Tisk

Katedra produkce

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
305ART ARTE anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305AMA ASAF Masters anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CAFA Absolventský film KAT, KDT, KSS česky Z 9 0S Z 9 0S
305CAFR Absolventský film KR česky Z 12 0S Z 12 0S
305AD Alternativní distribuce česky Z 2 2PT
305AIV1 Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 1 česky St
15:40–18:05
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 12S
305AIV2 Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 2 česky ZK 3 14S
305CAAD Anidok 2. ročníku KAT česky Z 4 0S Z 4 0S
305AF Anifilm anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CAH Animace a herec 4. ročníku KAT česky Z 5 0S Z 5 0S
305ATAV Animovaná tvorba v kontextu současné audiovizuální produkce česky St
15:40–18:05
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 12SS
305APC Asistence na praktických cvičeních česky Z 1 24S
305CAP2 Asistent produkce česky Z 2 0S Z 2 0S
305CAP1 Asistent produkce - výpomoc česky Z 1 0S Z 1 0S
305CAP3 Asistent produkce - zástupce česky Z 3 0S Z 3 0S
305CAD Asistent režie česky Z 2 0S Z 2 0S
305CA Ateliérovka 3. ročníku KR česky Z 4 0S Z 4 0S
305AVPR1 Audiovizuální producentství 1 česky Út
11:30–13:05
Místnost pedagogů KP
Z 2 2PT
305AVPR2 Audiovizuální producentství 2 česky ZK 3 2PT
305CAR Autorská reportáž 1. ročníku KDT česky Z 3 0S Z 3 0S
305APR1 Autorské právo 1 česky Út
16:30–18:05
Učebna KP 330
Z 1 2T
305APR2 Autorské právo 2 česky ZK 3 2T
305CAP Autorský portrét 2. ročníku KDT česky Z 4 0S Z 4 0S
305CAVF Autorský videofilm 4. ročníku KDT česky Z 4 0S Z 4 0S
305CBFA Bakalářský film KAT, KDT, KSS česky Z 7 0S Z 7 0S
305CBFR Bakalářský film KR česky Z 8 0S Z 8 0S
305CBE Barevná etuda 35mm 5. ročníku KK česky Z 7 0S Z 7 0S
305CIN Cinergy anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305DUC1 Daně a účetnictví 1 česky ZK 3 2T
305DUC2 Daně a účetnictví 2 česky St
17:20–18:55
Učebna KP 330
ZK 3 2T
305CDI Documentary 2. ročníku CDM anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S
305DR1 Dílna 1. ročníku 1 česky Út
14:50–16:25
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2DT
305DR2 Dílna 1. ročníku 2 česky Z 2 2DT
305DN1 Dílna produkce 1 česky viz detail Z 3 3DT
305DN2 Dílna produkce 2 česky Z 3 3DT
305DN3 Dílna produkce 3 česky viz detail Z 3 3DT
305DN4 Dílna produkce 4 česky Z 3 3DT
305EAP1 Ekonomické aplikace 1 česky Út
09:00–10:35
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 2 2T
305EAP2 Ekonomické aplikace 2 česky ZK 2 2T
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 330
ZK 2 2T
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie česky ZK 2 2T
305EUF Evropské filmové fondy česky Z 1 14PS
305FVK FAMU v kině česky Z 5 Z 5
305FF FAMUFEST česky Út
15:40–18:05
Učebna KP 330
Z 2 18S
305FF2 FAMUFEST - asistence česky Z 2 0S Z 2 0S
305FFVEP FAMUFEST - vedoucí produkce česky Z 9 Z 9
305FF1 FAMUFEST - výpomoc česky Z 1 0S Z 1 0S
305FF5 FAMUFEST - zástupce česky Z 5 0S Z 5 0S
305FFREF FAMUFEST - ředitel/ka festivalu česky Z 10 Z 10
305FEF FEBIOFEST anglicky, česky Z 1 5S
305FST Festivalové strategie česky St
14:50–16:25
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2ST
305FIO Film Industry - ostatní anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Út
13:10–14:45
Místnost pedagogů KP
Z 1 12S
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2 česky Z 1 14S
305FPR1 Filmová produkce 1 česky Po
12:20–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 2 2T
305FPR2 Filmová produkce 2 česky Z 2 2T
305FPR3 Filmová produkce 3 česky Út
09:00–10:35
Učebna KP 330
ZK 3 2T
305FPR4 Filmová produkce 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
305FPR5 Filmová produkce 5 česky ZK 3 2T
305FIMA1 Filmový marketing 1 česky Út
09:50–11:25
Místnost pedagogů KP
Z 2 2ST
305FIMA2 Filmový marketing 2 česky ZK 3 2ST
305VFM Filmový masterclass anglicky, česky Út
19:00–20:35
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 36S
305FP Finále Plzeň anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305FVPK1 Fondy a veřejná podpora kinematografie 1 česky St
15:40–17:15
Učebna KP 330
Z 1 2T
305FVPK2 Fondy a veřejná podpora kinematografie 2 česky ZK 2 2T
305CGP Graduation Project 3. ročníku CDM anglicky, česky Z 6 0S Z 6 0S
305MGF Green filming v praxi česky 10:00–13:00
Z 1 3S
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů česky Po
16:30–18:05
Učebna KP 330
Z 1 2PT
305CHF Hraný film 2. ročníku KR česky Z 5 0S Z 5 0S
305MHB Hudební banka a její využití ve filmové praxi česky 10:00–13:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 2S
305JS Jeden svět anglicky, česky Z 1 6S
305JIH Jihlava anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305KV KVIFF anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305KZK1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 1 1S
305KZK2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 1 1S
305KZK3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 1 1S
305CKF Krátký film 4. ročníku KR česky Z 5 0S Z 5 0S
305LFS Letní filmová škola Uherské Hradiště anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305MIPO MIDPOINT anglicky, česky Z 1 8S Z 1 8S
305MVS1 Manažer v informační společnosti 1 česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 2PT
305MVS2 Manažer v informační společnosti 2 česky ZK 3 2PT
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky Út
11:30–13:05
Učebna KP 330
ZK 3 2PT
305MM1 Mediální management 1 česky Z 2 12PS
305MM2 Mediální management 2 česky St
09:50–13:05
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 14PS
305MEP Mediální právo česky ZK 2 8S
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře česky ZK 2 7S
305CM Metro 16mm 2. ročníku KK česky Z 3 0S Z 3 0S
305MEPA Mezipatra anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CMP Můj pohled na skutečnost 1. ročníku KDT česky Z 2 0S Z 2 0S
305DN Nepřímé daně česky ZK 2 2T
305OVFD Obchodní vztahy ve filmové distribuci česky Út
16:30–18:05
Místnost pedagogů KP
ZK 3 2PT
305P1 Pitching 1 - KP anglicky Po
13:10–15:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 2SO
305P2 Pitching 2 - KP anglicky Z 2 2SO
305PVKM Podnikání v komerčních médiích česky ZK 3 14PS
305CPR Pomocný režisér česky Z 3 0S Z 3 0S
305PTP Postupy a technologie obrazové postprodukce česky Po
13:10–15:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 2T
305POP Praktika oboru produkce česky Z 1 8S
305PXP Praxe pedagogická česky Z 1 25P Z 1 25P
305PXPMA Praxe pedagogická MA česky Z 3 50P Z 3 50P
305PXTV Praxe televizní česky Z 4 80P Z 4 80P
305PXAV Praxe v audiovizi anglicky, česky Z 5 100P Z 5 100P
305PPVF Problematika pojištění ve filmu česky St
15:40–18:05
Místnost pedagogů KP
ZK 2 12S
305PRDR Producentská dramaturgie česky Z 1 2T
305PDD Producentská dramaturgie audiovizuálního díla česky Z 1 14S
305PD1 Producentská dílna 1 česky viz detail Z 3 3DT
305PD2 Producentská dílna 2 česky Z 3 3DT
305PD3 Producentská dílna 3 česky viz detail Z 3 3DT
305PD4 Producentská dílna 4 česky Z 3 3DT
305PHDT1 Producentství v hrané a dokumentární tvorbě 1 česky Po
12:20–13:55
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 2ST
305PHDT2 Producentství v hrané a dokumentární tvorbě 2 česky Z 2 2ST
305PX1 Producentství v praxi 1 česky Út
09:50–11:25
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2ST
305PX2 Producentství v praxi 2 česky ZK 3 2ST
305PLO Programování, licencování a obchod AVD česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 2PT
305PFA Právní a finanční aspekty koprodukce česky viz detail Z 1 12PS
305PR1 Právo 1 česky Út
10:40–12:15
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T
305PR2 Právo 2 česky ZK 3 2T
305PR3 Právo 3 česky ZK 3 2T
305PR4 Právo 4 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T
305PURE Public Relations česky Út
18:10–19:45
Z 1 2PT
305DP Přímé daně česky St
19:00–20:35
Učebna KP 330
ZK 2 2T
305PDPR1 Příprava diplomové práce 1 - teze česky Z 2 14SS
305PDPR2 Příprava diplomové práce 2 česky Po
12:20–13:55
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 12SS
305BP Příprava teoretické bakalářské práce česky Po
12:20–13:55
Učebna KP 330
Z 2 12S
305PMP Původní magisterský projekt
 
česky Z 10 Z 10 Předmět není vypsán
305CRCE Rainbow/Color Etude 2. ročníku CINKK anglicky, česky Z 3 0S Z 3 0S
305RNOP Rozmluvy na (o) produkci česky viz detail Z 1 6S
305MSF SCOROFILM - Konference na téma filmové hudby česky viz detail Z 1 12S
305MGP1 Seminář k magisterskému projektu 1 česky St
14:00–14:45
Místnost pedagogů KP
Z 2 12SS
305MGP2 Seminář k magisterskému projektu 2 česky Z 2 14SS
305MGP3 Seminář k magisterskému projektu 3 česky St
13:10–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 2 12SS
305MGP4 Seminář k magisterskému projektu 4 česky Z 2 14SS
305CS Sen 16mm 3. ročníku KK česky Z 3 0S Z 3 0S
305SK Serial Killer anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CSE Seznámení 16mm 1. ročníku KK česky Z 2 0S Z 2 0S
305CSF Short Fiction 2. ročníku CDM anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S
305SHR Showrunners anglicky, česky Po
17:20–18:55
Učebna 3 (FAMU)
Z 1 2T
305SD Spolupráce s distributorem audiovizuálního díla česky Z 2 14PS
305CTV TV experiment 2. ročníku KDT česky Z 3 0S Z 3 0S
305TVS1 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1 česky Z 1 2T
305TVS2 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 2 česky Út
18:10–19:45
Učebna KP 330
Z 1 2T
305TVS3 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 3 česky ZK 3 2T
305CT Triangle 1. ročníku CDM anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S
305CVE Velká hraná etuda 1. ročníku KR česky Z 3 0S Z 3 0S
305CVD Videodokument 2. ročníku KR česky Z 3 0S Z 3 0S
305CVM Výběrový modul 2. ročníku KSD česky Z 5 0S Z 5 0S
305VD Vývoj a distribuce krátkého filmu česky Z 2 14PS
305VCF Vývoj celovečerního filmu
 
česky Z 1 12SS Předmět není vypsán
305VTF Vývoj televizních formátů česky Z 2 2PT
305ZFF Zlín Film Festival anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305MDHF Úvod do sebepéče aneb Jak vyzrát na stres pomocí základních relaxačních technik česky 09:00–13:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 5SS
305SAVT1 Šíření audiovizuální tvorby 1 česky Z 1 2T
305SAVT2 Šíření audiovizuální tvorby 2 česky Út
14:50–16:25
Místnost pedagogů KP
ZK 3 2T
305CSD Živý střih divadlo DAMU česky Z 2 0S Z 2 0S
305CSH Živý střih koncert HAMU česky Z 2 0S Z 2 0S