English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Nepovinná cvičení nebo praxe A 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308NCA5 Z 1 česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Rozšiřování praktických zkušeností studenta v různých druzích audiovizuální tvorby.

Forma studia:

Praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky:

Iniciativní a zasvěcený přístup k realizaci. Konzultace s pedagogem.

Obsah kurzu:

Kromě povinných praktických cvičení může student vytvořit další, nepovinná cvičení, např. jiné společné cvičení s KR, KDT, KAT či s posluchači dalších kateder FAMU. Může tak rozšiřovat svoji oborovou praxi.

Doporučená nebo povinná literatura:

Výchozí pracovní materiály daného cvičení, potřebná zvuková technika, pokyny k vypracování písemné explikace:

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-zvukove-tvorby-kzt/materialy-k-vyuce/.

Hodnoticí metody a kritéria:

Hodnocení výsledku cvičení, předloženého jako nepovinné, je podmíněno dodáním hotového záznamu díla a vypracováním explikace. Cvičení je hodnoceno kredity podle náročnosti a rozsahu vykonané práce. Za cvičení označené indexem A získá student 1 kreditní bod.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 2. 2018