Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - bakalář_2021

Studijní program: Filmová režie
Katedra režie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
302KLZ* Klauzurní zkouška
ZK-1-4SS
ZK-1-4SS
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
302AF Asistence na filmu vyššího ročníku
Z-2-24CS
Z-2-24CS
Z-2-24CS
Z-2-24CS
Z-2-24CS
Z-2-24CS
2
302SCA* Ateliérové cvičení
Z-2-60CS
Z-2-60CS
4
302BF Bakalářský film
Z-12-400CS
Z-12-400CS
12
302EC Elementární cvičení
Z-3-90CS
3
302FA* Filmová adaptace
Z-1-12ST
Z-1-12SS
2
302FIRE* Filmová řeč
Z-1-2PT
ZK-2-2PT
3
302FIS* Filmová scénografie
Z-1-14SS
Z-1-2ST
2
302FH Hraný film 2. ročníků
Z-10-300CS
10
302MODRJ Monolog-dialog-rozchod-jáma
Z-4-130CS
4
302MP* Mosty do praxe
Z-1-18SS
Z-1-18SS
2
305P1 Pitching 1 - KP
Z-2-2SO
2
302P*
Z-2-26SS
2
302PRH* Práce s hercem
Z-2-3ST
Z-2-3ST
4
306PD* Praktická dramaturgie
Z-1-26SS
ZK-2-26SS
3
302FR Praktická filmová řeč
Z-1-24CS
1
302PRR* Projekce KR
Z-2-26PS
ZK-2-26PS
Z-2-26PS
ZK-2-26PS
Z-2-26PS
ZK-2-26PS
12
302PAF* Projekce současného autorského filmu - filmová řeč
Z-2-2PT
Z-2-2PT
Z-2-2PT
Z-2-2PT
8
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
9
373REK Realizace estetických kategorií ve filmu
ZK-2-2PT
2
302RDV* Realizační dílna
Z-2-3DT
Z-2-3DT
Z-2-3DT
Z-2-3DT
8
302RDP* Realizační dílna 1. ročníku
Z-2-3DT
Z-2-3DT
4
302RVS Režisér a výrobní štáb
Z-1-2ST
1
302ROP Rozbory režijních postupů
ZK-2-24SS
2
302SBAC Scénář bakalářského filmu
Z-8-260CS
8
302SBT Seminář k bakalářské teoretické práci
Z-1-12SS
1
302SEF* Seminář režie
Z-2-3ST
Z-2-3ST
Z-2-3ST
6
302SRM* Seminář režijního myšlení
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
302VHT Velká hraná etuda
Z-7-230CS
7
302VID Videodokument
Z-4-130CS
4
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
9
Minimální počet kreditů 149
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-14S
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
302PVBD Dějiny kultury_KR V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
302PVBS Spektrum audiovize_KR V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
703STV_2020 Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
1
Minimální počet kreditů 11
Volitelné předměty
302VPB_2021 Volitelné předměty Bc - pouze pro KR
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
302MOD_2021 Moduly KR
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 170
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 10
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Ateliérové cvičení 1 (302SCA1) ZT Bakalářský film (S302BF)
Ateliérové cvičení 2 (302SCA2) ZT
Práce s hercem 1 (302PRH1) ZT
Práce s hercem 2 (302PRH2) ZT
Realizační dílna 1 (302RDV1) ZT
Realizační dílna 1. ročníku 1 (302RDP1) ZT
Realizační dílna 1. ročníku 2 (302RDP2) ZT
Realizační dílna 2 (302RDV2) ZT
Realizační dílna 3 (302RDV3) ZT
Realizační dílna 4 (302RDV4) ZT
Režisér a výrobní štáb (302RVS) ZT
Rozbory režijních postupů (302ROP) ZT
Seminář režie 1 (302SEF1) ZT
Seminář režie 2 (302SEF2) ZT
Seminář režie 3 (302SEF3) ZT