Filmový marketing 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FIMA2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marta ŠVECOVÁ

Obsah

Základním tématem výuky jsou domácí a mezinárodní marketing a distribuce, použití případových studií nezávislých produkčních a distribučních společností.

Přednášky probíhají formou dialogu a kreativní práce na přípravě marketingové kampaně audiovizuálního projektu.

Součástí předmětu je tzv. projektová část, kdy studenti (rozděleni do 3 až 4 členných týmů) tvoří a připravují kampaň, event. její významné aktivity, přičemž se zamýšlejí nad optimálními možnostmi, které jsou k dispozici k propagaci audiovizuálního projektu. Interaktivní přednášky jsou zaměřeny na úspěšné strategie filmového marketingu pro každý z důležitých aspektů výroby a propagace audiovizuálního díla. Součástí semestrální práce je účast na dvoudenním modulu WOM, kterého cílem je uvést studenty do problematiky současného filmového marketingu v kontextu WOM (Word of Mouth) marketingu. Výstupem je materiál, resp. podklady pro prezentaci finální verze přípravné části marketingové kampaně audiovizuálního projektu.

TEMATICKÁ OSNOVA

1.Úvod do WOM marketingu: názvosloví, pravidla tvůrčích procesů a literatura. Přehled různých typů WOM marketingových case studies. Procesy vedoucí k definici produktu a kvalifikaci jeho produktových benefitů, identifikace potenciálních cílových skupin a jejich spotřebitelských potřeb.

2.Kritické myšlení.

3.Tvorba výše popsaných výstupů (produkt, cílové skupiny, jejich potřeby).

Výsledky učení

Cílem semináře je poskytnout studentům orientaci v problematice současného filmového marketingu se zaměřením na virální marketing a umožnit jim zamyslet se nad možnostmi, které jsou k dispozici k propagaci filmového díla, od stadia developmentu až po uvedení filmu do kin.

Předpoklady a další požadavky

---

Literatura

TALEB, Nassim. Zrádná nahodilost: o skryté roli náhody na trzích a v životě. Praha: Paseka, 2013. ISBN 978-80-7432-292-1.

TALEB, Nassim. Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí. Praha: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-128-3.

GLADWELL, Malcolm. Bod zlomu: o malých příčinách s velkými následky. 2. vyd. v českém jazyce. Přeložil Martin WEISS. Praha: Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7363-165-9.

GLADWELL, Malcolm. Mimo řadu: anatomie úspěchu. Praha: Dokořán, 2009. ISBN 978-80-7363-249-6.

mediadesk.cz

filmcenter.cz

screendaily.com

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje aktivní účast v diskusích na seminářích. Celkové hodnocení se skládá ze 75 % z docházky a aktivity na seminářích, a 25 % prezentace seminární práce.

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
ŠVECOVÁ M.
10:40–12:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:40–12:15 Marta ŠVECOVÁ Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů