Tisk

Katedra produkce

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
305ART ARTE anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305AMA ASAF Masters anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305CAFA Absolventský film KAT, KDT, KSS česky Z 9 0S Z 9 0S Zapsat
305CAFR Absolventský film KR česky Z 12 0S Z 12 0S Zapsat
305AD Alternativní distribuce
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
305AIO1 Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 1 česky St
15:40–18:05
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 2T Zapsat
305AIO2 Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305CAAD Anidok 2. ročníku KAT česky Z 4 0S Z 4 0S Zapsat
305AF Anifilm anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305CAH Animace a herec 4. ročníku KAT česky Z 5 0S Z 5 0S Zapsat
305AT Animovaná tvorba v kontextu současné audiovizuální produkce
 
česky St
15:40–18:05
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 3PO Zapsat
305APC Asistence na praktických cvičeních
 
česky Z 1 24S Předmět není vypsán
305CAP2 Asistent produkce česky Z 2 0S Z 2 0S Zapsat
305CAP1 Asistent produkce - výpomoc česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305CAP3 Asistent produkce - zástupce česky Z 3 0S Z 3 0S Zapsat
305CAD Asistent režie česky Z 2 0S Z 2 0S Zapsat
305CA Ateliérovka 3. ročníku KR česky Z 4 0S Z 4 0S Zapsat
305AVP1 Audiovizuální producentství 1 česky Út
11:30–13:05
Místnost pedagogů KP
Z 1 2T Zapsat
305AVP2 Audiovizuální producentství 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305CAR Autorská reportáž 1. ročníku KDT česky Z 3 0S Z 3 0S Zapsat
305APR1 Autorské právo 1 česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 330
Z 1 2T Zapsat
305APR2 Autorské právo 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305CAP Autorský portrét 2. ročníku KDT česky Z 4 0S Z 4 0S Zapsat
305CAVF Autorský videofilm 4. ročníku KDT česky Z 4 0S Z 4 0S Zapsat
305CBFA Bakalářský film KAT, KDT, KSS česky Z 7 0S Z 7 0S Zapsat
305CBFR Bakalářský film KR česky Z 8 0S Z 8 0S Zapsat
305CBE Barevná etuda 35mm 5. ročníku KK česky Z 7 0S Z 7 0S Zapsat
305CIN Cinergy anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305DUC1 Daně a účetnictví 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305DUC2 Daně a účetnictví 2 česky St
17:20–18:55
Učebna KP 330
ZK 3 2T Zapsat
305CDI Documentary 2. ročníku CDM anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S Zapsat
305DPR Dramaturgie pro producenta
 
česky Z 2 12S Předmět není vypsán
305DR1 Dílna 1. ročníku 1 česky Út
14:50–16:25
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2DT Zapsat
305DR2 Dílna 1. ročníku 2
 
česky Z 2 2DT Předmět není vypsán
305DN1 Dílna produkce 1 česky viz detail Z 3 3DT Zapsat
305DN2 Dílna produkce 2
 
česky Z 3 3DT Předmět není vypsán
305DN3 Dílna produkce 3 česky viz detail Z 3 3DT Zapsat
305DN4 Dílna produkce 4
 
česky Z 3 3DT Předmět není vypsán
305EAP1 Ekonomické aplikace 1 česky Út
09:00–10:35
Učebna KP 330
ZK 2 2T Zapsat
305EAP2 Ekonomické aplikace 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 330
ZK 2 2T Zapsat
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305EUF Evropské filmové fondy
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305FF FAMUFEST česky viz detail Z 2 18S Zapsat
305FF2 FAMUFEST - asistence
 
česky Z 2 0S Z 2 0S Předmět není vypsán
305FFVEP FAMUFEST - vedoucí produkce
 
česky Z 9 Z 9 Předmět není vypsán
305FF1 FAMUFEST - výpomoc
 
česky Z 1 0S Z 1 0S Předmět není vypsán
305FF5 FAMUFEST - zástupce
 
česky Z 5 0S Z 5 0S Předmět není vypsán
305FFREF FAMUFEST - ředitel/ka festivalu
 
česky Z 10 Z 10 Předmět není vypsán
305FEF FEBIOFEST anglicky, česky Z 1 5S Zapsat
305FS Festivalové strategie česky St
14:50–16:25
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 2T Zapsat
305FIO Film Industry - ostatní
 
anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Út
13:10–14:45
Místnost pedagogů KP
Z 1 12S Zapsat
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
305FPR1 Filmová produkce 1 česky Po
12:20–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 2 2T Zapsat
305FPR2 Filmová produkce 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
305FPR3 Filmová produkce 3 česky St
14:50–16:25
Učebna KP 330
ZK 3 2T Zapsat
305FPR4 Filmová produkce 4
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
305FPR5 Filmová produkce 5
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305FMA1 Filmový marketing 1 česky Út
09:50–11:25
Místnost pedagogů KP
Z 2 2T Zapsat
305FMA2 Filmový marketing 2
 
česky Z 3 2T Předmět není vypsán
305FMC Filmový masterclass anglicky, česky viz detail Z 4 36S Zapsat
305VFM Filmový masterclass
 
anglicky, česky Z 2 36S Předmět není vypsán
305FP Finále Plzeň anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305FVPK1 Fondy a veřejná podpora kinematografie 1 česky Út
09:00–10:35
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 2T Zapsat
305FVPK2 Fondy a veřejná podpora kinematografie 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305CGP Graduation Project 3. ročníku CDM anglicky, česky Z 6 0S Z 6 0S Zapsat
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů česky Po
16:30–18:05
Učebna KP 330
Z 1 2T Zapsat
305CHF Hraný film 2. ročníku KR česky Z 5 0S Z 5 0S Zapsat
305JS Jeden svět anglicky, česky Z 1 6S Zapsat
305JIH Jihlava anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305KV KVIFF anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305KZK1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 1 1S Předmět není vypsán
305KZK2 Klauzurní zkouška 2
 
česky ZK 1 1S Předmět není vypsán
305KZK3 Klauzurní zkouška 3
 
česky ZK 1 1S Předmět není vypsán
305CKF Krátký film 4. ročníku KR česky Z 5 0S Z 5 0S Zapsat
305LFS Letní filmová škola Uherské Hradiště anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305CMAP Magisterský projekt česky Z 10 0S Z 10 0S Zapsat
305MVS1 Manažer v informační společnosti 1 česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 2T Zapsat
305MVS2 Manažer v informační společnosti 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky Út
11:30–13:05
Učebna KP 330
ZK 3 2T Zapsat
305MM1 Mediální management 1
 
česky Z 2 4PO Předmět není vypsán
305MM2 Mediální management 2 česky St
09:50–13:05
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 4PO Zapsat
305MEP Mediální právo
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
 
česky ZK 2 7S Předmět není vypsán
305CM Metro 16mm 2. ročníku KK česky Z 3 0S Z 3 0S Zapsat
305MEPA Mezipatra anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305CMP Můj pohled na skutečnost 1. ročníku KDT česky Z 2 0S Z 2 0S Zapsat
305DN Nepřímé daně
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305OVFD Obchodní vztahy ve filmové distribuci česky Út
16:30–18:05
Místnost pedagogů KP
ZK 3 2T Zapsat
305PRS PR Sessions
 
česky Z 1 16S Předmět není vypsán
305P1 Pitching 1 - KP anglicky, česky Po
13:10–15:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 2SO Zapsat
305P2 Pitching 2 - KP
 
anglicky, česky Z 2 2SO Předmět není vypsán
305PVKM Podnikání v komerčních médiích
 
česky ZK 3 4PO Předmět není vypsán
305CPR Pomocný režisér česky Z 3 0S Z 3 0S Zapsat
305PTP Postupy a technologie obrazové postprodukce česky Po
13:10–15:35
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 2T Zapsat
305POP Praktika oboru produkce česky
Z 1 8S Zapsat
305PXP Praxe pedagogická česky Z 1 25P Z 1 25P Zapsat
305PXPMA Praxe pedagogická MA
 
česky Z 3 20P Z 3 20P Předmět není vypsán
305PXTV Praxe televizní
 
česky Z 4 80P Z 4 80P Zapsat
305PXAV Praxe v audiovizi anglicky, česky Z 5 100P Z 5 100P Zapsat
305PPVF Problematika pojištění ve filmu česky St
15:40–18:05
Místnost pedagogů KP
ZK 2 12S Zapsat
305PRDR Producentská dramaturgie
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305PDD Producentská dramaturgie audiovizuálního díla
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
305PD1 Producentská dílna 1 česky viz detail Z 3 3DT Zapsat
305PD2 Producentská dílna 2
 
česky Z 3 3DT Předmět není vypsán
305PD3 Producentská dílna 3 česky viz detail Z 3 3DT Zapsat
305PD4 Producentská dílna 4
 
česky Z 3 3DT Předmět není vypsán
305PHT1 Producentství v hrané tvorbě 1 česky Po
12:20–13:55
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 2T Zapsat
305PHT2 Producentství v hrané tvorbě 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305PX1 Producentství v praxi 1 česky Út
09:50–11:25
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2T Zapsat
305PX2 Producentství v praxi 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305PEZ Produkce virtuální tvorby
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
305PO Programování a obchod česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 2T Zapsat
305PFA Právní a finanční aspekty koprodukce česky Út
16:30–18:55
Učebna 7 (FAMU)
Z 1 14S Zapsat
305PR1 Právo 1 česky Út
10:40–12:15
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T Zapsat
305PR2 Právo 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305PURE Public Relations česky Út
18:10–19:45
Místnost pedagogů KP
Z 1 2T Zapsat
305DP Přímé daně česky St
19:00–20:35
Učebna KP 330
ZK 2 2T Zapsat
305PDP1 Příprava diplomové práce 1 - teze
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
305PDP2 Příprava diplomové práce 2 česky Po
12:20–13:55
Učebna KP 330
Z 1 12S Zapsat
305BP Příprava teoretické bakalářské práce česky Po
12:20–13:55
Učebna KP 330
Z 2 12S Zapsat
305QTV Quality TV
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305CRCE Rainbow/Color Etude 2. ročníku CINKK anglicky, česky Z 3 0S Z 3 0S Zapsat
305MAP1 Seminář k magisterskému projektu 1 česky St
14:00–14:45
Místnost pedagogů KP
Z 1 12S Zapsat
305MAP2 Seminář k magisterskému projektu 2
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
305MAP3 Seminář k magisterskému projektu 3 česky St
13:10–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 1 12S Zapsat
305MAP4 Seminář k magisterskému projektu 4
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
305CS Sen 16mm 3. ročníku KK česky Z 3 0S Z 3 0S Zapsat
305SK Serial Killer anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305CSE Seznámení 16mm 1. ročníku KK česky Z 2 0S Z 2 0S Zapsat
305CSF Short Fiction 2. ročníku CDM anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S Zapsat
305SHR Showrunners anglicky, česky Po
17:20–18:55
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 2T Zapsat
305CTV TV experiment 2. ročníku KDT česky Z 3 0S Z 3 0S Zapsat
305TVS1 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305TVS2 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 2 česky Út
18:10–19:45
Učebna KP 330
Z 1 2T Zapsat
305TVS3 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 3
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305CT Triangle 1. ročníku CDM anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S Zapsat
305CVE Velká hraná etuda 1. ročníku KR česky Z 3 0S Z 3 0S Zapsat
305CVD Videodokument 2. ročníku KR česky Z 3 0S Z 3 0S Zapsat
305CVM Výběrový modul 2. ročníku KSD česky Z 5 0S Z 5 0S Zapsat
305VDS Vývoj a distribuce krátkého filmu
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305VCF1 Vývoj celovečerního filmu 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305VCF2 Vývoj celovečerního filmu 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305VCF3 Vývoj celovečerního filmu 3
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305VCF4 Vývoj celovečerního filmu 4
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305VTV Vývoj televizních formátů
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305ZFF Zlín Film Festival anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Zapsat
305SAVT1 Šíření audiovizuální tvorby 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305SAVT2 Šíření audiovizuální tvorby 2 česky Út
14:50–16:25
Místnost pedagogů KP
ZK 3 2T Zapsat
305CSD Živý střih divadlo DAMU česky Z 2 0S Z 2 0S Zapsat
305CSH Živý střih koncert HAMU česky Z 2 0S Z 2 0S Zapsat