Seminář režie 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SEF3 Z 2 3ST česky zimní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

• Studenti rozšíří své dovednosti při práci s hercem.

• Studenti prohloubí své porozumění rozzáběrování dramatické situace s větším množstvím postav.

• Studenti své dosavadní dovednosti rozšíří o schopnost tvořivě pracovat s filmovou scénou v prostoru a

čase.

.

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou stanoveny.

Obsah kurzu

Výuka probíhá spolu se studenty činoherního herectví DAMU. Student vypracuje scénář dramatické situace, která

se odehrává mezi větším množstvím jednajích postav, odehrává se na jednom místě v jednotě času. V rámci

semináře student tuto situaci nazkouší a připraví rozzáběrování tak, aby zachytil jednání všech zúčastněných

postav, a aby v maximální míře pracoval s dramatickým časem situace. V závěru semestru student tuto situaci

natočí a sestřihá a na společné projekci spolu s ostatními studenty a pedagogem zhodnotí splnění úkolu.

Doporučená nebo povinná literatura

• BLÁHOVÁ, Dagmar. Herectví a film. v Praze: Akademie múzických umění v Praze v nakladatelství AMU,

2020. 133 stran :. ISBN 978-80-7331-553-5 ilustrace.

• SLÁMA, Bohdan. Povolání režisér : rozhovor Bohdana Slámy s Milošem Formanem. Praha: Prostor, 2013.

277 s. :. ISBN 978-80-7260-293-3 (váz.) fot.

• SALVEY, Delia. Friendly Enemies: The Director-Actor Relationship. Billboard Books, 2003. ISBN

0823079449.

Hodnoticí metody a kritéria

Vyžaduje se 100% účast na semináři a aktivní zapojení do výuky: Student musí v semináři plnit všechny zadané

úkoly, spolupracovat se studenty DAMU a režijně je vést v zadaných dramatických situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost
()
SLÁMA B.
09:50–16:25
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:50–16:25 Bohdan SLÁMA
paralelka 3

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů