Ateliérové cvičení 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SCA2 Z 2 60S česky zimní

Garant předmětu

Pavel MAREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel MAREK, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je teoreticky a prakticky seznámit studenty se základními možnostmi Studia FAMU, s technikou a obsluhou ateliéru. Studenti si cvičením osvojí specifika práce ve filmovém ateliéru.

Forma studia

Cvičení

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Ateliérového cvičení 1

Obsah kurzu

Společné praktické cvičení 2. Bc. a 3.Bc ročníku KR ve spolupráci s KK, KZT, KSS, KP a Katedrou scénografie DAMU. Jeho obsahem je natáčení záběrovou technologií a postprodukce podle níže uvedených propozic.

Ateliér Studia FAMU - jednotná stavba společná pro celý ročník

Technologie natáčení: digitální filmová kamera (BMD Ursa Mini)

Čistá metráž / stopáž: 7-10 minut

Počet natáčecích dnů: 3dny

Obrazová technika: 1x digitální filmová kamera (BMD Ursa Mini) + příslušenství, světla ateliér

Zvuková technika: HD záznam + příslušenství

Obrazová postprodukce: 15fr. Avid, 2 fr. gradingové pracoviště Zvuková postprodukce: 6 fr. zvuk. střižna, 2 fr. míchací pracoviště

Zpracování dat: Kopie zdrojových dat z natáčení na CDU/Elements

Archivace: - .mov soubor min. 1920x1080, ProRes 422(HQ)

Doporučená nebo povinná literatura

Určí pedagog podle aktuální potřeby

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínka zápočtu: 100% aktivní účast na cvičení, pedagogické hodnocení filmového cvičení

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů