Přehled dějin české kinematografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DCEK2 zkouška 3 3 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 12 až 27 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Přehledový přednáškový cyklus Přehled dějin české kinematografie 2 navazuje na přednášky prof. Ivana Klimeše Přehled dějin české kinematografie 1. Časové pokrývá období od 60. let do 90. let 20. století.

Přehled dějin českého filmu má za cíl obeznámit studenty s obdobím let 1960-1990 české kinematografie, přičemž vedle estetického hlediska (umělecky význační tvůrci a díla) je důraz kladen i na pochopení celkového společenského, politického, ekonomického a technologického kontextu, který významnou měrou determinoval podobu naší kinematografie daných let.

Okruhy přednášek:

1/ POČÁTEK 60. LET – INSTITUCIONÁLNÍ ZMĚNY, PŘEDPOKLADY „NOVÉ VLNY"

2/ TVORBA ČESKÉ NOVÉ VLNY

3/ ŽÁNROVÁ KINEMATOGRAFIE 60. LET

4/ NÁSTUP A PRŮBĚH TZV. NORMALIZACE

5/ DOKUMENTÁRNÍ FILM 60. – 80. LET

6/ ANIMOVANÝ FILM 60. – 80. LET

7/ HRANÝ FILM 70. LET

8/ HRANÝ FILM 80. LET

9/ AMATÉRSKÁ A EXPERIMENTÁLNÍ TVORBA

10/ TRANSFORMACE ČS. KINEMATOGRAFIE – PRIVATIZACE BARRANDOVA A KRÁTKÉHO FILMU

11/ DEVADESÁTÁ LÉTA

Výsledky učení

Studenti si prohloubí své znalosti významné etapy dějin české kinematografie.

Předpoklady a další požadavky

Student musím mít absolvovaný předmět Přehled dějin české kinematografie 1.

Literatura

Povinná literatura:

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Normalizační film. Cinepur 11, 2002, č. 21, s. 6 -11.

HAMES, Peter. Československá nová vlna. Vyd. 1. Praha: Levné knihy, 2008. 344 s., [36] s. obr. příl. ISBN 978-80-7309-580-2.

HULÍK, Štěpán. Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 475 s., [72] s. obr. příl. Šťastné zítřky; sv. 6. ISBN 978-80-200-2041-3.

Dobové ideologické texty:

Českoslovenští filmoví režiséři sedmdesátých let. Praha: Československý filmový ústav, 1983. 99 s.

PURŠ, Jiří. Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie: (1945-1980). Praha: Československý filmový ústav, 1985. 343 s.

Doporučená literatura:

Memoárové knihy, rozhovory a deníky významných filmových režisérů (P. Juráček, V. Jasný, O. Vávra, V. Chytilová, atd.)

Monografie věnované jednotlivým osobnostem (J. Němec, M. Forman, I. Passer, K. Vachek, J. Kadár, D. Vihanová, J. Špáta, J. Švankmajer aj.)

Dobové kritické a esejistické reflexe (Film a doba, Filmové a televizní noviny, Divadlo, Scéna aj.; J. Cieslar, J. Bernard atd.)

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky absolvování předmětu:

1/ atest v předmětu Přehled dějin české kinematografie 1

2/ úspěšné absolvování zkoušky ve formě písemného testu

Poznámka

Přehled dějin českého filmu má za cíl obeznámit studenty s obdobím let 1960-1990 české kinematografie, přičemž vedle estetického hlediska (umělecky význační tvůrci a díla) je důraz kladen i na pochopení celkového společenského, politického, ekonomického a technologického kontextu, který významnou měrou determinoval podobu naší kinematografie daných let.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů