Přehled dějin české kinematografie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373DCEK2 zkouška 3 6 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 12 až 27 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie ČESÁLKOVÁ

Obsah

Přehledový přednáškový cyklus Přehled dějin české kinematografie 2 navazuje na přednášky prof. Ivana Klimeše Přehled dějin české kinematografie 1. Časové pokrývá období od 60. let do 90. let 20. století.

Přehled dějin českého filmu má za cíl obeznámit studenty s obdobím let 1960-1990 české kinematografie, přičemž vedle estetického hlediska (umělecky význační tvůrci a díla) je důraz kladen i na pochopení celkového společenského, politického, ekonomického a technologického kontextu, který významnou měrou determinoval podobu naší kinematografie daných let.

Okruhy přednášek:

1/ POČÁTEK 60. LET – INSTITUCIONÁLNÍ ZMĚNY, PŘEDPOKLADY „NOVÉ VLNY"

2/ TVORBA ČESKÉ NOVÉ VLNY

3/ ŽÁNROVÁ KINEMATOGRAFIE 60. LET

4/ NÁSTUP A PRŮBĚH TZV. NORMALIZACE

5/ DOKUMENTÁRNÍ FILM 60. – 80. LET

6/ ANIMOVANÝ FILM 60. – 80. LET

7/ HRANÝ FILM 70. – 80. LET 1

8/ HRANÝ FILM 70. – 80. LET 2

9/ AMATÉRSKÁ A EXPERIMENTÁLNÍ TVORBA

10/ TRANSFORMACE ČS. KINEMATOGRAFIE – PRIVATIZACE BARRANDOVA A KRÁTKÉHO FILMU

Výsledky učení

Studenti si prohloubí své znalosti významné etapy dějin české kinematografie.

Předpoklady a další požadavky

Student musím mít absolvovaný předmět Přehled dějin české kinematografie 1.

Literatura

Povinná literatura:

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Normalizační film. Cinepur 11, 2002, č. 21, s. 6 -11.

HAMES, Peter. Československá nová vlna. Vyd. 1. Praha: Levné knihy, 2008. 344 s., [36] s. obr. příl. ISBN 978-80-7309-580-2.

HULÍK, Štěpán. Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 475 s., [72] s. obr. příl. Šťastné zítřky; sv. 6. ISBN 978-80-200-2041-3.

Dobové ideologické texty:

Českoslovenští filmoví režiséři sedmdesátých let. Praha: Československý filmový ústav, 1983. 99 s.

PURŠ, Jiří. Obrysy vývoje československé znárodněné kinematografie: (1945-1980). Praha: Československý filmový ústav, 1985. 343 s.

Doporučená literatura:

Memoárové knihy, rozhovory a deníky významných filmových režisérů (P. Juráček, V. Jasný, O. Vávra, V. Chytilová, atd.)

Monografie věnované jednotlivým osobnostem (J. Němec, M. Forman, I. Passer, K. Vachek, J. Kadár, D. Vihanová, J. Špáta, J. Švankmajer aj.)

Dobové kritické a esejistické reflexe (Film a doba, Filmové a televizní noviny, Divadlo, Scéna aj.; J. Cieslar, J. Bernard atd.)

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky absolvování předmětu:

1/ atest v předmětu Přehled dějin české kinematografie 1

2/ úspěšné absolvování zkoušky ve formě písemného testu

Poznámka

Přehled dějin českého filmu má za cíl obeznámit studenty s obdobím let 1960-1990 české kinematografie, přičemž vedle estetického hlediska (umělecky význační tvůrci a díla) je důraz kladen i na pochopení celkového společenského, politického, ekonomického a technologického kontextu, který významnou měrou determinoval podobu naší kinematografie daných let.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
ČESÁLKOVÁ L.
09:00–11:25
(přednášková par. 1)
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
ČESÁLKOVÁ L.
11:30–13:55
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:00–11:25 Lucie ČESÁLKOVÁ Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1
St 11:30–13:55 Lucie ČESÁLKOVÁ Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů