Ateliérové cvičení 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302SCA2 zápočet 2 60 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 5 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel MAREK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Předmět Ateliérové cvičení 2 tvoří realizační platformu, která umožňuje studentovi prakticky si osvojit

elementární principy režijní práce ve filmovém ateliéru. Posluchač využije připravenou dekoraci a ve

spolupráci se členy štábu režijně připraví, natočí a dokončí filmové cvičení. V průběhu konzultací s

pedagogem je kladen důraz na režijně-scénografické aspekty realizovaného cvičení, práci s prostorem a

pojetí mizanscény. Dokončené cvičení student připraví k závěrečné prezentaci.

Výsledky učení

● Student si osvojí základní dovednosti nezbytné pro práci v ateliéru

● Student umí uvažovat o režijně-scénografických aspektech filmové řeči

● Student dokáže v souvislosti s režií uvažovat o práci s prostorem a pojetí mizanscény

● Student dokáže obhájit svá režijní rozhodnutí

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Ateliérového cvičení 1

Literatura

Barnwell, John Production Design for Screen: Visual storytelling in film and television. London:

Bloomsbury Publishing Plc, 2017. ISBN 978-1472580672

Hodnoticí metody a kritéria

Posluchač prezentuje filmové cvičení v rámci závěrečné projekce a v následné diskusi s pedagogy

ozřejmuje svá stanoviska.

Poznámka

Garant se ze 100% podílí na výuce a přípravě předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů