Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AIV2 zkouška 3 14 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub ŠILER

Obsah

Praktický dvousemestrální kurz se zaměřuje na stále častěji zmiňované využívání dat v audiovizuální tvorbě. V době, kdy trhu vládnou firmy typu Netflix, který je vysokou mírou využití dat pověstný, se i ostatní producenti obsahu musí rychle přizpůsobovat dynamicky se měnícímu prostředí a novým nárokům diváka. Kromě intuice a vlastní zkušenosti producentů obsahu tak hraje nezastupitelnou roli právě analýza dat.

Kurz kombinuje studenty FAMU a Katedry sociologie FFUK.

2.semestr využívá teoretické znalosti z 1. semestru, a to na konkrétních příkladech magisterských projektů studentů FAMU

Tematická osnova

A.Rozdělení do skupin (+role), výzkumný brief (koncept/stimuly)

a.Skupiny se zpravidla dělí podle magisterských projektů, tj. každý magisterský projekt studentů FAMU má přiděleny studenty sociologie FFUK

B.Metody a techniky vedení kvalitativní sk.diskuze (online vs. offline)

C.Metody a techniky kvantitativního sběru dat

D.Práce na skupinových projektech

E.Závěrečné prezentace

Výsledky učení

Během 2. semestru mají studenti možnost rozpracovat své magisterské (popř. jiné studentské) projekty a získají praktickou dovednost, jak k testování audiovizuální tvorby přistupovat.

Příklady z minulých let:

-ADAM ONDRA – Pushing the Limits – Optimalizace obsahu upoutávky k připravovanému dokumentu.

-DILEMATA – Výzkum zaměřený na vztah diváků k interaktivní formě filmu.

-Polnička – Test atraktivity a porozumění tématu filmu na základě synopse.

-Festival Stigmata – Test atraktivity vizuální identity.

-Ledová trhlina – Test názvu ve vztahu ke konceptu plakátu a synopsi filmu.

-Za polem – Test relevance rekvizit a vizuálních motivů ve filmu

Předpoklady a další požadavky

---

Literatura

WERNICKE, Sebastian. How to use data to make a hit TV show. In: TED: Ideas worth spreading [online]. Cambridge, červen 2015 [cit. 2019-09-16]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/sebastian_wernicke_how_to_use_data_to_make_a_hit_tv_show

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 978-80-246-0139-7.

KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada). ISBN 80-247-0966-X.

Hodnoticí metody a kritéria

●Docházka 75%

●Aktivní účast na práci ve skupině.

●Závěrečná prezentace

Poznámka

---

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
ŠILER J.
15:40–18:06
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–18:06 Jakub ŠILER Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů