Přehled dějin české kinematografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DCEK2 ZK 3 6PT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti prohloubí své znalosti významné etapy dějin české kinematografie.

Forma studia

Přednáška a projekce

Předpoklady a další požadavky

Student musím mít absolvovaný předmět Přehled dějin české kinematografie I.

Obsah kurzu

Přehledový přednáškový cyklus Přehled dějin české kinematografie 2 navazuje na přednášky prof. Ivana Klimeše Přehled dějin české kinematografie 1. Časové pokrývá období od 60. let do současnosti.

Přehled dějin českého filmu má za cíl obeznámit studenty s obdobím let 1960-2000 české kinematografie, přičemž vedle estetického hlediska (umělecky význační tvůrci a díla) je důraz kladen i na pochopení celkového společenského, politického, ekonomického a technologického dispozitivu těch let, který významnou měrou determinoval podobu naší kinematografie daných let.

Tematické okruhy:

1/ Tvorba české nové vlny

3/ Dokumentární film 70. a 80. let

4/ Nástup a průběh tzv. normalizace v českém filmu

5/ Hraná tvorba 70. a 80. let

6/ Československá televize do roku 1989

7/ Transformace českého filmu po roce 1989

8/ Český filmová tvorba po roce 1989

9/ Dokumentární film po roce 1989

10/ Vývoj českého animovaného filmu 70. až 90. let

11/ Vývoj televizního vysílání v ČR po roce 1989

12/ Český experimentální film od 60. let do současnosti

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Normalizační film. Cinepur 11, 2002, č. 21, s. 6 -11.

HAMES, Peter. Československá nová vlna. Vyd. 1. Praha: Levné knihy, 2008. 344 s., [36] s. obr. příl. ISBN 978-80-7309-580-2.

HULÍK, Štěpán. Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 475 s., [72] s. obr. příl. Šťastné zítřky; sv. 6. ISBN 978-80-200-2041-3.

Dobové ideologické texty:

Českoslovenští filmoví režiséři sedmdesátých let. Praha: Československý filmový ústav, 1983. 99 s.

PURŠ, Jiří. Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie: (1945-1980). Praha: Československý filmový ústav, 1985. 343 s.

Doporučená literatura:

Memoárové knihy, rozhovory a deníky významných filmových režisérů (P. Juráček, V. Jasný, O. Vávra, V. Chytilová, atd.)

Monografie věnované jednotlivým osobnostem (J. Němec, M. Forman, I. Passer, K. Vachek, J. Kadár, D. Vihanová, J. Špáta, J. Švankmajer aj.)

Dobové kritické a esejistické reflexe (Film a doba, Filmové a televizní noviny, Divadlo, Scéna aj.; J. Cieslar, J. Bernard atd.)

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky absolvování předmětu:

1/ atest v předmětu Přehled dějin české kinematografie 1

2/ povinná účast na projekcích filmů - tolerance 3 absence

3/ úspěšné absolvování zkoušky ve formě písemného testu

Poznámka

Přehled dějin českého filmu má za cíl obeznámit studenty s obdobím let 1960-2000 české kinematografie, přičemž vedle estetického hlediska (umělecky význační tvůrci a díla) je důraz kladen i na pochopení celkového společenského, politického, ekonomického a technologického dispozitivu těch let, který významnou měrou determinoval podobu naší kinematografie daných let.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů