Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - magistr_2021

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
308KLZ3 Klauzurní zkouška 3
ZK-1-12SS
1
Minimální počet kreditů 1
Povinné předměty
308APPM Absolventská praktická práce
Z-12-300CS
12
308APM4 Asistentská praxe 4
Z-4-100CS
4
308DSM* Diplomní seminář
Z-4-13SS
Z-4-12SS
8
308EAK* Elektroakustika
Z-1-12PS
Z-1-14PS
2
308EAKU8 Elektroakustika 8
ZK-1-12PS
1
308KTSD* Kompoziční techniky pro sound designery
Z-3-24PS
ZK-3-24SS
6
308MFL Max: Interaktivní audio a generativní zvukový design
Z-2-2PT
2
308OCM* Oborová cvičení
Z-4-100CS
Z-4-100CS
8
308OS* Oborový seminář KZT
Z-1-24SS
Z-1-28SS
Z-1-28SS
Z-1-28SS
4
308PKZT* Pedagogická praxe KZT
Z-1-24SS
Z-1-24SS
2
308PPTZ1 Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 1
Z-1-2PT
1
308PZ* Prostorový zvuk
Z-2-2PT
Z-2-2PT
4
308RED* Realizační dílna
Z-2-3DT
Z-2-3DT
Z-2-3DT
6
308REDL7 Realizační dílna 7
Z-4-3DT
4
308SFHZ* Seminář filmové hudby a zvuku
Z-2-9SS
Z-2-9SS
4
308STZT Seminář teorie zvukové tvorby
Z-3-2ST
3
308SAE Soundtrack Aesthetics
Z-2-2ST
2
308SAVD* Společné AV dílo
Z-6-150CS
Z-6-150CS
12
308TSP Teoretická seminární práce
Z-4-12SS
4
308VPM* Vícekanálová AV postprodukce
Z-1-18CS
Z-1-21CS
Z-1-18CS
Z-1-21CS
4
308VAVV Vztah auditivního a vizuálního vjemu
Z-1-12SS
1
312ZIZT2 Základy interaktivní zvukové tvorby 2
Z-2-8PS+20SS
2
308ZRFH Zvuková režie filmové hudby
Z-1-12SS
1
Minimální počet kreditů 97
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
308DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 0)
8
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
308VPM_2021 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KZT
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300VPM_2021 Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
308MOD_2020 Moduly KZT
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 112
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 8
Celkový počet kreditů 120
① Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT [308DTV]

300DTV #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 1 (308PPTZ1) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 8 (308RED8) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 9 (308RED9) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 10 (308RED10) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 7 (308REDL7) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář 1 (308DSM1) ZT Diplomovou prací
Diplomní seminář 2 (308DSM2) ZT Diplomovou prací
Vícekanálová AV postprodukce 2 (308VPM2) PZ Absolventským výkonem
Vícekanálová AV postprodukce 3 (308VPM3) PZ Absolventským výkonem
Vícekanálová AV postprodukce 4 (308VPM4) PZ Absolventským výkonem
Vícekanálová AV postprodukce 1 (308VPM1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (308KLZ3) PZ Absolventským výkonem
Elektroakustika 6 (308EAK6) PZ Elektroakustika; Hudba a film; Teorie zvukové tvorby; Zvuk a prostor; Zvuk v interaktivních formátech (S308MTUZ)
Elektroakustika 7 (308EAK7) PZ
Elektroakustika 8 (308EAKU8) PZ
Kompoziční techniky pro sound designery 1 (308KTSD1) PZ
Kompoziční techniky pro sound designery 2 (308KTSD2) PZ
Prostorový zvuk 1 (308PZ1) PZ
Prostorový zvuk 2 (308PZ2) PZ
Seminář teorie zvukové tvorby (308STZT) ZT
Soundtrack Aesthetics (308SAE) ZT
Základy interaktivní zvukové tvorby 2 (312ZIZT2) PZ