předmět není vypsán
373MIMP Investigativní metody v publicistice
 
česky Z 2 2/D Předmět není vypsán
373KZK1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 4 Předmět není vypsán
373KZK2 Klauzurní zkouška 2
 
česky ZK 4 Předmět není vypsán
373KZK3 Klauzurní zkouška 3
 
česky ZK 4 Předmět není vypsán
373KD1 Konzultační dílna CAS 1
 
česky Z 1 9/S Předmět není vypsán
373KD2 Konzultační dílna CAS 2
 
česky Z 1 9/S Předmět není vypsán
373KD3 Konzultační dílna CAS 3
 
česky Z 1 9/S Předmět není vypsán
373KD4 Konzultační dílna CAS 4
 
česky Z 1 9/S Předmět není vypsán
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373NONS NARRA - Struktury Otevřené narace v teorii a praxi
 
anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373FS1 Otevřený filosofický seminář 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373FS2 Otevřený filosofický seminář 2
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373PPM Pedagogická praxe CAS
 
česky Z 5 20/S Z 5 20/S Předmět není vypsán
373PPB Pedagogická praxe CAS BC
 
česky Z 2 8/S Z 2 8/S Předmět není vypsán
373PDFT1 Pentium dějin audiovize: Dějiny a teorie fotografie 1
 
česky ZK 2 4/T Předmět není vypsán
373PDFT2 Pentium dějin audiovize: Dějiny a teorie fotografie 2
 
česky ZK 2 4/T Předmět není vypsán
373PDD1 Pentium dějin audiovize: Dějiny dokumentárního filmu 1
 
česky ZK 2 4/T Předmět není vypsán
373PDD2 Pentium dějin audiovize: Dějiny dokumentárního filmu 2
 
česky ZK 2 4/T Předmět není vypsán
373PDN1 Pentium dějin audiovize: Dějiny nových médií 1
 
anglicky, česky ZK 2 4/T Předmět není vypsán
373PDN2 Pentium dějin audiovize: Dějiny nových médií 2
 
anglicky, česky ZK 2 4/T Předmět není vypsán
373PDEF Pentium dějin audiovize: Experimentální film
 
česky ZK 2 4/T Předmět není vypsán
373PDBV1 Pentium dějin audiovize: Kinematografie Blízkého východu a Severní Afriky 1
 
česky ZK 2 4/T Předmět není vypsán
373PDBV2 Pentium dějin audiovize: Kinematografie Blízkého východu a Severní Afriky 2
 
česky ZK 2 4/T Předmět není vypsán
373PPW Postprodukční workflow
 
anglicky, česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373PAS Praktika oboru audiovizuální studia
 
česky Z 1 16/S Předmět není vypsán
373PRAVI Praxe v AV instituci
 
česky Z 4 10/D Z 4 10/D Předmět není vypsán
373PD1 Projekce a dialogy 1
 
česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373PD2 Projekce a dialogy 2
 
česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373PD3 Projekce a dialogy 3
 
česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373PD4 Projekce a dialogy 4
 
česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373PD5 Projekce a dialogy 5
 
česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373PD6 Projekce a dialogy 6
 
česky ZK 1 3/T Předmět není vypsán
373DSK1 Přehled dějin světové kinematografie 1
 
česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373DSK2 Přehled dějin světové kinematografie 2
 
česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373DSK3 Přehled dějin světové kinematografie 3
 
česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373DCK1 Přehled dějin české kinematografie 1
 
česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373DCK2 Přehled dějin české kinematografie 2
 
česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373DCK3 Přehled dějin české kinematografie 3
 
česky ZK 2 6/T Předmět není vypsán
373RTP1 Real-time programování v umělecké praxi 1
 
anglicky, česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
373RTP2 Real-time programování v umělecké praxi 2
 
anglicky, česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373RKV1 Reálie a kontexty vizuální kultury 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373RKV2 Reálie a kontexty vizuální kultury 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373MRS Rotation to Sound
 
anglicky Z 2 3/D Předmět není vypsán
373MSPF Sandoz: Pharm’n’Film
 
anglicky, česky Z 1 1/D Předmět není vypsán
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373SFA Seminář filmové analýzy
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
373SKS1 Seminář kritiky a stylistiky 1
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373SKS2 Seminář kritiky a stylistiky 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373SPH Seminář o počítačových hrách
 
anglicky, česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373SVK Seminář vystavování a kurátorství
 
česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
373SF1 Současná filosofie 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373SF2 Současná filosofie 2
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373SUF1 Současný umělecký film 1
 
anglicky, česky ZK 3 4/T Předmět není vypsán
373SUF2 Současný umělecký film 2
 
anglicky, česky ZK 3 4/T Předmět není vypsán
373TD1 Teorie dramatu 1
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373TD2 Teorie dramatu 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373TPS Theory and Practice of Sound for Moving Images
 
anglicky Z 2 24/H Předmět není vypsán
373MTPS Theory and practice of sound - Waves plug-in
 
anglicky Z 1 10/S Předmět není vypsán
373UPO Umění pohyblivého obrazu
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
373VVG1 Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 1
 
česky Z 5 Předmět není vypsán
373VVG2 Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU 2
 
česky Z 5 Předmět není vypsán
373VKM1 Výtvarné umění 20. století 1
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373VKM2 Výtvarné umění 20. století 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373VPH Vývoj počítačových her
 
česky Z 2 4/T Předmět není vypsán
373VRK Výzkum, reflexe, konference
 
česky ZK 5 Předmět není vypsán
373MWV Woody Vasulka - Mystery of Memory
 
anglicky, česky Z 1 1/D Předmět není vypsán
373ZSP1 Závěrečné soustředění v Poněšicích 1
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
373ZSP2 Závěrečné soustředění v Poněšicích 2
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
373ZSP3 Závěrečné soustředění v Poněšicích 3
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
373ZSP4 Závěrečné soustředění v Poněšicích 4
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
373ZSP5 Závěrečné soustředění v Poněšicích 5
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
373UVU1 Úvod do výtvarného umění 1
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
373UVU2 Úvod do výtvarného umění 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 8. 2017