Umělecko-výzkumný projekt 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UMVP1 zápočet 5 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 116 až 141 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem předmětu je uvést studenty a studentky do praxe uměleckého výzkumu. Předmět je uprostřed studijního cyklu pojímán jako hlavní průsečík mezi teoretickým poznáním a uměleckou tvorbou. S jeho pomocí by měli studenti a studentky zúročit nabyté poznání v oblasti teorie a historie médií ve vlastní umělecké praxi, osvojit si výzkumné metody a získat praktické kompetence v přípravě umělecko-výzkumného projektu. V první části kurzu jsou představeny příklady úspěšných projektů, základní metodologie, nástroje a postupy, které jsou dále diskutovány s ohledem na téma diplomové práce a absolventského díla. Studenti a studentky dále navrhnou projekt, který bude v následujícím akademickém roce usilovat o podporu ve výzkumně a umělecko-výzkumně zaměřených grantových výzvách. K projektu provedou předrealizační průzkum a rešerše a navrhnou dílčí realizační kroky. Navržený projekt by měl mít úzkou návaznost na zamýšlené absolventské dílo. V následujícím semestru pak samostatně s podporou mentora realizují plánované výzkumné aktivity. Na výuce kurzu se podílí vedoucí diplomové práce, mentor absolventského díla a další hosté. Na seminář přímo navazuje podpůrný předmět Příprava diplomové práce.

Výsledky učení

Studenti a studentky si ujasní vztah mezi vlastním teoretickým výzkumem a tvorbou. Osvojí základní metody uměleckého výzkumu, dokáží formulovat vlastní umělecko-výzkumný projekt s seznámí se s obvyklými postupy při výzkumném fundraisingu. Obeznámí se také s publikačními standardy vyžadovanými pro RIV výstupy, případně se standardy pro výstupy uměleckého výzkumu. Umělecko-výzkumný projekt zároveň slouží jako opora pro závěrečné absolventské dílo.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen pro magisterský stupeň studia.

Literatura

Boberová, Daniela. Koubová, Alice (eds.). Artistic Research. NAMU 2018.

Průchová-Hrůzová, Andrea. Odnaučující a světotvorná politika vědění. O umění a výzkumu podle Toma Holerta. Arte Acta 9/2003. Dostupné na <https://arteacta.cz/wp-content/uploads/2023/09/Preklad_Hruzova_Holert.pdf>, navštíveno 31. 1. 2024.

Hollert, Tom. Umění ve znalostní polis. Arte Acta 9/2003. Dostupné na <https://arteacta.cz/wp-content/uploads/2023/09/Preklad_Hruzova_Holert.pdf>, navštíveno 31. 1. 2024.

Buddeus, Ondřej. Stanová, Magda. Zpráva o uměleckém výzkumu pro AVU. AVU 2020. Dostupné na <https://be.avu.cz/app/uploads/2021/11/zprava_o_umeleckem_vyzkumu_avu_20204.pdf>, navštíveno 31. 1. 2024.

Bartlová, Milena, Bezecný, Zdeněk eds. Umělecký výzkum na UMPRUM. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2020.

Mistry, Jyoti. Places to Play – Practice, Research, Pedagogy. Amsterdam: Amsterdam University of the Arts, 2017, dostupné na <https://www.ahk.nl/fileadmin/download/ahk/Lectoraten/AIR/ISSUU_places_to_play_ZICHT.pdf>, navštíveno 31. 1. 2024.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast 80 %, v prvním semestru připravený umělecko-výzkumný projekt projektu včetně strukturované grantové žádosti.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů