Závěrečné soustředění v Poněšicích 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373ZAS3 zápočet 3 30 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 53 až 68 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin BLAŽÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin BLAŽÍČEK

Obsah

Předmět je povinným společným soustředěním všech studentů katedry od 1. do 5. ročníku. Studenti zde před ostatními a před všemi pedagogy CAS prezentují svá klauzurní (ev. bakalářská či magisterská) praktická cvičení v závěrečné míře rozpracovanosti, k níž dospěli v jednotlivých dílnách. Projekty jsou zde analyzovány a konzultovány z nejrůznějších pohledů, což studentům poskytuje základní reflexi jejich tvorby a úsilí, a umožňuje fundovaný přístup k jejich kvalitnímu dokončení. Probíhá koncem letního semestru formou třídenního soustředění mimo Prahu, v prostředí, umožňujícím maximální koncentraci a poskytujícím komunikační možnosti na všech úrovních.

Studenti mají také příležitost prezentovat audiovizuální díla, která vytvořili mimo cvičení katedry. Ti, kdo pracují na závěrečných teoretických pracích Bc a Mg, mají možnost o nich diskutovat se studenty a učiteli.

Výsledky učení

Cílem je kombinace celostního soustředění na proces výuky při vytržení z běžného prostředí školy a města a současně inspirující sociální zkušenost, která prohlubuje schopnost studentů vzájemně spolupracovat.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování ročníkové dílny, příprava klauzurního projektu

Literatura

Individuální, závisí na povaze klauzurní práce a její explikace

Hodnoticí metody a kritéria

Základním kritériem je povinná účast a participace na prezentační části programu, kde každý student prezentuje své klauzurní úkoly ve fázi rozpracovanosti.

Hodnotí se předložený rozpracovaný klauzurní projekt a míra zapojení studenta do kolektivních diskusí.

Poznámka

Společné pro 1.-5.ročník studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů