Seminář k magisterskému projektu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305MGP1 Z 2 12SS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karla STOJÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je předat studentovi dostatečné znalosti, dovednosti a kompetence k práci na vlastním magisterském projektu.

Magisterský projekt může vycházet z oblastí:

a)audiovizuální dílo – vývoj a/nebo realizace filmového díla, vývoj televizních projektů/formátů, internetový/online projekt, projekt distribuce a marketingu,

b)kompletní producentské zajištění absolventského filmu FAMU,

c)festivaly a události spojené s audiovizí.

V průběhu dvou let magisterského studia pracuje student na vývoji magisterského projektu v rámci Semináře k magisterskému projektu 1, 2, 3, 4. Práce vychází z projektu, s nímž se hlásil do magisterského studia. Student průběžně konzultuje se svým konzultantem, vyučujícím Producentské dílny a vyučujícím Semináře k magisterskému projektu. V průběhu individuálních konzultací a společných setkání jsou hledány řešení jednotlivých problémů.

Absolvent předmětu je schopen kriticky uvažovat o vývoji projektu a připravit základní podklady pro prezentaci vývoje projektu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

---

Obsah kurzu

OSNOVA PŘEDMĚTU

●Studenti seznámí s projektem ostatní účastníky semináře.

●Dochází k ukotvení a potvrzení tvůrčího štábu/týmu projektu a potvrzování časového harmonogramu realizace projektu.

●Pravidelné prezentaci projektu a jednotlivé kroky / posuny práce na projektu.

●Základní tvorba písemné prezentace projektu pro účely financování, oslovení partnerů pro projekt, hledání způsobů financování ze školy i mimo školu.

●Základní pitching projektu.

Na základě probrané látky odevzdává student dílčí práci vývoje magisterského projektu a jednotlivé kroky obhajuje. Práce musí obsahovat:

●aktualizovaný harmonogram / časový plán celého projektu

●aktualizovaný rozpočet a plán, jak zajistit financování projektu

●návrh připravované vizuální i písemné prezentace projektu, který je student schopen základně odprezentovat

Doporučená nebo povinná literatura

https://fondkinematografie.cz/

https://www.filmcenter.cz/

https://www.mediadeskcz.eu/

https://asociaceproducentu.cz/

https://filmcommission.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, průběžné konzultace a odevzdání dílčí práce vývoje magisterského projektu.

Poznámka

Úspěšné zakončení semináře je podmíněno odevzdáním dílčí práce projektu.

Student obhajuje vývoj magisterského projektu (absolventský výkon) u státní závěrečné zkoušky.

Samotná realizace magisterského projektu je hodnocena v rámci příslušného praktického cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 329
Místnost pedagogů KP

(Lažanský palác)
STOJÁKOVÁ K.
14:00–14:45
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–14:45 Karla STOJÁKOVÁ Místnost pedagogů KP
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů