Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie - bakalář_2021 – 1. ročník

Studijní program: Filmová režie
Katedra režie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
302KLZ1 ZK 1 4SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2CT
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Asistence na filmu vyššího ročníku 302AF Z 2 24CS 302AF Z 2 24CS
Elementární cvičení 302EC Z 3 90CS
Filmová adaptace
 
302FA1 Z 1 12ST
Filmová řeč 302FIRE1 Z 1 2PT 302FIRE2 ZK 2 2PT
Práce s hercem 302PRH1 Z 2 3ST 302PRH2 Z 2 3ST
Praktická filmová řeč
 
302FR Z 1 24CS
Projekce KR 302PRR1 Z 2 26PS 302PRR2 ZK 2 26PS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Realizační dílna 1. ročníku 302RDP1 Z 2 3DT 302RDP2 Z 2 3DT
Režisér a výrobní štáb 302RVS Z 1 2ST
Seminář režie 302SEF1 Z 2 3ST
Velká hraná etuda
 
302VHT Z 7 230CS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 26 21
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KR V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KR V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KR
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Moduly KR
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Ateliérové cvičení 1 (302SCA1) ZT Bakalářský film (S302BF)
Ateliérové cvičení 2 (302SCA2) ZT
Práce s hercem 1 (302PRH1) ZT
Práce s hercem 2 (302PRH2) ZT
Realizační dílna 1 (302RDV1) ZT
Realizační dílna 1. ročníku 1 (302RDP1) ZT
Realizační dílna 1. ročníku 2 (302RDP2) ZT
Realizační dílna 2 (302RDV2) ZT
Realizační dílna 3 (302RDV3) ZT
Realizační dílna 4 (302RDV4) ZT
Režisér a výrobní štáb (302RVS) ZT
Rozbory režijních postupů (302ROP) ZT
Seminář režie 1 (302SEF1) ZT
Seminář režie 2 (302SEF2) ZT
Seminář režie 3 (302SEF3) ZT