Závěrečné soustředění v Poněšicích 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ZAS3 Z 3 30DS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je kombinace celostního soustředění na proces výuky při vytržení z běžného prostředí školy a města a současně inspirující sociální zkušenost, která prohlubuje schopnost studentů vzájemně spolupracovat.

Forma studia

Několikadenní povinná výjezdní dílna

Předpoklady a další požadavky

Absolvování ročníkové dílny, příprava klauzurního projektu

Obsah kurzu

Předmět je povinným společným soustředěním všech studentů katedry od 1. do 5. ročníku. Studenti zde před ostatními a před všemi pedagogy CAS prezentují svá klauzurní (ev. bakalářská či magisterská) praktická cvičení v závěrečné míře rozpracovanosti, k níž dospěli v jednotlivých dílnách. Projekty jsou zde analyzovány a konzultovány z nejrůznějších pohledů, což studentům poskytuje základní reflexi jejich tvorby a úsilí, a umožňuje fundovaný přístup k jejich kvalitnímu dokončení. Probíhá koncem letního semestru formou třídenního soustředění mimo Prahu, v prostředí, umožňujícím maximální koncentraci a poskytujícím komunikační možnosti na všech úrovních.

Studenti mají také příležitost prezentovat audiovizuální díla, která vytvořili mimo cvičení katedry. Ti, kdo pracují na závěrečných teoretických pracích Bc a Mg, mají možnost o nich diskutovat se studenty a učiteli.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální, závisí na povaze klauzurní práce a její explikace

Hodnoticí metody a kritéria

Základním kritériem je povinná účast a participace na prezentační části programu, kde každý student prezentuje své klauzurní úkoly ve fázi rozpracovanosti.

Hodnotí se předložený rozpracovaný klauzurní projekt a míra zapojení studenta do kolektivních diskusí.

Poznámka

Společné pro 1.-5.ročník studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů