Analýza internetového videoobsahu a jeho publika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305AIV2 ZK 3 14S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Během 2. semestru mají studenti možnost rozpracovat své magisterské (popř. jiné studentské) projekty a získají praktickou dovednost, jak k testování audiovizuální tvorby přistupovat.

Příklady z minulých let:

-ADAM ONDRA – Pushing the Limits – Optimalizace obsahu upoutávky k připravovanému dokumentu.

-DILEMATA – Výzkum zaměřený na vztah diváků k interaktivní formě filmu.

-Polnička – Test atraktivity a porozumění tématu filmu na základě synopse.

-Festival Stigmata – Test atraktivity vizuální identity.

-Ledová trhlina – Test názvu ve vztahu ke konceptu plakátu a synopsi filmu.

-Za polem – Test relevance rekvizit a vizuálních motivů ve filmu

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

Praktický dvousemestrální kurz se zaměřuje na stále častěji zmiňované využívání dat v audiovizuální tvorbě. V době, kdy trhu vládnou firmy typu Netflix, který je vysokou mírou využití dat pověstný, se i ostatní producenti obsahu musí rychle přizpůsobovat dynamicky se měnícímu prostředí a novým nárokům diváka. Kromě intuice a vlastní zkušenosti producentů obsahu tak hraje nezastupitelnou roli právě analýza dat.

Kurz kombinuje studenty FAMU a Katedry sociologie FFUK.

2.semestr využívá teoretické znalosti z 1. semestru, a to na konkrétních příkladech magisterských projektů studentů FAMU

Tematická osnova

A.Rozdělení do skupin (+role), výzkumný brief (koncept/stimuly)

a.Skupiny se zpravidla dělí podle magisterských projektů, tj. každý magisterský projekt studentů FAMU má přiděleny studenty sociologie FFUK

B.Metody a techniky vedení kvalitativní sk.diskuze (online vs. offline)

C.Metody a techniky kvantitativního sběru dat

D.Práce na skupinových projektech

E.Závěrečné prezentace

Doporučená nebo povinná literatura

WERNICKE, Sebastian. How to use data to make a hit TV show. In: TED: Ideas worth spreading [online]. Cambridge, červen 2015 [cit. 2019-09-16]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/sebastian_wernicke_how_to_use_data_to_make_a_hit_tv_show

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 978-80-246-0139-7.

KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006. Expert (Grada). ISBN 80-247-0966-X.

Hodnoticí metody a kritéria

●Docházka 75%

●Aktivní účast na práci ve skupině.

●Závěrečná prezentace

Poznámka

---

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů