Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce - Magisterské studium - 2023

Studijní program: Produkce
Katedra produkce
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
305KZK3 Klauzurní zkouška 3
ZK-1-1S
1
Minimální počet kreditů 1
Povinné předměty
305ADI Alternativní distribuce
ZK-2-2PT
2
305AVPR* Audiovizuální producentství
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
5
305FIMA* Filmový marketing
Z-2-2ST
ZK-3-2ST
5
305HSTZ Historie a současnost televizních žánrů
ZK-2-2PT
2
305MVS* Manažer v informační společnosti
Z-2-2PT
ZK-3-2PT
5
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele
ZK-3-2PT
3
305MM* Mediální management
Z-2-12PS
ZK-3-14PS
5
305OVFD Obchodní vztahy ve filmové distribuci
ZK-3-2PT
3
305PVKM Podnikání v komerčních médiích
ZK-3-14PS
3
305PDI* Producentská dílna
Z-3-3DT
Z-3-3DT
Z-3-3DT
ZK-3-3DT
12
305PLO Programování, licencování a obchod AVD
ZK-3-2PT
3
305PDPR* Příprava diplomové práce
Z-2-14SS
Z-2-12SS
4
305MGP* Seminář k magisterskému projektu
Z-2-12SS
Z-2-14SS
Z-2-12SS
Z-2-14SS
8
Minimální počet kreditů 60
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
305FIMA Film Industry Mg. V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
2
305PCMAO Praktická cvičení Mg. - oborová s možnou účastí KP V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 0)
3
305PCMAS Praktická cvičení Mg. - společná a KP V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů (maximálně 0)
12
305DTV Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KP V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
305PVMA Povinně volitelné předměty KP Mg. V této skupině musíte získat alespoň 29 kreditů (maximálně 0)
29
Minimální počet kreditů 50
Volitelné předměty
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300VPM_2021 Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
305MKP Moduly KP
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 117
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 3
Celkový počet kreditů 120

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 305KPBA

③ Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KP [305DTV]

300DTV_1920

① Praktická cvičení Mg. - oborová s možnou účastí KP [305PCMAO]

305PCBCO # 305PCBA #

② Praktická cvičení Mg. - společná a KP [305PCMAS]

305PCBC # 305PCBA #

④ Povinně volitelné předměty KP Mg. [305PVMA]

305PVBC #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů