Tisk

Katedra zvukové tvorby

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
308APPR Absolventská praktická práce česky Z 12 Zapsat
308AK1 Akustika 1 česky ZK 2 2/T Zapsat
308AK2 Akustika 2 česky Út
14:00–15:35
Sborovna KZT
ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308ASE1 Analytický seminář 1 česky Čt
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 1 24/S Předmět není vypsán
308ASE2 Analytický seminář 2 česky Z 1 28/S Zapsat
308ASE3 Analytický seminář 3 česky Čt
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 1 24/S Předmět není vypsán
308ASE5 Analytický seminář 5 česky Čt
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 1 24/S Předmět není vypsán
308ASE6 Analytický seminář 6 česky Z 1 28/S Zapsat
308ASE7 Analytický seminář 7 česky Čt
12:20–14:45
Projekce FAMU
Z 1 24/S Předmět není vypsán
308ASE4 Analytický semínář 4 česky Z 1 28/S Zapsat
308ASE8 Analytický semínář 8 česky Z 1 28/S Zapsat
308AP1 Asistentská praxe 1 česky Z 1 Zapsat
308AP2 Asistentská praxe 2 česky Z 1 Zapsat
308AP3 Asistentská praxe 3 česky Z 1 Zapsat
308AP4 Asistentská praxe 4 česky Z 1 Zapsat
308DAB Dabing česky Z 1 14/S Zapsat
308DIS1 Diplomní seminář 1 česky Z 1 13/S Zapsat
308DIS2 Diplomní seminář 2 česky
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 12/S Předmět není vypsán
308DZR1 Dílna zvukové režie filmové hudby 1 česky Z 2 12/S Předmět není vypsán
308DZR2 Dílna zvukové režie filmové hudby 2 česky Z 2 14/S Zapsat
308DZR3 Dílna zvukové režie filmové hudby 3 česky Z 2 12/S Předmět není vypsán
308DZR4 Dílna zvukové režie filmové hudby 4 česky Z 2 14/S Zapsat
308DH1 Dějiny hudby 1 česky St
14:50–16:25
Seminárka KZT
Z 1 2/T Předmět není vypsán
308DH2 Dějiny hudby 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
308EAK1 Elektroakustika 1 česky ZK 2 Zapsat
308EAK2 Elektroakustika 2 česky viz detail ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308EAK3 Elektroakustika 3 česky ZK 2 14/S Zapsat
308EAK4 Elektroakustika 4 česky Út
09:50–11:25
MIDI KZT
ZK 2 12/S Předmět není vypsán
308EAK5 Elektroakustika 5 česky ZK 2 2/T Zapsat
308EAK6 Elektroakustika 6 česky Út
11:30–13:05
MIDI KZT
Z 1 12/S Předmět není vypsán
308EAK7 Elektroakustika 7 česky Z 1 14/s Zapsat
308EAK8 Elektroakustika 8 česky Út
13:10–14:45
MIDI KZT
ZK 2 12/S Předmět není vypsán
308FZ Film a život česky Z 1 14/S Z 1 14/S Zapsat
308MHZRW Hudební a zvuková režie - Wanted
 
česky Z 1 24/S Předmět není vypsán
308MHZ Hudební a zvuková režie Prague Proms
 
česky Z 1 18/S Předmět není vypsán
308HNLS Hudební nahrávka live a studiová česky
Z 1 6/S Předmět není vypsán
308HNA Hudební nauka česky Čt
17:20–18:55
Učebna 5 (FAMU)
ZK 1 13/S Předmět není vypsán
308HP1 Hudební praktikum 1 česky Čt
14:50–15:35
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 14/S Předmět není vypsán
308HP2 Hudební praktikum 2 česky Út
18:10–18:55
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 14/S Předmět není vypsán
308MHSF Hudební skladatel a jeho úloha při tvorbě filmu česky 10:00–17:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 8/S Předmět není vypsán
308IZT Interaktivní zvuková tvorba česky Zapsat
308KZ1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 2 Zapsat
308KZ2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 2 Zapsat
308KZ3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 3 Zapsat
308MAF1 Matematika a fyzika 1 česky Út
10:40–12:15
Učebna 5 (FAMU)
ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308MAF2 Matematika a fyzika 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
308MMNO Mixáž nahrávky orchestru česky Z 1 9/S Zapsat
308MNO Nahrávání orchestru česky Z 2 15/S Zapsat
308NCA1 Nepovinná cvičení nebo praxe A 1
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
308NCA2 Nepovinná cvičení nebo praxe A 2
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
308NCA3 Nepovinná cvičení nebo praxe A 3 česky Z 1 Předmět není vypsán
308NCA4 Nepovinná cvičení nebo praxe A 4
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
308NCA5 Nepovinná cvičení nebo praxe A 5
 
česky Z 1 Předmět není vypsán
308NCB1 Nepovinná cvičení nebo praxe B 1
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
308NCB2 Nepovinná cvičení nebo praxe B 2
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
308NCB3 Nepovinná cvičení nebo praxe B 3
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
308NCB4 Nepovinná cvičení nebo praxe B 4
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
308NCB5 Nepovinná cvičení nebo praxe B 5
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
308NCC1 Nepovinná cvičení nebo praxe C 1
 
česky Z 3 Předmět není vypsán
308NCC2 Nepovinná cvičení nebo praxe C 2
 
česky Z 3 Předmět není vypsán
308NCC3 Nepovinná cvičení nebo praxe C 3
 
česky Z 3 Předmět není vypsán
308NCC4 Nepovinná cvičení nebo praxe C 4
 
česky Z 3 Předmět není vypsán
308NCC5 Nepovinná cvičení nebo praxe C 5
 
česky Z 3 Předmět není vypsán
308NCD1 Nepovinná cvičení nebo praxe D 1
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
308NCD2 Nepovinná cvičení nebo praxe D 2
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
308NCD3 Nepovinná cvičení nebo praxe D 3
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
308NCD4 Nepovinná cvičení nebo praxe D 4
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
308NCD5 Nepovinná cvičení nebo praxe D 5
 
česky Z 4 Předmět není vypsán
308OCZ1 Oborová cvičení 1 česky Z 2 Předmět není vypsán
308OCZ2 Oborová cvičení 2 česky Z 2 Zapsat
308OS1 Oborový seminář KZT 1 česky St
19:50–21:25
Seminárka KZT
Z 1 24/S Předmět není vypsán
308OS10 Oborový seminář KZT 10 česky Z 1 28/S Zapsat
308OS2 Oborový seminář KZT 2 česky Z 1 28/S Zapsat
308OS3 Oborový seminář KZT 3 česky St
19:50–21:25
Seminárka KZT
Z 1 24/S Předmět není vypsán
308OS4 Oborový seminář KZT 4 česky Z 1 28/S Zapsat
308OS5 Oborový seminář KZT 5 česky St
19:50–21:25
Seminárka KZT
Z 1 24/S Předmět není vypsán
308OS6 Oborový seminář KZT 6 česky Z 1 28/S Zapsat
308OS7 Oborový seminář KZT 7 česky St
19:50–21:25
Seminárka KZT
Z 1 24/S Předmět není vypsán
308OS8 Oborový seminář KZT 8 česky Z 1 28/S Zapsat
308OS9 Oborový seminář KZT 9 česky St
19:50–21:25
Seminárka KZT
Z 1 24/S Předmět není vypsán
308OPR Ozvučení prostor česky Út
15:40–17:15
Sborovna KZT
Z 2 14/S Předmět není vypsán
308PEP1 Pedagogická praxe KZT 1 česky Z 3 20/S Zapsat
308PEP2 Pedagogická praxe KZT 2 česky Z 3 20/S Zapsat
308PPTZ1 Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 1 česky Po
12:20–13:55
Sborovna KZT
Z 1 2/T Předmět není vypsán
308PPTZ2 Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 2 česky Po
14:00–15:35
Seminárka KZT
Z 1 12/S Předmět není vypsán
308PTFIZ1 Postupy a technologie filmového zvuku 1 česky viz detail Z 1 2/T Předmět není vypsán
308PTFIZ2 Postupy a technologie filmového zvuku 2 česky ZK 2 2/T Zapsat
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 česky Út
13:10–14:45
Seminárka KZT
Z 1 2/T Předmět není vypsán
308PTFIZ4 Postupy a technologie filmového zvuku 4 česky Z 1 2/T Zapsat
308PTFIZ5 Postupy a technologie filmového zvuku 5 česky Út
12:20–13:55
Učebna 6 (FAMU)
ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308POZ Praktika oboru zvuková tvorba česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
308RD1 Realizační dílna 1
 
česky Z 2 3/T Předmět není vypsán
308RED1 Realizační dílna 1 česky 09:00–11:25
Z 2 3/T Předmět není vypsán
308RDP1 Realizační dílna 1. ročníku 1
 
česky Z 2 3/T Předmět není vypsán
308RDP2 Realizační dílna 1. ročníku 2 česky Z 2 3/T Zapsat
308RED10 Realizační dílna 10 česky Z 2 3/T Zapsat
308RD2 Realizační dílna 2 česky Z 2 3/T Zapsat
308RED2 Realizační dílna 2 česky Z 2 3/T Zapsat
308RD3 Realizační dílna 3
 
česky Z 2 3/T Předmět není vypsán
308RED3 Realizační dílna 3 česky Po
09:00–11:25
Z 2 3/T Předmět není vypsán
308RD4 Realizační dílna 4 česky Z 2 3/T Zapsat
308RED4 Realizační dílna 4 česky Z 2 3/T Zapsat
308RD5 Realizační dílna 5
 
česky Z 2 3/T Předmět není vypsán
308RED5 Realizační dílna 5 česky 08:00–11:25
Z 2 3/T Předmět není vypsán
308RD6 Realizační dílna 6
 
česky Z 2 3/T Předmět není vypsán
308RED6 Realizační dílna 6 česky Z 2 3/T Zapsat
308RD7 Realizační dílna 7
 
česky Z 2 3/T Předmět není vypsán
308RED7 Realizační dílna 7 česky 09:00–11:25
Z 2 3/T Předmět není vypsán
308RD8 Realizační dílna 8 česky Z 2 3/T Zapsat
308RED8 Realizační dílna 8 česky Z 2 3/T Zapsat
308RED9 Realizační dílna 9 česky 09:00–11:25
Z 2 3/T Předmět není vypsán
308RT Rozhlasová tvorba česky Z 1 12/S Předmět není vypsán
308STP Seminární teoretická práce česky ZK 2 14/S Zapsat
308SBP1 Seminář k bakalářské teoretické práci česky 09:00–11:25
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 13/S Předmět není vypsán
308STFH Seminář teorie filmové hudby česky Z 1 12/S Zapsat
308STZT1 Seminář teorie zvukové tvorby 1 česky Z 1 14/S Zapsat
308STZT2 Seminář teorie zvukové tvorby 2 česky Z 1 2/T Zapsat
308STZT3 Seminář teorie zvukové tvorby 3 česky Z 1 2/T Zapsat
308SEZD Seminář zvukové dramaturgie česky Po
11:30–13:05
Sborovna KZT
ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308SAN1 Sluchová analýza 1 česky viz detail Z 1 12/S Předmět není vypsán
308SAN2 Sluchová analýza 2 česky Z 1 14/S Zapsat
308SAN3 Sluchová analýza 3 česky viz detail Z 1 12/S Předmět není vypsán
308SAN4 Sluchová analýza 4 česky Z 1 14/S Zapsat
308SOOC1 Soubor oborových cvičení 1 česky Z 1 Předmět není vypsán
308OCS1 Soubor oborových cvičení 1 česky Z 2 Předmět není vypsán
308SOOC2 Soubor oborových cvičení 2 česky Z 2 Zapsat
308OCS2 Soubor oborových cvičení 2 česky Z 3 Zapsat
308SOOC3 Soubor oborových cvičení 3 česky Z 2 Předmět není vypsán
308OCS3 Soubor oborových cvičení 3 česky Z 2 Předmět není vypsán
308SOOC4 Soubor oborových cvičení 4 česky Z 2 Zapsat
308OCS4 Soubor oborových cvičení 4 česky Z 3 Zapsat
308SOOC5 Soubor oborových cvičení 5 česky Z 2 Předmět není vypsán
308OCS5 Soubor oborových cvičení 5 česky Z 2 Předmět není vypsán
308SFF Současný francouzský film
 
česky ZK 2 26/S Předmět není vypsán
308SAVIC1 Společná AV cvičení 1 česky Z 6 Zapsat
308SAVIC2 Společná AV cvičení 2 česky Z 6 Zapsat
308SAVIC3 Společná AV cvičení 3 česky Z 6 Zapsat
308SAV1 Společné AV dílo 1 česky Z 6 Zapsat
308SAV2 Společné AV dílo 2 česky Z 6 Zapsat
308SZFH Střih zvuku a filmové hudby česky Z 1 14/S Zapsat
308SZ Střihová skladba zvuku česky Po
17:20–18:55
ZK 2 16/S ZK 2 16/S Předmět není vypsán
308TFIH1 Teorie filmové hudby 1 česky St
14:00–14:45
Učebna 5 (FAMU)
Z 1 14/S Předmět není vypsán
308TFIH2 Teorie filmové hudby 2 česky ZK 1 12/S Zapsat
308TZT1 Teorie zvukové tvorby 1 česky
Sborovna KZT
ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308TZT1_KOP01 Teorie zvukové tvorby 1
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308TZT2 Teorie zvukové tvorby 2
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308TZT3 Teorie zvukové tvorby 3
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308TZT4 Teorie zvukové tvorby 4
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308VAVV Vztah auditivního a vizuálního vjemu česky
Sborovna KZT
Z 1 12/S Předmět není vypsán
308VAVP1 Vícekanálová AV postprodukce 1 česky St
09:00–11:25
Z 1 Předmět není vypsán
308VAVP2 Vícekanálová AV postprodukce 2 česky Z 1 Zapsat
308VAVP3 Vícekanálová AV postprodukce 3 česky St
09:00–11:25
Z 1 Předmět není vypsán
308VAVP4 Vícekanálová AV postprodukce 4 česky Z 1 Zapsat
308MZVTV Zvuk v televizním zpravodajství česky Z 1 6/S Zapsat
308ZHDA Zvuková dramaturgie AV díla česky ZK 2 2/T Zapsat
308ZEK Zvuková ekologie a Soundscape česky Po
19:00–20:35
Sborovna KZT
ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308ZRFH Zvuková režie filmové hudby česky St
11:30–13:05
Seminárka KZT
Z 1 12/S Předmět není vypsán
308ZRH Zvuková režie hudební nahrávky česky
Z 1 6/S Předmět není vypsán
308ZTA Zvuková tvorba v animovaném filmu česky Z 1 13/S Zapsat
308Z Zvuková tvorba v animovaném filmu
 
česky Z 1 13/S Předmět není vypsán
308ZTDO Zvuková tvorba v dokumentárním filmu česky Čt
13:10–16:25
Seminárka KZT
Z 1 12/S Předmět není vypsán
308ZTH Zvuková tvorba v hraném filmu a televizi česky viz detail ZK 1 12/S Předmět není vypsán
308ZH Základy hudby česky St
16:30–18:05
Seminárka KZT
ZK 2 2/T Předmět není vypsán
308ZMA Základy mixáže AV díla česky Út
09:00–12:15
Z 1 12/S Předmět není vypsán
308ZTEZ Základy tvorby elektroakustického zvuku česky Z 1 2/T Zapsat
308ZAF1 Žánrové filmy 1 česky St
14:50–18:05
Učebna 5 (FAMU)
ZK 2 26/S Předmět není vypsán
308ZAF2 Žánrové filmy 2 česky ZK 2 26/S Zapsat