Kompoziční techniky pro sound designery 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308KTSD1 zápočet 3 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jakub KUDLÁČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub KUDLÁČ, Martin OŽVOLD

Obsah

Kurz Kompoziční techniky pro sound designery (Compositional techniques for Sound Designers) je koncipovaný jako přednáška doplněná praktickou dílnou. Studenti budou seznámeni s různými kompozičními technikami a posléze si je budou procvičovat na konkrétních cvičeních. Kompoziční principy nebudeme však zkoumat primárně v jejich obvyklém hudebním kontextu, nýbrž je budeme transponovat do oblasti zvukového designu. Předmět tak nepředpokládá žádné speciální předchůdné znalosti hudební teorie. Dílna bude rovněž otevřena všem studentům FAMU, kteří budou mít zájem konzultovat svou filmovou hudbu.

Tématické okruhy

Elementy I

-Melodie (frekvenční organizace zvuku)

-Rytmus (časová organizace zvuku)

-Timbre (barevná organizace zvuku)

-Hustota

-Faktura

Elementy II

-Konsonace a disonance

-Harmonie

-Kontrapunkt

-Kontrast

-Vrstvy

Základy forem I

-Motiv, téma, věta, souvětí

-Figura, pasáž

Základy forem II Variace

-Transformace motivu: augmentace, diminuace, inverze, intervalová záměna, atd.

-Ornamentální a charakteristické variace.

Harmonie v sounddesignu

Kontrapunkt v sounddesignu.

Výsledky učení

Absolvent kurzu:

-rozumí základním hudebně kompozičním principům a je schopen je tvůrčím způsobem aplikovat v oboru sounddesignu.

-je schopen formální analýzy zvuku s ohledem na hudební zákonitosti

Předpoklady a další požadavky

x

Literatura

ROADS, Curtis. Composing Electronic Music. Oxford University Press, 2015. ISBN 9780195373233

TENNEY, James. A History of Consonance and Disonance. Excelsior Music Publishing, 1988. ISBN 0935016996

TENNEY, James. From Scratch. University of Illinois Press, 2015. ISBN 9780252038723

COLLINS, Karen. Studying Sound. The MIT Press, 2020. ISBN 9780262044134

Hodnoticí metody a kritéria

80 procent účast, splnění všech praktických úkolů

Poznámka

x

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
KUDLÁČ J.
OŽVOLD M.

14:50–18:05
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–18:05 Jakub KUDLÁČ
Martin OŽVOLD
Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů