Tisk

Katedra produkce

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
305CAAP Absolventský film KAT - produkční česky Z 6 Z 6
305CAAA Absolventský film KAT - sám česky Z 8 Z 8
305CADP Absolventský film KDT - produkční česky Z 6 Z 6
305CADS Absolventský film KDT - sám česky Z 8 Z 8
305CABP Absolventský film KR - produkční česky Z 9 Z 9
305CABS Absolventský film KR - sám česky Z 11 Z 11
305CABA Absolventský film KR / KAT - asistent česky Z 2 Z 2
305CADA Absolventský film KR / KAT - asistent česky Z 2 Z 2
305AD Alternativní distribuce česky Út
09:50–12:15
Učebna KP 330
Z 2 12S
305AIO Analýza internetového obsahu a jeho publika česky Čt
17:20–18:55
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 3 28S
305CANA Animace a herec KAT 4. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CANP Animace a herec KAT 4. ročníku - produkční česky Z 4 Z 4
305CANS Animace a herec KAT 4. ročníku - sám česky Z 5 Z 5
305CASIS Asistence FI - sám česky Z 2 Z 2
305APC Asistence na praktických cvičeních česky Z 1
305AP1 Autorské právo 1 česky Z 2 2T
305AP2 Autorské právo 2 česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 2T
305CAPA Autorský portrét KDT 2. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CAPP Autorský portrét KDT 2. ročníku - produkční česky Z 4 Z 4
305CAPS Autorský portrét KDT 2. ročníku - sám česky Z 5 Z 5
305CASA Autorský projekt KSS - asistent česky Z 1 Z 1
305CASP Autorský projekt KSS - produkční česky Z 3 Z 3
305CASS Autorský projekt KSS - sám česky Z 4 Z 4
305CAVA Autorský videofilm KDT 4. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CAVP Autorský videofilm KDT 4. ročníku - produkční česky Z 3 Z 3
305CAVS Autorský videofilm KDT 4. ročníku - sám česky Z 4 Z 4
305CBBA Bakalářský film KAT - asistent česky Z 1 Z 1
305CBBP Bakalářský film KAT - produkční česky Z 4 Z 4
305CBBS Bakalářský film KAT - sám česky Z 5 Z 5
305CBDA Bakalářský film KDT - asistent česky Z 1 Z 1
305CBDP Bakalářský film KDT - produkční česky Z 5 Z 5
305CBDS Bakalářský film KDT - sám česky Z 6 Z 6
305CBAA Bakalářský film KR - asistent česky Z 2 Z 2
305CBAP Bakalářský film KR - produkční česky Z 5 Z 5
305CBAS Bakalářský film KR - sám česky Z 7 Z 7
305CBSA Bakalářský film KSS - asistent česky Z 1 Z 1
305CBSP Bakalářský film KSS - produkční česky Z 4 Z 4
305CBSS Bakalářský film KSS - sám česky Z 5 Z 5
305CEKA Barevná etuda KK - asistent česky Z 2 Z 2
305CEKP Barevná etuda KK - produkční česky Z 5 Z 5
305CEKS Barevná etuda KK - sám česky Z 7 Z 7
305DAU1 Daně a účetnictví 1 česky Čt
17:20–18:55
Učebna KP 330
ZK 2 2T
305DAU2 Daně a účetnictví 2 česky ZK 2 2T
305MGP Dokončený Magisterský projekt česky ZK 10
305DPR Dramaturgie pro producenta česky St
13:10–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 2 14S
305DIL1 Dílny 1 česky Z 2 6S
305DIL10 Dílny 10 česky viz detail Z 3 3T
305DIL2 Dílny 2 česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 3 2T
305DILN3 Dílny 3 česky Z 3 3T
305DIL4 Dílny 4 česky viz detail Z 3 3T
305DILN5 Dílny 5 česky Z 3 3T
305DIL6 Dílny 6 česky viz detail Z 3 3T
305DIL7 Dílny 7 česky Z 3 3T
305DIL8 Dílny 8 česky viz detail Z 3 3T
305DIL9 Dílny 9 česky Z 3 3T
305EA1 Ekonomické aplikace 1 česky ZK 3 24S
305EA2 Ekonomické aplikace 2 česky Út
11:30–13:05
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 2T
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 330
ZK 2 2T
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie česky Út
13:10–14:45
Učebna 6 (FAMU)
ZK 2 2T
305MFAFAP FAMUFEST - asistent produkce anglicky, česky
305MFAFHAP FAMUFEST - hlavní asistent produkce anglicky, česky
305MFAFVP FAMUFEST - vedoucí produkce anglicky, česky Z 5 8S
305MFAFZP FAMUFEST - zástupce vedoucího produkce anglicky, česky Z 4 8S
305MFI Febio Industry anglicky, česky Z 2 18S
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Z 1 16S
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2 česky Út
17:20–18:55
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 14S
305CFBA Filmová báseň KDT 3. ročník - asistent česky Z 1 Z 1
305CFBP Filmová báseň KDT 3. ročník - produkční česky Z 3 Z 3
305CFBS Filmová báseň KDT 3. ročník - sám česky Z 4 Z 4
305FIPR1 Filmová produkce 1 česky Z 2 1T
305FIPR2 Filmová produkce 2 česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 330
Z 2 2T
305FIPR3 Filmová produkce 3 česky ZK 3 2T
305FIPR4 Filmová produkce 4 česky ZK 2 1T
305FM1 Filmový marketing 1 česky Z 2 2T
305FM2 Filmový marketing 2 česky Út
09:50–12:15
Učebna KP 330
Z 2 12S
305FVP Fondy a veřejná podpora kinematografie česky Čt
12:20–13:55
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 2 2T
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů česky St
15:40–17:15
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 24S
305CHEP Hraná etuda v ateliéru KDT 2. ročníku - produkční česky Z 2 Z 2
305CHEA Hraná etuda v ateliéru KDT 2. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CHES Hraná etuda v ateliéru KDT 2. ročníku - sám česky Z 3 Z 3
305KZ1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 2
305KZ2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 2
305KZ3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 2
305CLKS Letopis KK - sám česky Z 5 Z 5
305CMEA Malá etuda KR 1. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CMEPX Malá etuda KR 1. ročníku - produkční česky Z 1 Z 1
305CMESX Malá etuda KR 1. ročníku - sám česky Z 2 Z 2
305MIS1 Manažer v informační společnosti 1 česky ZK 3 2T
305MIS2 Manažer v informační společnosti 2 česky Út
14:50–16:25
Učebna 5 (FAMU)
ZK 3 28S
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky ZK 3 2T
305PD Mediální management česky St
09:50–13:05
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 28S
305MEP1 Mediální právo 1 česky 08:30–17:00
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 2 8S
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře česky Čt
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 7S
305CMKS Metro KK - sám česky Z 5 Z 5
305CM1A Mimořádné cvičení 1 - asistent česky Z 1 Z 1
305CM1P Mimořádné cvičení 1 - produkční česky Z 2 Z 2
305CM1S Mimořádné cvičení 1 - sám česky Z 3 Z 3
305CM2A Mimořádné cvičení 2 - asistent česky Z 1 Z 1
305CM2P Mimořádné cvičení 2 - produkční česky Z 4 Z 4
305CM2S Mimořádné cvičení 2 - sám česky Z 5 Z 5
305CM3A Mimořádné cvičení 3 - asistent česky Z 2 Z 2
305CM3P Mimořádné cvičení 3 - produkční česky Z 5 Z 5
305CM3S Mimořádné cvičení 3 - sám česky Z 7 Z 7
305DN Nepřímé daně česky Čt
19:00–20:35
Učebna KP 330
ZK 2 2T
305OVFD1 Obchodní vztahy ve filmové distribuci 1 česky ZK 3 2T
305PP Pedagogická praxe KP česky Z 5 20S Z 5 20S
305PET Podnikatelská etika česky Z 2 12S
305PKM1 Podnikání v komerčních médiích 1 česky Z 2 2T
305PKM2 Podnikání v komerčních médiích 2 česky St
09:50–12:15
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 24S
305PON Poněšice česky Z 1 Z 1
305POP Praktika oboru produkce česky Z 1 8S
305POJI1 Problematika pojištění ve filmu 1 česky ZK 2 14S
305POJI2 Problematika pojištění ve filmu 2 česky Z 2 14S
305PDR Producentská dramaturgie česky Z 2 18S
305PDR2 Producentská dramaturgie 2 česky viz detail ZK 2 14S
305PHT Producentství v hrané tvorbě česky Čt
09:50–11:25
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 2 14S
305PVH Produkce v Hollywoodu anglicky Z 4 12S
305PEZ Produkce virtuální tvorby česky Z 2 2T
305PO Programování a obchod česky ZK 3 2T
305PROA Proměny audiovize v éře digitální mediamorfózy česky ZK 3 1T
305PFK Právní a finanční aspekty koprodukce česky 09:00–12:15
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 12S
305PR1 Právo 1 česky ZK 3 2T
305PR2 Právo 2 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 24S
305PR3 Právo 3 česky ZK 3 2T ZK 3 2T
305PUBR1 Public Relations 1 česky Z 2 24S
305PUBR2 Public Relations 2 česky Út
17:20–18:55
Z 2 28S
305DP Přímé daně česky ZK 2 2T
305PTZ1 Příprava teoretické závěrečné práce + teze 1 česky Z 1 13S
305PTZ3 Příprava teoretické závěrečné práce + teze 3 česky Z 1 13S
305SKMP1 Seminář k Magisterskému projektu 1 česky Z 2 13S
305SKMP2 Seminář k Magisterskému projektu 2 česky St
14:00–14:45
Místnost pedagogů KP
Z 2 14S
305SMGP3 Seminář k Magisterskému projektu 3 česky Z 2 13S
305SMGP4 Seminář k Magisterskému projektu 4 česky Út
14:50–15:35
Místnost pedagogů KP
Z 1 13S
305TBM1 Seminář k tématům bakalářské práce a magisterskému projektu 1 česky Z 1 13S
305TBM2 Seminář k tématům bakalářské práce a magisterskému projektu 2 česky Út
13:10–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 1 14S
305SSK Seminář střihové skladby česky Z 2 12S
305CSKA Sen KK - asistent česky Z 1 Z 1
305CSKP Sen KK - produkční česky Z 2 Z 2
305CSKS Sen KK - sám česky Z 3 Z 3
305SR Showrunners anglicky, česky Po
17:20–18:55
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 14S
305TZ Technologické základy česky Z 1 10S
305TVP1 Televize: výroba a postprodukce, struktura, organizace a řízení výroby v ČT 1 česky St
15:40–17:15
Učebna KP 330
Z 2 2T
305TVP2 Televize: výroba a postprodukce, struktura, organizace a řízení výroby v ČT 2 česky Z 2 2T
305TVP3 Televize: výroba a postprodukce, struktura, organizace a řízení výroby v ČT 2 česky Út
18:10–19:45
Učebna KP 330
ZK 3 2T
305CTVA Televizní film KR 2. ročníku - asistent česky Z 2 Z 2
305CTVP Televizní film KR 2. ročníku - produkční česky Z 5 Z 5
305CTVS Televizní film KR 2. ročníku - sám česky Z 7 Z 7
305TST1 Televizní seminář a trendy televizních formátů 1 česky ZK 3 2T
305TST2 Televizní seminář a trendy televizních formátů 2
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
305TVS Televizní stáž česky Z 5 2T Z 5 2T
305CVEA Velká etuda KR 1. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CVEP Velká etuda KR 1. ročníku - produkční česky Z 2 Z 2
305CVESX Velká etuda KR 1. ročníku - sám česky Z 4 Z 4
305CVDA Videodokument KR 2. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CVDPX Videodokument KR 2. ročníku - produkční česky Z 3 Z 3
305CVDS Videodokument KR 2. ročníku - sám česky Z 3 Z 3
305MVAM Využití archivních materiálů ve filmech česky
305VROT Vznik a reflexe odborného textu česky Z 2 2T
305SAT1 Šíření audiovizuální tvorby 1 česky Út
16:30–18:05
Místnost pedagogů KP
Z 2 2T
305SAT2 Šíření audiovizuální tvorby 2 česky ZK 3 24S