Seminář k magisterskému projektu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MGP1 Z 2 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je předat studentovi dostatečné znalosti, dovednosti a kompetence k práci na vlastním magisterském projektu.

Magisterský projekt může vycházet z oblastí:

a)audiovizuální dílo – vývoj a/nebo realizace filmového díla, vývoj televizních projektů/formátů, internetový/online projekt, projekt distribuce a marketingu,

b)kompletní producentské zajištění absolventského filmu FAMU,

c)festivaly a události spojené s audiovizí.

V průběhu dvou let magisterského studia pracuje student na vývoji magisterského projektu v rámci Semináře k magisterskému projektu 1, 2, 3, 4. Práce vychází z projektu, s nímž se hlásil do magisterského studia. Student průběžně konzultuje se svým konzultantem, vyučujícím Producentské dílny a vyučujícím Semináře k magisterskému projektu. V průběhu individuálních konzultací a společných setkání jsou hledány řešení jednotlivých problémů.

Absolvent předmětu je schopen kriticky uvažovat o vývoji projektu a připravit základní podklady pro prezentaci vývoje projektu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

OSNOVA PŘEDMĚTU

●Studenti seznámí s projektem ostatní účastníky semináře.

●Dochází k ukotvení a potvrzení tvůrčího štábu/týmu projektu a potvrzování časového harmonogramu realizace projektu.

●Pravidelné prezentaci projektu a jednotlivé kroky / posuny práce na projektu.

●Základní tvorba písemné prezentace projektu pro účely financování, oslovení partnerů pro projekt, hledání způsobů financování ze školy i mimo školu.

●Základní pitching projektu.

Na základě probrané látky odevzdává student dílčí práci vývoje magisterského projektu a jednotlivé kroky obhajuje. Práce musí obsahovat:

●aktualizovaný harmonogram / časový plán celého projektu

●aktualizovaný rozpočet a plán, jak zajistit financování projektu

●návrh připravované vizuální i písemné prezentace projektu, který je student schopen základně odprezentovat

Doporučená nebo povinná literatura

https://fondkinematografie.cz/

https://www.filmcenter.cz/

https://www.mediadeskcz.eu/

https://asociaceproducentu.cz/

https://filmcommission.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, průběžné konzultace a odevzdání dílčí práce vývoje magisterského projektu.

Poznámka

Úspěšné zakončení semináře je podmíněno odevzdáním dílčí práce projektu.

Student obhajuje vývoj magisterského projektu (absolventský výkon) u státní závěrečné zkoušky.

Samotná realizace magisterského projektu je hodnocena v rámci příslušného praktického cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 334
Učebna KP 334 (FAMU)

(Lažanský palác)
CZESANY DVOŘÁKOVÁ T.
12:20–13:55
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:55 Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ Učebna KP 334 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů