Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář_2020

Studijní obor: neurčen
Katedra zvukové tvorby
Studijní program: Zvuková tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů 0
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16S
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-16S
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2T
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
308AK2 Akustika 2
ZK-2-2T
2
308DH* Dějiny hudby
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
308EAK* Elektroakustika
ZK-2-
ZK-2-2T
ZK-2-14S
ZK-2-12S
ZK-2-2T
10
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
171HUAK Hudební akustika
ZK-2-2T
2
308HP1 Hudební praktikum 1
Z-1-14S
1
308OS* Oborový seminář KZT
Z-1-24S
Z-1-28S
Z-1-24S
Z-1-28S
Z-1-24S
Z-1-28S
6
308PTFIZ* Postupy a technologie filmového zvuku
Z-1-2T
ZK-2-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
5
308RED* Realizační dílna
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
12
308RT Rozhlasová tvorba
Z-1-12S
1
308SBP1 Seminář k bakalářské teoretické práci
Z-1-13S
1
308SAN* Sluchová analýza
Z-1-12S
Z-1-14S
Z-1-12S
Z-1-14S
4
308OCS* Soubor oborových cvičení
Z-3-
Z-3-
6
308SAVIC* Společná AV cvičení
Z-6-
Z-6-
Z-6-
18
308SZFH Střih zvuku a filmové hudby
Z-1-14S
1
306TETE Televizní technika a technologie
ZK-2-2T
2
308TZT* Teorie zvukové tvorby
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
8
308ZRH Zvuková režie hudební nahrávky
Z-1-6S
1
308ZTH Zvuková tvorba v hraném filmu a televizi
ZK-1-12S
1
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
9
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
6
Minimální počet kreditů 112
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7S
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
308PVBD_2020 Dějiny kultury_KZT_2020 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
308PVBS_2020 Spektrum audiovize_KZT_2020 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
703STV_2020 Tělesná výchova_2020 V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
1
Minimální počet kreditů 9
Volitelné předměty
308VPB_2020 Volitelné předměty Bc_KZT_2020
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné_2020
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné_2020
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU_2020
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU_2020
0
308MOD_2020 Moduly KZT_2020
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 129
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 51
Celkový počet kreditů 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 308KZTB1920_1R

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů