Postsynchronní postupy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308POP Z 1 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má za úkol seznámit studenty nejen s možnostmi současných technik a technologií, ale má za úkol rozšířit obzor z hlediska estetiky zvuku a dialogu, užitém v audiovizuálních dílech, i schopnost všímat si a pracovat s hereckým výrazem. Student by měl zvládnout zorientovat se teoreticky i prakticky ve zvukovém studiu při natáčení dialogových postsynchronů, dabingu i při následné zvukové postprodukci.

Po absolvování kurzu by studenti měli umět posoudit nutnost využití dialogových postsynchronů při tvorbě audiovizuálních děl a zvážit přínos případně i negativní dopad na funkční stránku zvukové stopy.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cíle předmětu

V praxi mistra zvuku se každý občas setkává s nutností pracovat s postsynchronním dialogem (v anglofonních zemích označovaným „ADR“), doplňující formou zvukové atmosféry jakou jsou dialogové sbory (tzv. „WALLA“) či se specifickou zvukařskou disciplínou jakou je dabing.

Tento předmět má za úkol seznámit studenty s problematikou dialogových postsynchronů, sborů i dabingu v období příprav, samotného nahrávání i zvukové postprodukce audiovizuálních děl.

Tematické okruhy

Doporučená nebo povinná literatura

BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3.vyd.Nakladatelství akademie múzických umění v Praze, 2014. 154 s. ISBN 978-80-7331-303-6.

SADOUL, Georges. Dějiny filmu [Histoire de l´art du cinéma] Překlad Jaroslav BROŽ, Ljubomír OLIVA. Orbis, 1958. 486 s.

SADOUL, Georges. Zázraky filmu [Les merveilles du Cinema] Překlad Jaroslav BROŽ, L.E. BERKA. Práce, 1962. 208 s. ISBN 24-128-62.

ČAPEK, Roman. Umělecké aspekty dabingu hraných filmů. Diplomová práce FAMU.

ČADEK, Roman. Tvůrčí přínos mistra zvuku v dabingu.Bakalářská práce FAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

spoluúčast na přednáškách

-aktivní účast při konzultacích s vlastními zkušenostmi z natáčení postsynchronních dialogů případně i dabingu

-účast při ukázkách postprodukce dialogů a zvukový mix předložené části dabingu audiovizuálního díla

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů