Filmová řeč 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302FIRE1 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Petr MAREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr MAREK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se základními pravidly filmové režie.

Předávání praktických zkušeností pedagoga.

Cílem je komparativní analýza základních prvků filmové řeči.

Forma studia

Dvě navazující semestrální přednášky.

Teoretický rozbor základních i pokročilých figur filmového vyprávění na základě ukázek sekvencí kinematografických děl.

Seznámení se základními pravidly filmové režie.

Předávání praktických zkušeností pedagoga.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné požadavky pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Rozbor základních i pokročilých figur filmového vyprávění na základě ukázek sekvencí kinematografických děl. Dvě navazující semestrální přednášky.

Seznámení se základními pravidly filmové režie.

Předávání praktických zkušeností pedagoga.

 1. ÚVODNÍ PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRVKŮ FILMOVÉ ŘEČI:

Seznámení s bazálními pojmy filmového vyjádření. Kontrast. Rytmus. Pohyb. Rámování. Rozzáběrování. Objektivita / subjektivita. Vedení pozornosti. Princip triády.

 1. ZÁKLADNÍ MOŽNÉ CHYBY PŘI BUDOVÁNÍ REALISTICKÉHO PROSTORU

Rozbor chybně záběrované expozice filmu (Be Cool). Pravidlo osy. Úhel pohledu. Vztah mizanscény, velikosti záběru a střihu k divácké pozornosti.

 1. DRUHÝ PLÁN

Vznik významu v druhém plánu záběru. Sémiotická úloha scénografie.

 1. TĚŽIŠTĚ

Vedení divácké pozornosti pohybem kamery a proměnami mizanscény.

 1. POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH PRVKŮ FILMOVÉ ŘEČI (V EYES WIDE SHUT)

Rozbor doposud probíraných elementů filmového vyprávění v expozici filmu Stanleyho Kubricka.

 1. ÚLOHA CELKU

Možnosti a funkce užití základního typu velikosti záběru.

 1. ÚLOHA DETAILU

Možnosti a funkce užití základního typu velikosti záběru. Synekdocha. Zvukový detail.

 1. - 9. POHYB KAMERY

Základní funkce a možnosti pohybu kamery. Pokročilá užití kamerového pohybu. Dvoudílná přednáška.

 1. - 12. STŘIH A MONTÁŽ

Základní funkce střihu a montáže. Montážní principy zařazené do příběhového filmu. Analýza komplexně montážního filmového díla. Třídílná přednáška.

 1. INFORMACE - EMOCE - TRANSCENDENCE

Rytmus sekvence versus délka záběru, doznění, přesah.

 1. - 15. HUDBA A ZVUK

Základní principy užití hudby a zvuku. Dvoudílná přednáška.

 1. - 17. IDENTIFIKACE

Proces diváckého napojení skrze pohybové a grafické elementy na příkladech začátků filmů. Dvoudílná přednáška.

 1. SYMBOLICKÝ FILM

Metaforické, metonymické, alegorické filmové vyjádření.

 1. - 20. UPLATNĚNÍ VŠECH PROSTŘEDKŮ FILMOVÉ ŘEČI VE STRUKTUŘE CELÉHO FILMOVÉHO DÍLA

Dvoudílný rozbor užití kamery, střihu, zvuku a scénografie při budování příběhu a jeho metaforické nadstavby v existenciální hudební komedii.

 1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REŽIJNÍCH CHYB

Pokus o výčet možných úskalí při budování mizanscény (potažmo diegeze), vytváření času filmu, vedení herců a pravděpodobnosti vyprávění.

 1. - 26. PRAKTICKÁ FILMOVÁ ŘEČ 1

Zadání praktického úkolu a analýza jeho realizace. Studenti režie (ostatní nepovinně) natočí samostatně krátké formální cvičení s cílem osvojení základních prvků filmové řeči, především rozzáběrování a střihové návaznosti.

Doporučená nebo povinná literatura

BAZIN, André. Co je to film?. Praha: Československý filmový ústav (Praha, Česko), 1979.

PŁAŻEWSKI, Jerzy. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1967.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla : výběr ze statí, teoretických úvah a studií.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. Kamerou, tužkou i perem. Praha: Orbis, 1959.

DRVOTA, Mojmír. Základní složky filmu. Praha: Národní filmový archiv, 1994.

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 4. rozšíř. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2012. 143 s. ISBN 978-80-7331-230-5.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. 1. vyd. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. ISBN 80-86019-68-3 filmogr.

ARISTOTELÉS, př Kr- př Kr. Poetika. Praha: Gryf, 1993. 67 s. ISBN 80-85829-01-0.

DELEUZE, Gilles. Film 1. Obraz - pohyb. Praha: Národní filmový archiv, 2000. 298 s. ISBN 80-7004-098-X.

DELEUZE, Gilles. Film 2 : obraz-čas. Praha: Národní filmový archiv, 2006. 371 s. ISBN 80-7004-127-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na zápočet :

Podmínkou atestace je účast na přednášce a písemná nebo ústní analýza filmové sekvence z hlediska kinematografických výrazových prostředků.

Písemná: rozbor krátké filmové sekvence (cca 1 - 3min) z hlediska použitých výrazových prostředků filmové řeči vzhledem k tématu díla. Práce nemá obsahovat subjektivní prvky recenze a popis děje (krom nezbytného k doložení analýzy). Práce musí být původní a nepoužitá k jiným účelům. Výběr díla vylučuje filmy promítané během školních projekcí. Text v rozsahu nejméně tří normostran dodat minimálně 7 dní před termínem zápočtu na email muzikant.krlek@post.cz. Text musí obsahovat odkaz na dostupnou video-sekvenci, jež je obsahem rozboru.

Ústní: veřejná prezentace takovéto analýzy s doložením audiovizuálními ukázkami v délce samostatného mluveného slova minimálně 5 minut a následná diskuse.

Termíny zkoušek na zápočet vypisovány v KOSU.

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
MAREK P.
17:20–18:55
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:20–18:55 Petr MAREK Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů