Úvod do audiovizuálních studií FAMU

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373UDAS Z 2 2PT česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je seznámit studenty s různými přístupy ke studiu pohyblivého obrazu.

Forma studia

Přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Předpoklady byly naplněny přijetím do studia.

Obsah kurzu

V rámci této přednášky se studenti seznámí s metodami a přístupy ke studiu z hlediska humanitních věd relevantních pro umělecký výzkum a studium na FAMU obecně. Předmět se skládá z přednášek pedagogů FAMU, každá z přednášek je koncipována jako případová studie. Přednášky jsou voleny s ohledem na mezioborový přesah studia.

●(Audio)vizuální esej: kritický realismus a operativní obrazy (Sekula, Farocki, Paglen)

●Ekologie nových dokumentárních přístupů a formátů

●Pohyblivý obraz mimo kinosál (Hito Steyerl, Ed Atkins)

●Umění, sex a politika: genderové perspektivy současné vizuální kultury

●Proti-Země: Infrastruktury planetární perspektivy

●Jean-Luc Godard: Film jako esej

●Film jako droga: Případ Sandoz

●Dvě vrstvy fotografického obrazu (Julia Margaret Cameron, Václav Stratil, Erwin Wurm)

●Jak dělat feministické bienále: od institucionální kritiky přes nový institucionalismus ke kritickému muzeu.

●Obraz v dokumentárním filmu (Nikolaus Geyrhalter, Ulrich Seidl, Michael Glawogger, Sergej Loznica)

●Televize a SVOD – nová forma distribuce obsahu nebo nové formy obsahu k distribuci?

Doporučená nebo povinná literatura

PAPAZIAN, Elizabeth a EADES, Caroline, ed. The Essay Film: Dialogue, Politics, Utopia. New York: Columbia University Press, 2016. ISBN 9780231176958. (introduction + kapitola 2)

JENNER, Mareike. Netflix and the Re-invention of Television. London: Palgrave Macmillan, 2018. 299s. ISBN 978-3-319-94315-2

NOCHLIN, Linda. Proč neexistovaly žádné velké umělkyně? (1971), in: Martina Pachmanová ed., Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, Praha 2002, s. 42 – 43.

EDWARDS, Paul N. A Vast Machine. Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warming. Cambridge: MIT Press, 2010. ISBN 978-0-262-01392-5. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10424687.

FAROCKI, Harun. Phantom Images. In Walead Beshty ed. Picture Industry. A Provisional History of the Technical Image (1844–2018). Curych: JRP | Ringier, 2018. ISBN 9783037645024.

Hodnoticí metody a kritéria

50% účast na přednáškách, závěrečný esej v rozsahu 3500 znaků

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů