Tisk

Katedra produkce

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
305MKP APA – koprodukce a případovky anglicky, česky viz detail Z 1 6S
305ART ARTE anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305AMA ASAF Masters anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CAFA Absolventský film KAT, KDT, KSS česky Z 9 0S Z 9 0S
305CAFR Absolventský film KR česky Z 12 0S Z 12 0S
305AD Alternativní distribuce
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
305AIV1 Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 1 česky St
15:40–18:05
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 12S
305AIV2 Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 2
 
česky ZK 3 14S Předmět není vypsán
305CAAD Anidok 2. ročníku KAT česky Z 4 0S Z 4 0S
305AFC Anifilm / CEE Animation Forum anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CAH Animace a herec 4. ročníku KAT česky Z 5 0S Z 5 0S
305ATAV Animovaná tvorba v kontextu současné audiovizuální produkce česky St
15:40–18:05
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 12SS
305APC Asistence na praktických cvičeních
 
česky Z 1 24S Předmět není vypsán
305CAP2 Asistent produkce česky Z 2 0S Z 2 0S
305CAP1 Asistent produkce - výpomoc česky Z 1 0S Z 1 0S
305CAP3 Asistent produkce - zástupce česky Z 3 0S Z 3 0S
305CAD Asistent režie česky Z 2 0S Z 2 0S
305CAT Atelier 2. ročníku CDM
 
anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S
305CAC Ateliérové cvičení 3. ročníku KR česky Z 4 0S Z 4 0S
305AVPR1 Audiovizuální producentství 1 česky Út
11:30–13:05
Místnost pedagogů KP
Z 2 2PT
305AVPR2 Audiovizuální producentství 2
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
305CAR Autorská reportáž 1. ročníku KDT česky Z 3 0S Z 3 0S
305APR1 Autorské právo 1 česky Út
16:30–18:05
Učebna KP 330
Z 1 2T
305APR2 Autorské právo 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305CAP Autorský portrét 2. ročníku KDT česky Z 4 0S Z 4 0S
305CAVF Autorský videofilm 4. ročníku KDT česky Z 4 0S Z 4 0S
305CBFA Bakalářský film KAT, KDT, KSS česky Z 7 0S Z 7 0S
305CBFR Bakalářský film KR česky Z 8 0S Z 8 0S
305CBE Barevná etuda 35mm 5. ročníku KK česky Z 7 0S Z 7 0S
305CIN Cinergy anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305DUC1 Daně a účetnictví 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305DUC2 Daně a účetnictví 2 česky St
17:20–18:55
Učebna KP 330
ZK 3 2T
305CDO Documentary 2. ročníku CDM
 
anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S
305DR1 Dílna 1. ročníku 1 česky Út
13:10–14:45
Místnost pedagogů KP
Z 2 2DT
305DR2 Dílna 1. ročníku 2
 
česky Z 2 2DT Předmět není vypsán
305DN1 Dílna produkce 1 česky viz detail Z 3 3DT
305DN2 Dílna produkce 2
 
česky Z 3 3DT Předmět není vypsán
305DN3 Dílna produkce 3 česky viz detail Z 3 3DT
305DN4 Dílna produkce 4
 
česky Z 3 3DT Předmět není vypsán
305EAP1 Ekonomické aplikace 1 česky Út
09:00–10:35
Učebna KP 330
ZK 2 2T
305EAP2 Ekonomické aplikace 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 330
ZK 2 2T
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305EUF Evropské filmové fondy
 
česky Z 1 14PS Předmět není vypsán
305FVK FAMU v kině česky Z 5 Z 5
305FF2 FAMUFEST - asistence
 
česky Z 2 0S Z 2 0S Předmět není vypsán
305FFVEP FAMUFEST - vedoucí produkce
 
česky Z 9 Z 9 Předmět není vypsán
305FF1 FAMUFEST - výpomoc
 
česky Z 1 0S Z 1 0S Předmět není vypsán
305FF5 FAMUFEST - zástupce
 
česky Z 5 0S Z 5 0S Předmět není vypsán
305FFREF FAMUFEST - ředitel/ka festivalu
 
česky Z 10 Z 10 Předmět není vypsán
305FEF FEBIOFEST anglicky, česky Z 1 5S
305FST Festivalové strategie česky Út
15:40–17:15
Učebna 5 (FAMU)
Z 2 2ST
305FIO Film Industry - ostatní anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 330
Z 1 12S
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
305FPR1 Filmová produkce 1 česky Po
12:20–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 2 2T
305FPR2 Filmová produkce 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
305FPR3 Filmová produkce 3 česky Po
14:00–15:35
Učebna 6 (FAMU)
ZK 3 2T
305FPR4 Filmová produkce 4 česky viz detail Z 2 2T
305FPR5 Filmová produkce 5
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305FIMA1 Filmový marketing 1 česky Út
09:50–11:25
Místnost pedagogů KP
Z 2 2ST
305FIMA2 Filmový marketing 2
 
česky ZK 3 2ST Předmět není vypsán
305FP Finále Plzeň anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305FVPK1 Fondy a veřejná podpora kinematografie 1 česky St
14:50–16:25
Z 1 2T
305FVPK2 Fondy a veřejná podpora kinematografie 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305CGP Graduation Project 3. ročníku CDM anglicky, česky Z 6 0S Z 6 0S
305MGTP Greenfilming – Teorie v praxi česky 10:00–13:30
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 4S
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů česky Po
16:30–18:05
Učebna KP 330
Z 1 2PT
305CHF Hraný film 2. ročníku KR česky Z 5 0S Z 5 0S
305JS Jeden svět anglicky, česky Z 1 6S
305JIH Jihlava anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305KV KVIFF anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305KZK1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 1 1S Předmět není vypsán
305KZK2 Klauzurní zkouška 2
 
česky ZK 1 1S Předmět není vypsán
305KZK3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 1 1S
305CKF Krátký film 4. ročníku KR česky Z 5 0S Z 5 0S
305MIPO MIDPOINT anglicky, česky Z 1 8S Z 1 8S
305MVS1 Manažer v informační společnosti 1 česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 2PT
305MVS2 Manažer v informační společnosti 2
 
česky ZK 3 2PT Předmět není vypsán
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky Út
11:30–13:05
Učebna KP 330
ZK 3 2PT
305MM1 Mediální management 1
 
česky Z 2 12PS Předmět není vypsán
305MM2 Mediální management 2 česky St
09:50–13:05
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 14PS
305MEP Mediální právo
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
 
česky ZK 2 7S Předmět není vypsán
305CM Metro 16mm 2. ročníku KK česky Z 3 0S Z 3 0S
305CMP Můj pohled na skutečnost 1. ročníku KDT česky Z 2 0S Z 2 0S
305DN Nepřímé daně
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305MNDD Nové digitální možnosti distribuce audiovizuálních projektů anglicky, česky viz detail Z 2
305OVFD Obchodní vztahy ve filmové distribuci česky Út
16:30–18:05
Místnost pedagogů KP
ZK 3 2PT
305OFF Organizace filmových festivalů česky Po
18:10–19:45
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 24S
305P1 Pitching 1 - KP anglicky viz detail Z 2 2SO
305P2 Pitching 2 - KP
 
anglicky Z 2 2SO Předmět není vypsán
305PVKM Podnikání v komerčních médiích
 
česky ZK 3 14PS Předmět není vypsán
305CPR Pomocný režisér
 
česky Z 3 0S Z 3 0S Předmět není vypsán
305PTP Postupy a technologie obrazové postprodukce česky Út
09:00–10:35
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 2T
305POP Praktika oboru produkce česky Z 1 8S
305PXP Praxe pedagogická česky Z 1 25P Z 1 25P
305PXPMA Praxe pedagogická MA česky Z 3 50P Z 3 50P
305PXTV1 Praxe televizní 1 česky Z 2 40P
305PXTV2 Praxe televizní 2
 
česky Z 2 40P Předmět není vypsán
305PXAV Praxe v audiovizi anglicky, česky Z 5 100P Z 5 100P
305PPVF Problematika pojištění ve filmu česky St
15:40–18:05
Místnost pedagogů KP
ZK 2 12S
305PRDR Producentská dramaturgie
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305PDD Producentská dramaturgie audiovizuálního díla
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
305PD1 Producentská dílna 1 česky viz detail Z 3 3DT
305PD2 Producentská dílna 2
 
česky Z 3 3DT Předmět není vypsán
305PD3 Producentská dílna 3 česky viz detail Z 3 3DT
305PD4 Producentská dílna 4
 
česky Z 3 3DT Předmět není vypsán
305PHDT1 Producentství v hrané a dokumentární tvorbě 1 česky Po
16:30–18:05
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 2ST
305PHDT2 Producentství v hrané a dokumentární tvorbě 2
 
česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
305PX1 Producentství v praxi 1 česky Út
09:50–11:25
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2ST
305PX2 Producentství v praxi 2
 
česky ZK 3 2ST Předmět není vypsán
305PLO Programování, licencování a obchod AVD česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 2PT
305PFA Právní a finanční aspekty koprodukce česky Z 1 12PS
305PR1 Právo 1 česky Út
10:40–12:15
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T
305PR2 Právo 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305PR3 Právo 3 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T
305PR4 Právo 4
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305PURE Public Relations česky Út
18:05–19:45
Místnost pedagogů KP
Z 1 2PT
305DP Přímé daně česky St
19:00–20:35
Učebna KP 330
ZK 2 2T
305PDPR1 Příprava diplomové práce 1 - teze
 
česky Z 2 14SS Předmět není vypsán
305PDPR2 Příprava diplomové práce 2 česky Po
12:20–13:55
Učebna KP 330
Z 2 12SS
305BP Příprava teoretické bakalářské práce česky Po
12:20–13:55
Učebna KP 330
Z 2 12S
305PMP Původní magisterský projekt
 
česky Z 10 Z 10 Předmět není vypsán
305CRE Rainbow Excercise 35mm 2. ročníku CINKK anglicky, česky Z 3 0S Z 3 0S
305RNOP Rozmluvy na (o) produkci česky viz detail Z 1 6S
305MGP1 Seminář k magisterskému projektu 1 česky Po
12:20–13:55
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 12SS
305MGP2 Seminář k magisterskému projektu 2
 
česky Z 2 14SS Předmět není vypsán
305MGP3 Seminář k magisterskému projektu 3 česky Po
12:20–13:55
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 12SS
305MGP4 Seminář k magisterskému projektu 4
 
česky Z 2 14SS Předmět není vypsán
305CS Sen 16mm 3. ročníku KK česky Z 3 0S Z 3 0S
305SK Serial Killer anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CSE Seznámení 16mm 1. ročníku KK česky Z 2 0S Z 2 0S
305CSF Short Fiction 2. ročníku CDM anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S
305SHR Showrunners anglicky, česky Po
15:40–17:15
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 2T
305CSC Společné cvičení 1. ročníku KR česky Z 3 0S Z 3 0S
305SD Spolupráce s distributorem audiovizuálního díla
 
česky Z 2 14PS Předmět není vypsán
305CTV TV experiment 2. ročníku KDT česky Z 3 0S Z 3 0S
305TVS1 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305TVS2 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 2 česky Út
18:10–19:45
Učebna KP 330
Z 1 2T
305TVS3 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 3
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305CT Triangle 1. ročníku CDM anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S
305CVD Videodokument 2. ročníku KR česky Z 3 0S Z 3 0S
305CVM Výběrový modul 2. ročníku KSD česky Z 5 0S Z 5 0S
305VD Vývoj a distribuce krátkého filmu
 
česky Z 2 14PS Předmět není vypsán
305VCF Vývoj celovečerního filmu
 
česky Z 1 12SS Předmět není vypsán
305VTF Vývoj televizních formátů
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
305MWR Writer’s room – the space for the collaboration and co-development anglicky viz detail Z 1 14S
305ZFF Zlín Film Festival anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305SAVT1 Šíření audiovizuální tvorby 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305SAVT2 Šíření audiovizuální tvorby 2 česky Út
14:50–16:25
Místnost pedagogů KP
ZK 3 2T
305CSD Živý střih divadlo DAMU česky Z 2 0S Z 2 0S
305CSH Živý střih koncert HAMU česky Z 2 0S Z 2 0S