Nepovinná cvičení nebo praxe A 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308NCA5 zápočet 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kromě povinných praktických cvičení může student vytvořit další, nepovinná cvičení, např. jiné společné cvičení s KR, KDT, KAT či s posluchači dalších kateder FAMU. Může tak rozšiřovat svoji oborovou praxi.

Výsledky učení

Rozšiřování praktických zkušeností studenta v různých druzích audiovizuální tvorby.

Předpoklady a další požadavky

Iniciativní a zasvěcený přístup k realizaci. Konzultace s pedagogem.

Literatura

Výchozí pracovní materiály daného cvičení, potřebná zvuková technika, pokyny k vypracování písemné explikace:

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-zvukove-tvorby-kzt/materialy-k-vyuce/.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení výsledku cvičení, předloženého jako nepovinné, je podmíněno dodáním hotového záznamu díla a vypracováním explikace. Cvičení je hodnoceno kredity podle náročnosti a rozsahu vykonané práce. Za cvičení označené indexem A získá student 1 kreditní bod.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů