Tisk

Katedra produkce

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
305ART ARTE anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305AMA ASAF Masters anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CAFA Absolventský film KAT, KDT, KSS česky Z 9 Z 9
305CAFR Absolventský film KR česky Z 12 Z 12
305AD Alternativní distribuce
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
305AIO1 Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 1 česky St
15:40–18:05
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 2T
305AIO2 Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305CAAD Anidok 2. ročníku KAT česky Z 4 Z 4
305AF Anifilm anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CAH Animace a herec 4. ročníku KAT česky Z 5 0S Z 5 0S
305APC Asistence na praktických cvičeních
 
česky Z 1 24S Předmět není vypsán
305CAP2 Asistent produkce anglicky, česky Z 2 0S Z 2 0S
305CAP1 Asistent produkce - výpomoc anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CAP3 Asistent produkce - zástupce anglicky, česky Z 3 0S Z 3 0S
305CAD Asistent režie
 
anglicky, česky Z 2 0S Z 2 0S Předmět není vypsán
305CA Ateliérovka 3. ročníku KR česky Z 4 0S Z 4 0S
305AVP1 Audiovizuální producentství 1 česky Út
09:50–11:25
Místnost pedagogů KP
Z 1 2T
305AVP2 Audiovizuální producentství 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305CAR Autorská reportáž 1. ročníku KDT česky Z 3 0S Z 3 0S
305APR1 Autorské právo 1 česky Po
12:20–13:55
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 2T
305APR2 Autorské právo 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305CAP Autorský portrét 2. ročníku KDT česky Z 4 0S Z 4 0S
305CAVF Autorský videofilm 4. ročníku KDT česky Z 4 0S Z 4 0S
305CBFA Bakalářský film KAT, KDT, KSS česky Z 7 Z 7
305CBFR Bakalářský film KR česky Z 8 Z 8
305CBE Barevná etuda 35mm 5. ročníku KK česky Z 7 0S Z 7 0S
305CIN Cinergy anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305DUC1 Daně a účetnictví 1
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305DUC2 Daně a účetnictví 2 česky St
17:20–18:55
Učebna KP 330
ZK 3 2T
305CDI Documentary 2. ročníku CDM anglicky Z 4 0S Z 4 0S
305DPR Dramaturgie pro producenta česky St
11:30–12:15
Místnost pedagogů KP
Z 2 12S
305DR1 Dílna 1. ročníku 1 česky Út
14:50–16:25
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2DT
305DR2 Dílna 1. ročníku 2
 
česky Z 2 2DT Předmět není vypsán
305DN1 Dílna produkce 1 česky viz detail Z 3 3DT
305DN2 Dílna produkce 2
 
česky Z 3 3DT Předmět není vypsán
305DN3 Dílna produkce 3 česky viz detail Z 3 3DT
305DN4 Dílna produkce 4
 
česky Z 3 3DT Předmět není vypsán
305EAP1 Ekonomické aplikace 1 česky Út
09:00–10:35
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 2 2T
305EAP2 Ekonomické aplikace 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305EK1 Ekonomie 1 Mikroekonomie
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305EK2 Ekonomie 2 Makroekonomie
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305EFF Evropské filmové fondy
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
305FF FAMUFEST anglicky, česky viz detail Z 2 18S
305FF2 FAMUFEST - asistence
 
anglicky, česky Z 2 0S Z 2 0S Předmět není vypsán
305FFVEP FAMUFEST - vedoucí produkce
 
česky Z 9 Z 9 Předmět není vypsán
305FF1 FAMUFEST - výpomoc
 
anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S Předmět není vypsán
305FF5 FAMUFEST - zástupce
 
anglicky, česky Z 5 0S Z 5 0S Předmět není vypsán
305FFREF FAMUFEST - ředitel/ka festivalu
 
česky Z 10 Z 10 Předmět není vypsán
305MTW FAMUFEST Meets the World anglicky viz detail Z 1 5S
305FEF FEBIOFEST anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305FTS1 Filmová a televizní scénografie 1 česky Út
12:20–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 1 12S
305FTS2 Filmová a televizní scénografie 2
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
305FPR1 Filmová produkce 1 česky Po
12:20–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 2 2T
305FPR2 Filmová produkce 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
305FPR3 Filmová produkce 3 česky St
14:50–16:25
Učebna KP 330
ZK 3 2T
305FPR4 Filmová produkce 4
 
anglicky, česky Z 2 2T Předmět není vypsán
305FPR5 Filmová produkce 5
 
anglicky, česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305FM1 Filmový marketing 1 česky Út
10:40–12:15
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2T
305FM2 Filmový marketing 2
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
305FMC Filmový masterclass anglicky, česky viz detail Z 4 36S
305FP Finále Plzeň anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305FVPK1 Fondy a veřejná podpora kinematografie 1 česky Út
09:00–10:35
Učebna KP 330
Z 1 2T
305FVPK2 Fondy a veřejná podpora kinematografie 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
305CGP Graduation Project 3. ročníku CDM
 
anglicky Z 6 0S Z 6 0S Předmět není vypsán
305HSZ Historie a současnost televizních žánrů česky Po
16:30–18:05
Učebna 6 (FAMU)
Z 1 2T
305CHF Hraný film 2. ročníku KR česky Z 5 0S Z 5 0S
305JS Jeden svět anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305JIH Jihlava anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305KV KVIFF anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305KZK1 Klauzurní zkouška 1
 
česky ZK 1 1S Předmět není vypsán
305KZK2 Klauzurní zkouška 2
 
česky ZK 1 1S Předmět není vypsán
305KZK3 Klauzurní zkouška 3
 
česky ZK 1 1S Předmět není vypsán
305CKF Krátký film 4. ročníku KR česky Z 5 0S Z 5 0S
305LFS Letní filmová škola Uherské Hradiště anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CMAP Magisterský projekt česky Z 10 Z 10
305MVIS1 Manažer v informační společnosti 1 česky Út
14:50–16:25
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 2 2T
305MVIS2 Manažer v informační společnosti 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305MONS Marketing - orientace na spotřebitele česky Út
12:20–13:55
Učebna KP 330
ZK 3 2T
305MM1 Mediální management 1
 
česky Z 2 4PO Předmět není vypsán
305MM2 Mediální management 2 česky St
09:50–13:05
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 4PO
305MEP Mediální právo
 
česky ZK 2 8S Předmět není vypsán
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
 
česky ZK 2 7S Předmět není vypsán
305CM Metro 16mm 2. ročníku KK česky Z 3 0S Z 3 0S
305MEPA Mezipatra anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CMP Můj pohled na skutečnost 1. ročníku KDT česky Z 2 0S Z 2 0S
305OVFD Obchodní vztahy ve filmové distribuci česky Út
16:30–18:05
Místnost pedagogů KP
ZK 3 2T
305P1 Pitching 1 - KP anglicky, česky viz detail Z 2 2O
305P2 Pitching 2 - KP
 
anglicky, česky Z 2 2O Předmět není vypsán
305PVKM Podnikání v komerčních médiích
 
česky ZK 3 4PO Předmět není vypsán
305CPR Pomocný režisér
 
anglicky, česky Z 3 0S Z 3 0S Předmět není vypsán
305PTP Postupy a technologie obrazové postprodukce anglicky, česky Po
12:20–13:55
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 2T
305POP Praktika oboru produkce česky 09:00–18:00
Z 1 8S
305PXP Praxe pedagogická anglicky, česky Z 1 25P Z 1 25P
305PXPM Praxe pedagogická MA anglicky, česky Z 5 20P Z 5 20P
305PXTV Praxe televizní
 
anglicky, česky Z 4 80P Z 4 80P Předmět není vypsán
305PXAV Praxe v audiovizi anglicky, česky Z 5 100P Z 5 100P
305PPVF Problematika pojištění ve filmu česky St
15:40–18:05
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 2 12S
305PRDR Producentská dramaturgie
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305PDAV Producentská dramaturgie audiovizuálního díla
 
česky Z 2 14S Předmět není vypsán
305PD1 Producentská dílna 1 česky viz detail Z 3 3DT
305PD2 Producentská dílna 2
 
česky Z 3 3DT Předmět není vypsán
305PD3 Producentská dílna 3 česky viz detail Z 3 3DT
305PD4 Producentská dílna 4
 
česky Z 3 3DT Předmět není vypsán
305PHT1 Producentství v hrané tvorbě 1 česky Po
12:20–13:55
Učebna KP 330
Z 1 2T
305PHT2 Producentství v hrané tvorbě 2
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305PEZ Produkce virtuální tvorby
 
česky Z 2 2T Předmět není vypsán
305PO Programování a obchod česky Út
13:10–14:45
Učebna KP 334 (FAMU)
ZK 3 2T
305PFK Právní a finanční aspekty koprodukce česky viz detail Z 2 14S
305PR1 Právo 1 česky Út
10:40–12:15
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T
305PR2 Právo 2
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305PR4 Právo 4 česky Út
10:40–12:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T
305PURE Public Relations česky Út
18:10–19:45
Z 1 2T
305DP Přímé daně česky St
19:00–20:35
Učebna KP 330
ZK 2 2T
305PDP1 Příprava diplomové práce 1 - teze
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
305PDP2 Příprava diplomové práce 2 česky Po
12:20–13:55
Učebna 6 (FAMU)
Z 1 12S
305BP Příprava teoretické bakalářské práce česky Út
13:10–14:45
Učebna 5 (FAMU)
Z 2 12S
305CRCE Rainbow/Color Etude 2. ročníku CINKK anglicky Z 3 0S Z 3 0S
305MAP1 Seminář k magisterskému projektu 1 česky St
12:20–13:05
Místnost pedagogů KP
Z 1 12S
305MAP2 Seminář k magisterskému projektu 2
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
305MAP3 Seminář k magisterskému projektu 3 česky St
13:10–13:55
Místnost pedagogů KP
Z 1 12S
305MAP4 Seminář k magisterskému projektu 4
 
česky Z 1 14S Předmět není vypsán
305CS Sen 16mm 3. ročníku KK česky Z 3 0S Z 3 0S
305SK Serial Killer anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305CSE Seznámení 16mm 1. ročníku KK česky Z 2 0S Z 2 0S
305CSF Short Fiction 2. ročníku CDM anglicky Z 4 0S Z 4 0S
305SHR Showrunners anglicky Po
17:20–18:55
Učebna KP 334 (FAMU)
Z 1 2T
305CTV TV experiment 2. ročníku KDT česky Z 3 0S Z 3 0S
305TVS1 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305TVS2 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 2 česky Út
18:10–19:45
Učebna KP 330
Z 1 2T
305TVS3 TV seminář: výroba, vysílání, řízení 3
 
česky ZK 3 2T Předmět není vypsán
305MIOL The Internet of Life - Media for after tomorrow anglicky viz detail Z 1 9S
305CT Triangle 1. ročníku CDM anglicky Z 4 0S Z 4 0S
305CVE Velká hraná etuda 1. ročníku KR česky Z 3 0S Z 3 0S
305CVD Videodokument 2. ročníku KR česky Z 3 0S Z 3 0S
305CVM Výběrový modul 2. ročníku KSD česky Z 5 0S Z 5 0S
305ZFF Zlín Film Festival anglicky, česky Z 1 0S Z 1 0S
305MUA Úvod do produkce animace česky 10:00–14:30
305SAVT1 Šíření audiovizuální tvorby 1
 
česky Z 1 2T Předmět není vypsán
305SAVT2 Šíření audiovizuální tvorby 2 česky Út
14:50–16:25
Místnost pedagogů KP
ZK 3 2T
305CSD Živý střih divadlo DAMU česky Z 2 0S Z 2 0S
305CSH Živý střih koncert HAMU česky Z 2 0S Z 2 0S