Tisk

Katedra produkce

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
305MAW ARTE Workshop anglicky Z 1 2/S
305MASAF ASAF Masters anglicky, česky Z 1 2/S
305CAIA Absolventský film FI - asistent česky Z 2 Z 2
305CAIP Absolventský film FI - produkční česky Z 6 Z 6
305CAIS Absolventský film FI - sám česky Z 8 Z 8
305CAAP Absolventský film KAT - produkční česky Z 6 Z 6
305CAAA Absolventský film KAT - sám česky Z 8 Z 8
305CADP Absolventský film KDT - produkční česky Z 6 Z 6
305CADS Absolventský film KDT - sám česky Z 8 Z 8
305CABP Absolventský film KR - produkční česky Z 9 Z 9
305CABS Absolventský film KR - sám česky Z 11 Z 11
305CABA Absolventský film KR / KAT - asistent česky Z 2 Z 2
305CADA Absolventský film KR / KAT - asistent česky Z 2 Z 2
305AD Alternativní distribuce
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
305CANA Animace a herec KAT 4. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CANP Animace a herec KAT 4. ročníku - produkční česky Z 4 Z 4
305CANS Animace a herec KAT 4. ročníku - sám česky Z 5 Z 5
305CASIS Asistence FI - sám česky Z 2 Z 2
305APC Asistence na praktických cvičeních
 
česky Z 1 24/S Předmět není vypsán
305AP1 Autorské právo 1 česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 2/T
305AP2 Autorské právo 2
 
česky ZK 3 20/S Předmět není vypsán
305CAPA Autorský portrét KDT 2. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CAPP Autorský portrét KDT 2. ročníku - produkční česky Z 4 Z 4
305CAPS Autorský portrét KDT 2. ročníku - sám česky Z 5 Z 5
305CASA Autorský projekt KSS - asistent česky Z 1 Z 1
305CASP Autorský projekt KSS - produkční česky Z 3 Z 3
305CASS Autorský projekt KSS - sám česky Z 4 Z 4
305CAVA Autorský videofilm KDT 4. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CAVP Autorský videofilm KDT 4. ročníku - produkční česky Z 3 Z 3
305CAVS Autorský videofilm KDT 4. ročníku - sám česky Z 4 Z 4
305CBBA Bakalářský film KAT - asistent česky Z 1 Z 1
305CBBP Bakalářský film KAT - produkční česky Z 4 Z 4
305CBBS Bakalářský film KAT - sám česky Z 5 Z 5
305CBDA Bakalářský film KDT - asistent česky Z 1 Z 1
305CBDP Bakalářský film KDT - produkční česky Z 5 Z 5
305CBDS Bakalářský film KDT - sám česky Z 6 Z 6
305CBAA Bakalářský film KR - asistent česky Z 2 Z 2
305CBAP Bakalářský film KR - produkční česky Z 5 Z 5
305CBAS Bakalářský film KR - sám česky Z 7 Z 7
305CBSA Bakalářský film KSS - asistent česky Z 1 Z 1
305CBSP Bakalářský film KSS - produkční česky Z 4 Z 4
305CBSS Bakalářský film KSS - sám česky Z 5 Z 5
305CEKA Barevná etuda KK - asistent česky Z 2 Z 2
305CEKP Barevná etuda KK - produkční česky Z 5 Z 5
305CEKS Barevná etuda KK - sám česky Z 7 Z 7
305CCIS Camera Exercise - sám česky Z 3 Z 3
305DAU1 Daně a účetnictví 1 česky ZK 2 2/T
305DAU2 Daně a účetnictví 2 česky Čt
17:20–18:55
Učebna KP 330
ZK 2 2/T
305DW1 Digitální workflow pro produkci 1 česky Po
16:30–18:05
Učebna 3 (FAMU)
ZK 2
305MGP Dokončený Magisterský projekt
 
česky ZK 10 Předmět není vypsán
305DPR Dramaturgie pro producenta
 
česky Z 2 13/S Předmět není vypsán
305DIL1 Dílny 1 česky Út
14:50–16:25
Místnost pedagogů KP
Z 2 6/S
305DIL10 Dílny 10
 
česky Z 3 3/T Předmět není vypsán
305DIL2 Dílny 2
 
česky Z 3 3/T Předmět není vypsán
305DILN3 Dílny 3 česky viz detail Z 3 3/T
305DIL4 Dílny 4
 
česky Z 3 3/T Předmět není vypsán
305DILN5 Dílny 5 česky viz detail Z 3 3/T
305DIL6 Dílny 6
 
česky Z 3 3/T Předmět není vypsán
305DIL7 Dílny 7 česky viz detail Z 3 3/T
305DIL8 Dílny 8
 
česky Z 3 3/T Předmět není vypsán
305DIL9 Dílny 9 česky viz detail Z 3 3/T
305EA1 Ekonomické aplikace 1 česky Út
09:00–10:35
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 24/S
305EA2 Ekonomické aplikace 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie
 
česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Út
18:10–19:45
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 16/S
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2
 
česky Z 1 16/S Předmět není vypsán
305FTS3 Filmová a televizní scénografie 3 česky Z 1 16/S
305CFBA Filmová báseň KDT 3. ročník - asistent česky Z 1 Z 1
305CFBP Filmová báseň KDT 3. ročník - produkční česky Z 3 Z 3
305CFBS Filmová báseň KDT 3. ročník - sám česky Z 4 Z 4
305FIPR1 Filmová produkce 1 česky Po
14:00–15:35
Místnost pedagogů KP
Z 2 1/T
305FIPR2 Filmová produkce 2
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
305FIPR3 Filmová produkce 3 česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 330
ZK 3 2/T
305FIPR4 Filmová produkce 4 česky viz detail ZK 2 1/T
305FM1 Filmový marketing 1 česky Čt
12:20–13:55
Učebna KP 330
Z 2 2/T
305FM2 Filmový marketing 2
 
česky Z 2 14/S Předmět není vypsán
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů
 
česky Z 1 24/S Předmět není vypsán
305HSTZ2 Historie a současnost televizních žánrů 2
 
česky Z 1 24/S Předmět není vypsán
305CHEP Hraná etuda v ateliéru KDT 2. ročníku - produkční česky Z 2 Z 2
305CHEA Hraná etuda v ateliéru KDT 2. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CHES Hraná etuda v ateliéru KDT 2. ročníku - sám česky Z 3 Z 3
305MJI Jihlava Industry Modul anglicky, česky Z 2 6/S
305KZ1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
305KZ2 Klauzurní zkouška 2
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
305KZ3 Klauzurní zkouška 3
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
305KD1 Konzultační dílna KP 1 česky Z 1 9/S
305KD2 Konzultační dílna KP 2
 
česky Z 1 9/S Předmět není vypsán
305MKTP1 Kultovní TV pořady: proměny estetiky, dramaturgie a diváckých komunit 1
 
česky Z 2 8/S Předmět není vypsán
305MKTP3 Kultovní TV pořady: proměny estetiky, dramaturgie a diváckých komunit 3
 
česky Z 2 8/S Předmět není vypsán
305CLKS Letopis KK - sám
 
česky Z 5 Z 5 Předmět není vypsán
305CMEA Malá etuda KR 1. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CMEPX Malá etuda KR 1. ročníku - produkční česky Z 1 Z 1
305CMESX Malá etuda KR 1. ročníku - sám česky Z 2 Z 2
305MIS1 Manažer v informační společnosti 1 česky Út
15:15–16:25
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 2/T
305MIS2 Manažer v informační společnosti 2
 
česky ZK 3 24/S Předmět není vypsán
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky Čt
14:00–15:35
Učebna KP 330
ZK 3 2/T
305PD Mediální management
 
česky ZK 3 24/S Předmět není vypsán
305MEP1 Mediální právo 1
 
česky ZK 2 12/S Předmět není vypsán
305MEP2 Mediální právo 2
 
česky ZK 2 12/S Předmět není vypsán
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
 
česky ZK 2 7/S Předmět není vypsán
305CMKS Metro KK - sám česky Z 5 Z 5
305CM1A Mimořádné cvičení 1 - asistent česky Z 1 Z 1
305CM1P Mimořádné cvičení 1 - produkční česky Z 2 Z 2
305CM1S Mimořádné cvičení 1 - sám česky Z 3 Z 3
305CM2A Mimořádné cvičení 2 - asistent česky Z 1 Z 1
305CM2P Mimořádné cvičení 2 - produkční česky Z 4 Z 4
305CM2S Mimořádné cvičení 2 - sám česky Z 5 Z 5
305CM3A Mimořádné cvičení 3 - asistent česky Z 2 Z 2
305CM3P Mimořádné cvičení 3 - produkční česky Z 5 Z 5
305CM3S Mimořádné cvičení 3 - sám česky Z 7 Z 7
305DN Nepřímé daně česky ZK 2 2/T
305MNP Nezávislý producent a současná evropská tvorba
 
anglicky Z 2 1/D Předmět není vypsán
305MOA1 Obchodní angličtina pro produkci 1
 
anglicky Z 2 1/D Z 2 1/D Předmět není vypsán
305MOA2 Obchodní angličtina pro produkci 2
 
anglicky Z 2 1/D Z 2 1/D Předmět není vypsán
305OVFD1 Obchodní vztahy ve filmové distribuci 1 česky Út
18:10–19:45
Místnost pedagogů KP
ZK 3 2/T
305OVFD2 Obchodní vztahy ve filmové distribuci 2
 
česky Z 2 14/S Předmět není vypsán
305MPDKF Panelová diskuse o krátkých filmech
 
česky Z 2 1/D Předmět není vypsán
305PP Pedagogická praxe KP česky Z 5 20/S Z 5 20/S
305PET Podnikatelská etika česky St
09:50–12:15
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 12/S
305PKM1 Podnikání v komerčních médiích 1 česky St
09:50–13:05
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 2/T
305PKM2 Podnikání v komerčních médiích 2
 
česky ZK 3 24/S Předmět není vypsán
305POP Praktika oboru produkce česky viz detail Z 1 8/S
305POJI1 Problematika pojištění ve filmu 1 česky Po
16:30–18:05
Učebna KP 330
ZK 2 14/S
305POJI2 Problematika pojištění ve filmu 2 česky Po
16:30–18:05
Učebna KP 330
Z 2 14/S
305PDR Producentská dramaturgie česky viz detail Z 2 12/S
305MPRE Produkce reklamy
 
česky Z 1 8/S Předmět není vypsán
305PVH Produkce v Hollywoodu anglicky Út
19:00–20:35
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 4 12/S
305PEZ Produkce virtuální tvorby česky Čt
15:40–17:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2/T
305PPVTP Produkční praxe ve výrobě televizních pořadů
 
česky Z 1 3/D Předmět není vypsán
305PO Programování a obchod česky Út
13:10–14:45
Učebna 5 (FAMU)
ZK 3 2/T
305PROA Proměny audiovize v éře digitální mediamorfózy česky St
17:20–18:05
Učebna KP 330
ZK 3 1/T
305PFK Právní a finanční aspekty koprodukce
 
česky Z 2 12/S Předmět není vypsán
305PR1 Právo 1 česky Út
10:40–12:15
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2/T
305PR2 Právo 2
 
česky ZK 3 24/S Předmět není vypsán
305PR3 Právo 3 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2/T
305PUBR1 Public Relations 1 česky viz detail Z 2 24/S
305PUBR2 Public Relations 2
 
česky Z 2 24/S Předmět není vypsán
305DP Přímé daně česky Čt
19:00–20:35
Učebna KP 330
ZK 2 2/T
305PTZ1 Příprava teoretické závěrečné práce + teze 1 česky Út
12:20–13:05
Místnost pedagogů KP
Z 1 13/S
305PTZ2 Příprava teoretické závěrečné práce + teze 2
 
česky Z 1 13/S Předmět není vypsán
305PTZ3 Příprava teoretické závěrečné práce + teze 3 česky Út
12:20–13:05
Místnost pedagogů KP
Z 1 13/S
305MQTV Quality TV
 
anglicky Z 2 Předmět není vypsán
305MRZP Reklamní a zakázková produkce
 
česky Z 1 6/S Předmět není vypsán
305ROPRO Rozmluvy na(o) produkci česky St
17:20–18:05
Učebna KP 330
Z 1 1/T Z 1 1/T
305SKMP1 Seminář k Magisterskému projektu 1 česky St
13:10–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 2 13/S
305SKMP2 Seminář k Magisterskému projektu 2
 
česky Z 2 13/S Předmět není vypsán
305SMGP3 Seminář k Magisterskému projektu 3 česky St
14:00–14:45
Místnost pedagogů KP
Z 2 13/S
305SMGP4 Seminář k Magisterskému projektu 4
 
česky Z 1 13/S Předmět není vypsán
305TBM1 Seminář k tématům bakalářské práce a magisterskému projektu 1 česky Út
13:10–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 1 13/S
305TBM2 Seminář k tématům bakalářské práce a magisterskému projektu 2
 
česky Z 1 13/S Předmět není vypsán
305SSK Seminář střihové skladby česky Po
17:20–18:55
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 2 12/S
305CSKA Sen KK - asistent česky Z 1 Z 1
305CSKP Sen KK - produkční česky Z 2 Z 2
305CSKS Sen KK - sám česky Z 3 Z 3
305MSP Simon Perry 1984 - The Film of the Book of the Year anglicky viz detail
305SPKI Systémy podpory kinematografie
 
česky Z 1 10/S Předmět není vypsán
305TZ Technologické základy česky Út
12:20–13:55
Učebna KP 330
Z 1 10/S
305TVP1 Televize: výroba a postprodukce, struktura, organizace a řízení výroby v ČT 1
 
česky Z 2 16/S Předmět není vypsán
305TVP2 Televize: výroba a postprodukce, struktura, organizace a řízení výroby v ČT 2 česky Út
18:10–19:45
Učebna KP 330
Z 2 2/T
305TVP3 Televize: výroba a postprodukce, struktura, organizace a řízení výroby v ČT 2
 
česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
305CTVA Televizní film KR 2. ročníku - asistent česky Z 2 Z 2
305CTVP Televizní film KR 2. ročníku - produkční česky Z 5 Z 5
305CTVS Televizní film KR 2. ročníku - sám česky Z 7 Z 7
305TST1 Televizní seminář a trendy televizních formátů 1 česky Út
16:30–18:05
Místnost pedagogů KP
ZK 3 2/T
305TST2 Televizní seminář a trendy televizních formátů 2
 
česky ZK 3 10/S Předmět není vypsán
305TVS Televizní stáž česky Z 5 2/T Z 5 2/T
305CTIA The Triangle - asistent česky Z 1 Z 1
305CTIP The Triangle - produkční česky Z 3 Z 3
305CTIS The Triangle - sám česky Z 4 Z 4
305CVEA Velká etuda KR 1. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CVEP Velká etuda KR 1. ročníku - produkční česky Z 2 Z 2
305CVESX Velká etuda KR 1. ročníku - sám česky Z 4 Z 4
305CVDA Videodokument KR 2. ročníku - asistent česky Z 1 Z 1
305CVDPX Videodokument KR 2. ročníku - produkční česky Z 3 Z 3
305CVDS Videodokument KR 2. ročníku - sám česky Z 3 Z 3
305SAT1 Šíření audiovizuální tvorby 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
305SAT2 Šíření audiovizuální tvorby 2 česky Út
16:30–18:05
Učebna KP 330
ZK 3 24/S
305SATD2 Šíření audiovizuální tvorby a současná distribuce 2
 
česky Z 2 14/S Předmět není vypsán
305MYT Život originálního obsahu na YouTube
 
anglicky, česky Z 1 5//H Předmět není vypsán
305ZSF Živý střih FAMUFEST česky Z 2 Z 2