Matematika a fyzika 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MAFY2 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Petr EIBEN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr EIBEN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti znají základní fyzikální principy z oblasti mechaniky a mechanického kmitání a vlnění. Mají vhled do základů elektrotechniky.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Všeobecné znalosti fyziky na úrovni středoškolského vzdělání.

Obsah kurzu

Srovnání znalostí jednotlivých studentů z fyziky na úroveň, aby mohli úspěšně pokračovat ve studiu v předmětech jako Fyzikální a fyziologická akustika a Elektroakustika

Tématické okruhy:

-Metody a rozdělení fyziky

-Fyzikální veličiny a jejich jednotky

-Kinematika hmotného bodu

-Dynamika a energie hmotného bodu

-Energie hmotného bodu a soustavy hmotných bodů

-Struktura a vlastnosti pevných látek

-Kmitání mechanického oscilátoru

-Mechanické vlnění

-Zvukové vlnění

-Úvod do elektrického pole

-Úvod do magnetického pole

-Střídavý proud

-Elektromagnetické kmitání a vlnění

-Fyzikální základy elektroniky

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. 3. vydání. Praha: Prometheus, 1996. ISBN 80-7196-116-7

MACHÁČEK, Martin. Encyklopedie fyziky. Praha: Mladá fronta, 1995. ISBN 80-204-0237-3

ŠANTAVÝ, Ivan a TROJÁNEK, Aleš. Fyzika, příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 2000. ISBN 80-7196-138-8

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
EIBEN P.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–12:15 Petr EIBEN Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů