Matematika a fyzika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MAFY2 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti znají základní fyzikální principy z oblasti mechaniky a mechanického kmitání a vlnění. Mají vhled do základů elektrotechniky.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Všeobecné znalosti fyziky na úrovni středoškolského vzdělání.

Obsah kurzu

Srovnání znalostí jednotlivých studentů z fyziky na úroveň, aby mohli úspěšně pokračovat ve studiu v předmětech jako Fyzikální a fyziologická akustika a Elektroakustika

Tématické okruhy:

-Metody a rozdělení fyziky

-Fyzikální veličiny a jejich jednotky

-Kinematika hmotného bodu

-Dynamika a energie hmotného bodu

-Energie hmotného bodu a soustavy hmotných bodů

-Struktura a vlastnosti pevných látek

-Kmitání mechanického oscilátoru

-Mechanické vlnění

-Zvukové vlnění

-Úvod do elektrického pole

-Úvod do magnetického pole

-Střídavý proud

-Elektromagnetické kmitání a vlnění

-Fyzikální základy elektroniky

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. 3. vydání. Praha: Prometheus, 1996. ISBN 80-7196-116-7

MACHÁČEK, Martin. Encyklopedie fyziky. Praha: Mladá fronta, 1995. ISBN 80-204-0237-3

ŠANTAVÝ, Ivan a TROJÁNEK, Aleš. Fyzika, příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-138-8

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů