Tisk studijního plánu

Studijní plán Audiovizuální studia - bakalář_2020

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
373BAD Bakalářské dílo
ZK-8-200CS
8
373KLZK* Klauzurní zkouška
ZK-1-6CS
ZK-1-6CS
2
Minimální počet kreditů 10
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
373AS* Audiovizuální seminář
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
Z-1-2ST
6
373FAE1 Avantgardní a experimentální film 1
ZK-3-4PT
Předmět není vypsán
ZK-3-4PT
Předmět není vypsán
3
373BTCV* Blok technických cvičení
Z-3-5CT
Z-3-5CT
Z-3-5CT
Z-3-5CT
Z-3-5CT
15
373DFT1 Dějiny audiovizuálních teorií 1
ZK-3-12PS + 12SS
3
373DNM* Dějiny nových médií
ZK-3-4PT
ZK-3-4PT
6
373DIL* Dílna
Z-3-4DT
Z-3-4DT
Z-3-4DT
Z-3-4DT
Z-3-4DT
Z-3-4DT
18
373DSB* Diplomový seminář Bc
Z-1-2SO
Z-2-2ST
3
373GAE* Game Engine pro uměleckou tvorbu
Z-2-4SO
ZK-2-4SO
4
373KP* Klauzurní práce
Z-3-90CS
Z-3-90CS
6
373MM1 Myšlení a média 1
Z-2-2ST
2
373PTBP Příprava teoretické bakalářské práce
Z-3-90S
3
373SD* Semestrální dílo
Z-4-100CS
Z-4-100CS
Z-4-100CS
12
373SAVA Seminář audiovizuální analýzy
ZK-3-2ST
Předmět není vypsán
ZK-3-2ST
Předmět není vypsán
3
373SKV Seminář kurátorství a vystavování
Z-2-2ST
2
373UPO Umění pohyblivého obrazu
Z-2-3ST
2
373VU* Výtvarné umění
ZK-2-2PT
ZK-2-2PT
4
373ZP Základy programování
Z-2-2PT
2
373ZAS* Závěrečné soustředění v Poněšicích
Z-3-30DS
Z-3-30DS
Z-3-30DS
9
373TDU* 3D pro uměleckou tvorbu
Z-2-2DT
ZK-2-2DT
4
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2
ZK-3-3PT + 3ST
3
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
9
Minimální počet kreditů 129
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
373PVBT Teorie audiovize - Bc - CAS V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
373TPAB Povinná praktická cvičení - Bc - CAS V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 0)
8
373PVBP Praxe audiovize - Bc - CAS V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
703STV_2022 Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
2
Minimální počet kreditů 20
Volitelné předměty
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
373MOD_2020 Moduly CAS
0
373VPCAS Volitelné předměty - doporučené pro CAS
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 165
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 180
③ Praxe audiovize - Bc - CAS [373PVBP]

PVB Bakalář 2020

① Teorie audiovize - Bc - CAS [373PVBT]

PVB Bakalář 2020

② Povinná praktická cvičení - Bc - CAS [373TPAB]

PVA Bakalář 2020

④ Tělesná výchova [703STV_2022]

703STV_2020 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Blok technických cvičení 1 (373BTCV1) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 3 (373BTCV3) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 6 (373BTCV6) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (373KLZK1) PZ Absolventským výkonem
Bakalářské dílo (373BAD) PZ Absolventským výkonem
Dílna 1 (373DIL1) PZ Absolventským výkonem
Dílna 3 (373DIL3) PZ Absolventským výkonem
Dílna 4 (373DIL4) PZ Absolventským výkonem
Dílna 5 (373DIL5) PZ Absolventským výkonem
Dílna 6 (373DIL6) PZ Absolventským výkonem
Diplomový seminář Bc 1 (373DSB1) ZT Bakalářskou prací
Diplomový seminář Bc 2 (373DSB2) ZT Bakalářskou prací
Blok technických cvičení 5 (373BTCV5) PZ Absolventským výkonem
Game Engine pro uměleckou tvorbu 1 (373GAE1) PZ Absolventským výkonem
Game Engine pro uměleckou tvorbu 2 (373GAE2) PZ Absolventským výkonem
3D pro uměleckou tvorbu 2 (373TDU2) PZ Absolventským výkonem
3D pro uměleckou tvorbu 1 (373TDU1) PZ Absolventským výkonem
Filmové cvičení (373FC) PZ Absolventským výkonem
Audiovizuální cvičení (373AC) PZ Absolventským výkonem
Ateliérové cvičení (373ATC) PZ Absolventským výkonem
Základy fotografie (373ZF) PZ Absolventským výkonem
Dílna 2 (373DIL2) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 4 (373BTCV4) PZ Absolventským výkonem
Blok technických cvičení 2 (373BTCV2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (373KLZK2) PZ Absolventským výkonem
Dějiny audiovizuálních teorií 1 (373DFT1) ZT Teorie audiovizuální tvorby (S373BTAVT)
Myšlení a média 1 (373MM1) ZT
Umění pohyblivého obrazu (373UPO) ZT
Výtvarné umění 1 (373VU1) ZT
Výtvarné umění 2 (373VU2) ZT
Avantgardní a experimentální film 1 (373FAE1) ZT Dějiny audiovizuální tvorby (S373BDAVT)
Dějiny nových médií 1 (373DNM1) ZT
Dějiny nových médií 2 (373DNM2) ZT
Přehled dějin české kinematografie 2 (373DCEK2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 1 (373DSVK1) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 2 (373DSVK2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 3 (373DSVK3) ZT